Faktúry

ROZŠÍRENÉ VYHĽADÁVANIE
Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota plnenia s DPH / bez DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum doručenia Dodávateľ Dátum zverejnenia
Názov Adresa IČO
FDP20192696 FDP20192696, trovy EX 3544/2012 43,91 S DPH ? 18. 4. 2019 Mgr. Stanislav Polák - súdny exekútor Moyzesova 5, Nitra 37852167 28.5.2019
FDP20192805 FDP20192805, trovy EX 2632/2013 50,72 S DPH ? 24. 4. 2019 JUDr. Pavol Crkoň - súdny exekútor Jesenského 7371/2, Trenčín 11935391 28.5.2019
FDP20192697 FDP20192697, trovy EX 3622/2012 43,19 S DPH ? 18. 4. 2019 Mgr. Stanislav Polák - súdny exekútor Moyzesova 5, Nitra 37852167 28.5.2019
FDP20192804 FDP20192804, trovy EX 2511/2012 39,83 S DPH ? 24. 4. 2019 JUDr. Pavol Crkoň - súdny exekútor Jesenského 7371/2, Trenčín 11935391 28.5.2019
FDP20192555 FDP20192555, trovy EX 2141/2013 41,63 S DPH ? 12. 4. 2019 JUDr. Barbora Ághová - súdny exekútor Jaskový rad 79, Bratislava 42354781 28.5.2019
FDP20192759 FDP20192759, trovy EX 796/2007 260,32 S DPH ? 23. 4. 2019 JUDr. Stanislava Kolesárová - súdny exekútor Prof. Sáru č. 5, Banská Bystrica 35985101 28.5.2019
FDP20192668 FDP20192668, trovy EX 841/2009 51,10 S DPH ? 13. 4. 2019 JUDr. Mária Popiková - súdny exkútor Komenského 1917/73, Trebišov 31296131 28.5.2019
FDP20192573 FDP20192573, trovy EX 4438/2008 62,90 S DPH ? 15. 4. 2019 JUDr. Jozef Ďurica - súdny exekútor Borovnianska cesta 2564/17, Zvolen 37822314 28.5.2019
FDP20192757 FDP20192757, trovy EX 299/2004 335,92 S DPH ? 23. 4. 2019 JUDr. Stanislava Kolesárová - súdny exekútor Prof. Sáru č. 5, Banská Bystrica 35985101 28.5.2019
IDP20190032 IDP32,OS RV 4C/28/2009 trovy konania 132,50 Bez DPH ? 30. 4. 2019 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. Hlavná 5 Svit 36171093 28.5.2019
FDP20192570 FDP20192570, trovy EX 6436/2008 39,83 S DPH ? 15. 4. 2019 JUDr. Jozef Ďurica - súdny exekútor Borovnianska cesta 2564/17, Zvolen 37822314 28.5.2019
FDP20192747 FDP20192747, trovy EX 233/2014 39,83 S DPH ? 23. 4. 2019 Mgr. Milan Somík - súdny exekútor Škultétyho 1, Martin 35662794 28.5.2019
ID2019040010 KS KE 7K/202/05 foto 27.3.2019 7,59 Bez DPH ? 4. 4. 2019 Iveta Mecková Kalinovská 2 Košice 28.5.2019
FDP20192671 FDP20192671, trovy EX 4130/2013 44,94 S DPH ? 13. 4. 2019 Mgr. Jozef Deák - súdny exekútor Horná 23, Banská Bystrica 42196477 28.5.2019
FDP20192576 FDP20192576, trovy EX 2791/2011 39,83 S DPH ? 15. 4. 2019 JUDr. Jozef Ďurica - súdny exekútor Borovnianska cesta 2564/17, Zvolen 37822314 28.5.2019
FDP20192885 FDP20192885, trovy EX 489/2010 39,83 S DPH ? 26. 4. 2019 JUDr. Erik Tóth - súdny exekútor Piaristická 2, Nitra 36113271 28.5.2019
FDP20192778 FDP20192778, trovy EX 1057/2013 113,38 S DPH ? 24. 4. 2019 JUDr. Pavol Holík - súdny exekútor Dr. Adámiho 322/19, Topoľčany 42133530 28.5.2019
FDP20192737 FDP20192737, trovy EX 3117/2011 69,60 S DPH ? 18. 4. 2019 JUDr. Peter Kuna - súdny exekútor Miletičova 20, Bratislava 42354811 28.5.2019
ID2019040027 správny popl. Ks Ke 1K/398/95 10-.4.2019 10,00 Bez DPH ? 16. 4. 2019 Iveta Mecková Kalinovská 2 Košice 28.5.2019
