Faktúry

ROZŠÍRENÉ VYHĽADÁVANIE
Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota plnenia s DPH / bez DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum doručenia Dodávateľ Dátum zverejnenia
Názov Adresa IČO
FDP20193309 ?FDP20193309, trovy EX 667/2009 62,45 S DPH ? 14. 5. 2019 JUDr. Zora Ferdinandy - súdny exekútor Štefánikova č.6, Košice 35562960 9.7.2019
FDP20193868 FDP20193868,trovy EX 5677/2013 45,53 S DPH ? 31. 5. 2019 Mgr. Jozef Deák - súdny exekútor Horná 23, Banská Bystrica 42196477 9.7.2019
FDP20193440 FDP20193440, trovy EX 233/2010 51,48 S DPH ? 17. 5. 2019 JUDr. Rudolf Dulina - súdny exekútor Ľ. Štúra 12, Michalovce 31311482 9.7.2019
FDP20193698 FDP20193698, trovy EX 514/2016 18,59 Bez DPH ? 24. 5. 2019 Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, Bratislava 00151866 9.7.2019
FDP20193647 FDP20193647, trovy EX 808/2006 81,32 S DPH ? 23. 5. 2019 JUDr. René Matuška - súdny exekútor Kalinčiakova 5, Prievidza 36122050 9.7.2019
FDP20193125 FDP20193125, trovy EX 264/2011 133,82 S DPH ? 7. 5. 2019 JUDr. Rudolf Dulina - súdny exekútor Ľ. Štúra 12, Michalovce 31311482 9.7.2019
FDP20193193 FDP20193193, trovy EX 1708/2009 59,63 S DPH ? 10. 5. 2019 JUDr. Ivan Lutter - súdny exekútor Longobardská 1301/27, Bratislava 30799783 9.7.2019
FDP20194020 FDP20194020, trovy EX 3582/2013 39,83 S DPH ? 6. 6. 2019 JUDr. Stacho Chladný - súdny exekútor Stráž 223, Zvolen 42009766 9.7.2019
ID2019060008 poštovné 1,15 Bez DPH ? 5. 6. 2019 Iveta Mecková Kalinovská 2 Košice 9.7.2019
FDP20193611 FDP20193611, trovy EX 1607/2009 63,23 S DPH ? 22. 5. 2019 JUDr. Jaroslav Kabáč - súdny exekútor Trojičné námestie 191, Tvrdošín 35659378 9.7.2019
FDP20194251 FDP20194251, trovy EX 4117/2016 47,51 S DPH ? 13. 6. 2019 JUDr. René Matuška - súdny exekútor Kalinčiakova 5, Prievidza 36122050 9.7.2019
FDP20193562 FDP20193562, trovy EX 325/2010 62,45 S DPH ? 20. 5. 2019 JUDr. Zora Ferdinandy - súdny exekútor Štefánikova č.6, Košice 35562960 9.7.2019
FDP20193133 FDP20193133, trovy EX 3774/10 51,71 S DPH ? 9. 5. 2019 JUDr. Ľubomír Pekár - súdny exekútor M. M. Hodžu 18, Šaľa 34046917 9.7.2019
FDP20193874 FDP20193874, trovy EX 780/2010 56,84 S DPH ? 3. 6. 2019 JUDr. Rudolf Dulina - súdny exekútor Ľ. Štúra 12, Michalovce 31311482 9.7.2019
FDP20193442 FDP20193442, trovy EX 2072/2007 182,88 S DPH ? 17. 5. 2019 JUDr. Rudolf Dulina - súdny exekútor Ľ. Štúra 12, Michalovce 31311482 9.7.2019
FDR20190192 FDR20190192, sluzby 336,00 S DPH Z1700194 ? 7. 6. 2019 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava 2 35697270 9.7.2019
FDP20193487 FDP20193487, trovy EX 7031/2007 27,02 S DPH ? 20. 5. 2019 JUDr. Ján Gasper - súdny exekútor K. Mikszatha 268, Rimavská Sobota 35678691 9.7.2019
FDP20193696 FDP20193696, trovy EX 6018/2015 39,83 Bez DPH ? 24. 5. 2019 Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, Bratislava 00151866 9.7.2019
FDP20193645 FDP20193645, trovy EX 2079/2015 18,50 Bez DPH ? 23. 5. 2019 Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, Bratislava 00151866 9.7.2019
