Faktúry

ROZŠÍRENÉ VYHĽADÁVANIE
Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota plnenia s DPH / bez DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum doručenia Dodávateľ Dátum zverejnenia
Názov Adresa IČO
FDP20193108 FDP20193108, trovy EX 248/2006 55,94 S DPH ? 7. 5. 2019 JUDr. Ladislav Ďorďovič - súdny exekútor Mierové nám.1, Trenčín 34056475 17.6.2019
FDP20192913 FDP20192913, trovy EX 4642/2010 39,83 S DPH ? 26. 4. 2019 JUDr. Roman Liščák - súdny exekútor Nám. Sv. Michala 5, Hlohovec 34028340 17.6.2019
FDP20193306 ?FDP20193306, trovy EX 12548/2014 42,35 S DPH ? 14. 5. 2019 JUDr. Zora Ferdinandy - súdny exekútor Štefánikova č.6, Košice 35562960 17.6.2019
FDP20193006 FDP20193006, trovy EX 2171/2007 39,23 S DPH ? 2. 5. 2019 JUDr. Jozef Ďurica - súdny exekútor Borovnianska cesta 2564/17, Zvolen 37822314 17.6.2019
FDP20193040 FDP20193040, trovy EX 631/2013 56,21 S DPH ? 2. 5. 2019 JUDr. Mária Hlaváčová - súdna exekútorka Hlavné námestie 34, Kezmarok 35517743 17.6.2019
FDP20193153 FDP20193153, trovy EX 600/2007 64,07 S DPH ? 10. 5. 2019 Mgr. Vladimír Cipár - súdny exekútor Vazovová 9, Bratislava 36060577 17.6.2019
FDP20193112 FDP20193112, trovy EX 2679/2009 13,89 S DPH ? 7. 5. 2019 Mgr. Ľuboš Sidorják - súdny exekútor Murgašová 3, Košice 31311580 17.6.2019
FDP20192910 FDP20192910, trovy EX 2391/2010 56,62 S DPH ? 26. 4. 2019 JUDr. Roman Liščák - súdny exekútor Nám. Sv. Michala 5, Hlohovec 34028340 17.6.2019
FDP20192975 FDP20192975, trovy EX 4837/2013 41,87 S DPH ? 2. 5. 2019 JUDr. Stacho Chladný - súdny exekútor Stráž 223, Zvolen 42009766 17.6.2019
FDP20192903 FDP20192903, trovy EX 634/2009 11,36 S DPH ? 26. 4. 2019 JUDr. Dušan Cirbes - súdny exekútor Svätoplukova 425/36, Rimavská Sobota 1 30435382 17.6.2019
FDP20193298 FDP20193298, trovy EX 931/2013 39,83 S DPH ? 13. 5. 2019 JUDr. Líška Kamil - súdny exekútor Ul. 29. augusta 2, Bratislava 42133572 17.6.2019
FDP20193007 FDP20193007, trovy EX 282/2007 50,10 S DPH ? 2. 5. 2019 JUDr. Jozef Ďurica - súdny exekútor Borovnianska cesta 2564/17, Zvolen 37822314 17.6.2019
FDP20193047 FDP20193047, trovy EX 331/2010 50,09 S DPH ? 3. 5. 2019 JUDr. Jozef Ďurica - súdny exekútor Borovnianska cesta 2564/17, Zvolen 37822314 17.6.2019
FDP20193152 FDP20193152, trovy EX 801/2014 42,83 S DPH ? 10. 5. 2019 JUDr. Ľubomír Pekár - súdny exekútor M. M. Hodžu 18, Šaľa 34046917 17.6.2019
FDP20192880 FDP20192880, trovy EX 1813/2007 126,10 S DPH ? 26. 4. 2019 JUDr. Rudolf Dulina - súdny exekútor Ľ. Štúra 12, Michalovce 31311482 17.6.2019
FDP20192987 FDP20192987, trovy EX 2982/2013 39,83 S DPH ? 2. 5. 2019 JUDr. Stacho Chladný - súdny exekútor Stráž 223, Zvolen 42009766 17.6.2019
FDP20193056 FDP20193056, trovy EX 209/2012 39,83 S DPH ? 3. 5. 2019 JUDr. Jozef Ďurica - súdny exekútor Borovnianska cesta 2564/17, Zvolen 37822314 17.6.2019
FDP20193178 FDP20193178, trovy EX 698/2014 41,87 S DPH ? 10. 5. 2019 Mgr. Helena Kríková - súdny exekútor Košovská cesta 1, Prievidza 42147735 17.6.2019
FDP20193283 FDP20193283, trovy EX 13074/2014 40,67 S DPH ? 13. 5. 2019 JUDr. Zora Ferdinandy - súdny exekútor Štefánikova č.6, Košice 35562960 17.6.2019