FDP20192629 FDP20192629, trovy EX 5595/2008 39,83 S DPH ? 16. 4. 2019 JUDr. Jozef Ďurica - súdny exekútor Borovnianska cesta 2564/17, Zvolen 37822314 28.5.2019
FDP20192711 FDP20192711, trovy EX 1323/2010 54,41 S DPH ? 18. 4. 2019 Mgr. Ľuboš Sidorják - súdny exekútor Murgašová 3, Košice 31311580 28.5.2019
FDP20192636 FDP20192636, trovy EX 2071/2011 39,83 S DPH ? 16. 4. 2019 JUDr. Jozef Ďurica - súdny exekútor Borovnianska cesta 2564/17, Zvolen 37822314 28.5.2019
FDP20192874 FDP20192874, trovy EX 1309/2011 60,77 S DPH ? 26. 4. 2019 JUDr. Štefan Hrebík - súdny exekútor Dukelských hrdinov 2946/6, Malacky 31148531 28.5.2019
FDP20192891 FDP20192891, trovy EX 5582/2011 65,75 S DPH ? 26. 4. 2019 JUDr. Štefan Hrebík - súdny exekútor Dukelských hrdinov 2946/6, Malacky 31148531 28.5.2019
FDP20192773 FDP20192773, trovy EX 1322/2011 69,17 S DPH ? 24. 4. 2019 JUDr. Ivan Nestor - súdny exekútor Haburská 49/A, Bratislava 2 42133521 28.5.2019
FDP20192736 FDP20192736, trovy EX 2967/2013 39,83 S DPH ? 18. 4. 2019 JUDr. Stacho Chladný - súdny exekútor Stráž 223, Zvolen 42009766 28.5.2019
ID2019040030 poštovné 1,90 Bez DPH ? 26. 4. 2019 Iveta Mecková Kalinovská 2 Košice 28.5.2019
FDP20192639 FDP20192639, trovy EX 1798/2007 45,58 S DPH ? 16. 4. 2019 JUDr. Viera Kučerová - súdny exekútor nám. Sv. Martina 9, Holíč 37851390 28.5.2019
FDP20192846 FDP20192846, trovy EX 2057/2011 39,83 S DPH ? 25. 4. 2019 Mgr. Vladimír Cipár - súdny exekútor Vazovová 9, Bratislava 36060577 28.5.2019
FDP20192704 FDP20192704, trovy EX 2728/2012 48,23 S DPH ? 18. 4. 2019 Mgr. Stanislav Polák - súdny exekútor Moyzesova 5, Nitra 37852167 28.5.2019
FDP20192463 FDP20192463, trovy EX 2153/2009 41,75 S DPH ? 9. 4. 2019 JUDr. Viera Kučerová - súdny exekútor nám. Sv. Martina 9, Holíč 37851390 28.5.2019
FDP20192365 FDP20192365, trovy EX 2605/2010 41,75 S DPH ? 5. 4. 2019 JUDr. Viera Kučerová - súdny exekútor nám. Sv. Martina 9, Holíč 37851390 28.5.2019
FDP20192839 FDP20192838, trovy EX 1036/2011 59,69 S DPH ? 25. 4. 2019 JUDr. Štefan Hrebík - súdny exekútor Dukelských hrdinov 2946/6, Malacky 31148531 28.5.2019
FDP20192709 FDP20192709, trovy EX 23/2012 35,35 S DPH ? 18. 4. 2019 JUDr. René Matuška - súdny exekútor Kalinčiakova 5, Prievidza 36122050 28.5.2019
FDP20192700 FDP20192700, trovy EX 1327/2013 44,99 S DPH ? 18. 4. 2019 JUDr. Martin Hucík - súdny exekútor Radlinského č. 1716, Dolný Kubín 41506839 28.5.2019
FDP20192801 FDP20192801, trovy EX 714/2010 41,75 S DPH ? 24. 4. 2019 JUDr. Erik Tóth - súdny exekútor Piaristická 2, Nitra 36113271 28.5.2019
FDP20192562 FDP20192562, trovy EX 3367/2011 58,85 S DPH ? 12. 4. 2019 JUDr. René Matuška - súdny exekútor Kalinčiakova 5, Prievidza 36122050 28.5.2019
FDP20192564 FDP20192564, trovy EX 1059/2012 58,43 S DPH ? 12. 4. 2019 JUDr. Hana Cibulková - súdny exekútor Drobného 15, Bratislava 42133556 28.5.2019
FDP20192680 FDP20192680, trovy EX 435/2009 127,74 S DPH ? 17. 4. 2019 JUDr. Dušan Cirbes - súdny exekútor Svätoplukova 425/36, Rimavská Sobota 1 30435382 28.5.2019
FDP20192579 FDP20192579, trovy EX 4118/2008 39,83 S DPH ? 15. 4. 2019 JUDr. Jozef Ďurica - súdny exekútor Borovnianska cesta 2564/17, Zvolen 37822314 28.5.2019