FDP20194175 FDP20194175, trovy EX 1567/2014 100,22 S DPH ? 10. 6. 2019 JUDr. Jana Debnárová - súdny exekútor Terézie Vansovej 2, Lučenec 45029164 9.7.2019
FDP20194084 FDP20194084, trovy EX 1655/2013 44,03 S DPH ? 7. 6. 2019 JUDr. Jozef Liščák - súdny exekútor ČSA 23, Banská Bystrica 42012040 9.7.2019
FDP20193805 FDP20193805, trovy EX 121/2011 39,83 S DPH ? 29. 5. 2019 JUDr. Stanislav Laifer - súdny exekútor Prievozská 14/A, Bratislava 31782868 9.7.2019
FDP20193219 FDP20193219, trovy EX 6382/2008 39,83 S DPH ? 13. 5. 2019 JUDr. Jozef Ďurica - súdny exekútor Borovnianska cesta 2564/17, Zvolen 37822314 9.7.2019
FDP20193937 FDP20193937, trovy EX 1117/2012 66,00 S DPH ? 3. 6. 2019 Mgr. Stanislav Polák - súdny exekútor Moyzesova 5, Nitra 37852167 9.7.2019
FDP20193364 FDP20193364, trovy EX 1699/2010 43,50 S DPH ? 15. 5. 2019 JUDr. Martin Závodský - súdny exekútor Záhradnícka 39, Bratislava 2 43249981 9.7.2019
ID2019060012 poštovné 0,95 Bez DPH ? 10. 6. 2019 Iveta Mecková Kalinovská 2 Košice 9.7.2019
FDP20194288 FDP20194288, trovy EX 1713/2009 67,33 S DPH ? 17. 6. 2019 JUDr. Michal Bulko - súdny exekútor Nám. sv. Egídia 95, Poprad 37790412 9.7.2019
FDP20193808 FDP20193808, trovy EX 782/2010 47,03 S DPH ? 29. 5. 2019 JUDr. Ivan Nestor - súdny exekútor Haburská 49/A, Bratislava 2 42133521 9.7.2019
ID2019060030 Ks KE 1K/337/94 foto 14.6.94 1,32 Bez DPH ? 18. 6. 2019 Iveta Mecková Kalinovská 2 Košice 9.7.2019
FDP20193220 FDP20193220, trovy EX 3629/2008 24,13 S DPH ? 13. 5. 2019 JUDr. Jozef Ďurica - súdny exekútor Borovnianska cesta 2564/17, Zvolen 37822314 9.7.2019
FDP20193363 FDP20193363, trovy EX 564/2014 42,79 S DPH ? 15. 5. 2019 JUDr. Zuzana Papcunová - súdny exekútor Hlavná 68, Košice 1 35551046 9.7.2019
FDP20193317 FDP20193317, trovy EX 856/2017 45,89 S DPH ? 14. 5. 2019 JUDr. Jozef Kapronczai - súdny exekútor Švermova 273/21, Galanta 42133882 9.7.2019
FDP20194034 FDP20194034, trovy EX 3182/2011 40,99 S DPH ? 7. 6. 2019 JUDr. René Matuška - súdny exekútor Kalinčiakova 5, Prievidza 36122050 9.7.2019
FDP20193681 FDP20193681, trovy EX 917/2011 63,13 S DPH ? 23. 5. 2019 JUDr. Roman Liščák - súdny exekútor Nám. Sv. Michala 5, Hlohovec 34028340 9.7.2019
FDP20193495 FDP20193495, trovy EX 4601/2008 46,49 S DPH ? 20. 5. 2019 JUDr. Ján Gasper - súdny exekútor K. Mikszatha 268, Rimavská Sobota 35678691 9.7.2019
FDP20194174 FDP20194174, trovy EX 1755/2010 65,28 S DPH ? 10. 6. 2019 JUDr. Jana Debnárová - súdny exekútor Terézie Vansovej 2, Lučenec 45029164 9.7.2019
FDR20190167 FDR20190167,sluzby 1 634,48 S DPH Z1800218 ? 23. 5. 2019 GRADIENT ECM s. r.o. Košická 59, Bratislava 2 31367232 9.7.2019
FDP20193116 FDP20193116, trovy EX 7303/07 49,40 S DPH ? 7. 5. 2019 JUDr. Ľubomír Pekár - súdny exekútor M. M. Hodžu 18, Šaľa 34046917 9.7.2019
FDP20194135 FDP20194135, trovy EX 5577/2011 56,78 S DPH ? 10. 6. 2019 JUDr. Štefan Hrebík - súdny exekútor Dukelských hrdinov 2946/6, Malacky 31148531 9.7.2019
FDP20193828 FDP20193828, trovy EX 598/2011 76,21 S DPH ? 30. 5. 2019 JUDr. Štefan Hrebík - súdny exekútor Dukelských hrdinov 2946/6, Malacky 31148531 9.7.2019