FDP20192994 FDP20192994, trovy EX 1335/2007 116,78 S DPH ? 2. 5. 2019 Mgr. Vladimír Cipár - súdny exekútor Vazovová 9, Bratislava 36060577 17.6.2019
FDP20193055 FDP20193055, trovy EX 5900/2007 33,98 S DPH ? 3. 5. 2019 JUDr. Jozef Ďurica - súdny exekútor Borovnianska cesta 2564/17, Zvolen 37822314 17.6.2019
FDP20193190 FDP20193190, trovy EX 2281/2014 28,58 S DPH ? 10. 5. 2019 Mgr. Stanislav Polák - súdny exekútor Moyzesova 5, Nitra 37852167 17.6.2019
FDP20193284 FDP20193284, trovy EX 12570/2014 42,35 S DPH ? 13. 5. 2019 JUDr. Zora Ferdinandy - súdny exekútor Štefánikova č.6, Košice 35562960 17.6.2019
FDP20192990 FDP20192990, trovy EX 729/2009 62,62 S DPH ? 2. 5. 2019 JUDr. Lenka Borovská - súdny exekútor Kováčska 32, Košice 35570636 17.6.2019
FDP20192889 FDP20192889, trovy EX 471/2011 63,46 S DPH ? 26. 4. 2019 JUDr. Erik Tóth - súdny exekútor Piaristická 2, Nitra 36113271 17.6.2019
FDP20193100 FDP20193100, trovy EX 137/2009 49,25 S DPH ? 7. 5. 2019 JUDr. Ľubomír Pekár - súdny exekútor M. M. Hodžu 18, Šaľa 34046917 17.6.2019
FDP20192604 FDP20192604, trovy EX 2327/2015 39,80 Bez DPH ? 15. 4. 2019 Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, Bratislava 00151866 17.6.2019
FDR20190165 FDR20190165, osobná hygiena 1 686,48 S DPH OBJ2019039 21. 5. 2019 PhDr. Gabriela Spišiaková Majster Papier Wolkrova 5 P.O.BOX 212, Bratislava 5 33768897 17.6.2019
FDP20192894 FDP20192894, trovy EX 81/2012 50,83 S DPH ? 26. 4. 2019 Mgr. Ľudovít Zelíska - súdny exekútor Podzámska 37, Hlohovec 36091669 17.6.2019
FDP20193097 FDP20193097, trovy EX 5350/2011 47,27 S DPH ? 7. 5. 2019 JUDr. Štefan Hrebík - súdny exekútor Dukelských hrdinov 2946/6, Malacky 31148531 17.6.2019
FDP20192977 FDP20192977, trovy EX 25634/2013 39,83 S DPH ? 2. 5. 2019 JUDr. Stacho Chladný - súdny exekútor Stráž 223, Zvolen 42009766 17.6.2019
FDP20193088 FDP20193088, trovy EX 2702/2010 64,06 S DPH ? 7. 5. 2019 JUDr. Štefan Hrebík - súdny exekútor Dukelských hrdinov 2946/6, Malacky 31148531 17.6.2019
FDP20192984 FDP20192984, trovy EX 210/2010 62,27 S DPH ? 2. 5. 2019 Mgr. Ľuboš Sidorják - súdny exekútor Murgašová 3, Košice 31311580 17.6.2019
FDP20192603 FDP20192603, trovy EX 7875/2015 42,35 Bez DPH ? 15. 4. 2019 Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, Bratislava 00151866 17.6.2019
IDP20190037 preddavok-trovy 128 EX 629/18 Mgr. PALŠA 72,00 Bez DPH ? 22. 5. 2019 Mgr. Igor Palša - súdny exekútor Masarykova 13 Prešov 36151327 17.6.2019
FDP20192950 FDP20192950, trovy EX 581/2006 129,91 S DPH ? 30. 4. 2019 JUDr. Ladislav Ďorďovič - súdny exekútor Mierové nám.1, Trenčín 34056475 17.6.2019
FDP20193085 FDP20193085, trovy EX 513/2006 49,97 S DPH ? 3. 5. 2019 JUDr. Jana Debnárová - súdny exekútor Terézie Vansovej 2, Lučenec 45029164 17.6.2019
FDP20192764 FDP20192764, trovy EX 349/2009 44,03 S DPH ? 23. 4. 2019 JUDr. Pavel Šajánek - súdny exekútor Sadová 621, Senica 34049223 17.6.2019
FDP20193253 FDP20193253, trovy EX 12795/2014 42,35 S DPH ? 13. 5. 2019 JUDr. Zora Ferdinandy - súdny exekútor Štefánikova č.6, Košice 35562960 17.6.2019
FDP20192745 FDP20192745, trovy EX 1272/2010 51,86 S DPH ? 23. 4. 2019 JUDr. Andrea Ondrejková - súdny exekútor Vrútocká 12, Bratislava 36068331 17.6.2019