Faktúry

ROZŠÍRENÉ VYHĽADÁVANIE
Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota plnenia s DPH / bez DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum doručenia Dodávateľ Dátum zverejnenia
Názov Adresa IČO
IDP20190048 IDP48.,SP,trovy EX 20302/99 39,83 Bez DPH ? 3. 6. 2019 Sociálna poisťovňa Ul. 29. augusta č. 8 a 10 Bratislava 30807484 17.6.2019
FDP20193065 FDP20193065, trovy EX 2329/2009 50,75 S DPH ? 3. 5. 2019 JUDr. Ľubomír Pekár - súdny exekútor M. M. Hodžu 18, Šaľa 34046917 17.6.2019
FDP20192962 FDP20192962, trovy EX 5442/2012 49,91 S DPH ? 29. 4. 2019 Mgr. Stanislav Polák - súdny exekútor Moyzesova 5, Nitra 37852167 17.6.2019
FDP20193256 FDP20193256, trovy EX 1542/2009 60,89 S DPH ? 13. 5. 2019 JUDr. Zora Ferdinandy - súdny exekútor Štefánikova č.6, Košice 35562960 17.6.2019
FDP20193022 FDP20193022, trovy EX 143/2003 23,27 S DPH ? 2. 5. 2019 JUDr. Ladislav Kováč - súdny exekútor Južná trieda 93, Košice 35505222 17.6.2019
FDP20192858 FDP20192858, trovy EX 8229/2009 39,83 S DPH ? 25. 4. 2019 JUDr. Štefan Šviderský - súdny exekútor Hronského 1811, Vranov nad Topľou 35513136 17.6.2019
FDP20192936 FDP20192936, trovy EX 898/2010 55,55 S DPH ? 29. 4. 2019 JUDr. Rudolf Varga - súdny exekútor Hlavná 26/5, Dunajská Streda 34071890 17.6.2019
FDP20192859 FDP20192859, trovy EX 3854/2009 39,83 S DPH ? 25. 4. 2019 JUDr. Štefan Šviderský - súdny exekútor Hronského 1811, Vranov nad Topľou 35513136 17.6.2019
FDP20192939 FDP20192939, trovy EX 1530/2007 69,22 S DPH ? 29. 4. 2019 JUDr. Ing. Karol Mihal - súdny exekútor Moyzesova 34, Košice 35513748 17.6.2019
FDP20193274 FDP20193274, trovy EX 2530/2011 39,83 S DPH ? 13. 5. 2019 JUDr. Roman Liščák - súdny exekútor Nám. Sv. Michala 5, Hlohovec 34028340 17.6.2019
FDP20193015 FDP20193015, trovy EX 1151/2007 95,22 S DPH ? 2. 5. 2019 JUDr. Rudolf Dulina - súdny exekútor Ľ. Štúra 12, Michalovce 31311482 17.6.2019
FDP20192853 FDP20192853, trovy EX 6553/2010 39,83 S DPH ? 25. 4. 2019 JUDr. Štefan Šviderský - súdny exekútor Hronského 1811, Vranov nad Topľou 35513136 17.6.2019
FDP20192925 FDP20192925, trovy EX 3396/2010 56,03 S DPH ? 29. 4. 2019 JUDr. Peter Kuna - súdny exekútor Miletičova 20, Bratislava 42354811 17.6.2019
FDP20192870 FDP20192870, trovy EX 1945/2010 39,83 S DPH ? 25. 4. 2019 Mgr. Vladimír Cipár - súdny exekútor Vazovová 9, Bratislava 36060577 17.6.2019
FDP20192821 FDP20192821, trovy EX 1941/2014 44,51 S DPH ? 24. 4. 2019 Mgr. Stanislav Polák - súdny exekútor Moyzesova 5, Nitra 37852167 17.6.2019
FDP20193027 FDP20193027, trovy EX 3931/2011 42,13 S DPH ? 2. 5. 2019 JUDr. Michal Mazúr - súdny exekútor Štúrova 17, Košice 31308848 17.6.2019
FDP20193249 FDP20193249, trovy EX 548/2015 42,35 S DPH ? 13. 5. 2019 JUDr. Zora Ferdinandy - súdny exekútor Štefánikova č.6, Košice 35562960 17.6.2019
FDP20193032 FDP20193032, trovy EX 6354/2012 76,36 S DPH ? 2. 5. 2019 JUDr. Rudolf Dulina - súdny exekútor Ľ. Štúra 12, Michalovce 31311482 17.6.2019
FDP20193237 FDP20193237, trovy EX 543/2015 42,65 S DPH ? 13. 5. 2019 JUDr. Zora Ferdinandy - súdny exekútor Štefánikova č.6, Košice 35562960 17.6.2019
FDP20192919 FDP20192919, trovy EX 3810/2010 129,26 S DPH ? 26. 4. 2019 JUDr. Roman Liščák - súdny exekútor Nám. Sv. Michala 5, Hlohovec 34028340 17.6.2019
FDP20192867 FDP20192867, trovy EX 212/2011 48,77 S DPH ? 25. 4. 2019 JUDr. Kliment Peter - súdny exekútor Sv. Cyrila a Metoda 4647/1, Topoľčany 43985840 17.6.2019
FDP20192740 FDP20192740, trovy EX 4415/2013 45,23 S DPH ? 23. 4. 2019 JUDr. Jozef Ďurica - súdny exekútor Borovnianska cesta 2564/17, Zvolen 37822314 17.6.2019
FDP20193034 FDP20193034, trovy EX 291/2009 51,71 S DPH ? 2. 5. 2019 JUDr. Ján Sokol - súdny exekútor Jantárova 30, Košice 31275010 17.6.2019
FDP20192952 FDP20192952, trovy EX 1685/2010 39,83 S DPH ? 30. 4. 2019 JUDr. Stanislav Laifer - súdny exekútor Prievozská 14/A, Bratislava 31782868 17.6.2019
FDP20193083 FDP20193083, trovy EX 413/2012 47,27 S DPH ? 3. 5. 2019 JUDr. René Matuška - súdny exekútor Kalinčiakova 5, Prievidza 36122050 17.6.2019
FDP20192951 FDP20192951, trovy EX 451/2004 36,00 S DPH ? 30. 4. 2019 JUDr. Martin Závodský - súdny exekútor Záhradnícka 39, Bratislava 2 43249981 17.6.2019
FDP20193084 FDP20193084, trovy EX 1888/2010 59,51 S DPH ? 3. 5. 2019 JUDr. Jana Debnárová - súdny exekútor Terézie Vansovej 2, Lučenec 45029164 17.6.2019
FDP20192777 FDP20192777, trovy EX 447/2005 68,69 S DPH ? 24. 4. 2019 Mgr. Roman Vozár-súdny exekútor Kukuričná 8 P.O.BOX 16, Bratislava 30789095 17.6.2019
FDP20193252 FDP20193252, trovy EX 544/2015 40,67 S DPH ? 13. 5. 2019 JUDr. Zora Ferdinandy - súdny exekútor Štefánikova č.6, Košice 35562960 17.6.2019
FDP20193089 FDP20193089, trovy EX 931/2012 64,43 S DPH ? 7. 5. 2019 Mgr. Petr Krušina - súdny exekútor Lazaretská 4, Bratislava 1 42173647 17.6.2019
FDP20192983 FDP20192983, trovy EX 1295/2010 47,96 S DPH ? 2. 5. 2019 JUDr. Ladislav Kováč - súdny exekútor Južná trieda 93, Košice 35505222 17.6.2019
FDP20192602 FDP20192602, trovy EX 3660/2015 20,19 Bez DPH ? 15. 4. 2019 Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, Bratislava 00151866 17.6.2019
IDP20190038 IDP38,trovy 359 EX 156/19 JUDr. ĎURICA 72,00 Bez DPH ? 17. 5. 2019 JUDr. Jozef Ďurica - súdny exekútor Borovnianska cesta 2564/17 Zvolen 37822314 17.6.2019
FDP20192607 FDP20192607, trovy EX 3104/2015 20,82 Bez DPH ? 15. 4. 2019 Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, Bratislava 00151866 17.6.2019
FDR20190159 FDR20190159, služby 2 248,91 S DPH Z201762405_Z ? 13. 5. 2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 2 35815256 17.6.2019
FDP20192898 FDP20192898, trovy EX 4205/2013 53,09 S DPH ? 26. 4. 2019 JUDr. Jozef Ďurica - súdny exekútor Borovnianska cesta 2564/17, Zvolen 37822314 17.6.2019
FDP20193096 FDP20193096, trovy EX 572/13 62,72 S DPH ? 7. 5. 2019 JUDr. Zuzana Papcunová - súdny exekútor Hlavná 68, Košice 1 35551046 17.6.2019
FDP20192978 FDP20192978, trovy EX 3066/2013 39,83 S DPH ? 2. 5. 2019 JUDr. Stacho Chladný - súdny exekútor Stráž 223, Zvolen 42009766 17.6.2019
FDP20193054 FDP20193054, trovy EX 2364/2007 31,93 S DPH ? 3. 5. 2019 JUDr. Jozef Ďurica - súdny exekútor Borovnianska cesta 2564/17, Zvolen 37822314 17.6.2019
FDP20193189 FDP20193189, trovy EX 1392/2012 49,91 S DPH ? 10. 5. 2019 Mgr. Stanislav Polák - súdny exekútor Moyzesova 5, Nitra 37852167 17.6.2019