Faktúry

ROZŠÍRENÉ VYHĽADÁVANIE
Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota plnenia s DPH / bez DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum doručenia Dodávateľ Dátum zverejnenia
Názov Adresa IČO
IDP20190042 IDP42 trovy EX 438/2010 JUDr. GERBERY 46,37 Bez DPH ? 22. 5. 2019 JUDr. Boris Gerbery - súdny exekútor Starosaska 10 Spišská Nová Ves 35512881 17.6.2019
FDR20190155 336,00 S DPH Z1700194 ? 9. 5. 2019 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava 2 35697270 17.6.2019
FDP20193059 FDP20193059, trovy EX 1301/2011 39,83 S DPH ? 3. 5. 2019 JUDr. Jozef Ďurica - súdny exekútor Borovnianska cesta 2564/17, Zvolen 37822314 17.6.2019
FDP20192996 FDP20192996, trovy EX 466/2010 41,75 S DPH ? 2. 5. 2019 JUDr. Viera Kučerová - súdny exekútor nám. Sv. Martina 9, Holíč 37851390 17.6.2019
FDP20193280 FDP20193280, trovy EX 618/2009 62,45 S DPH ? 13. 5. 2019 JUDr. Zora Ferdinandy - súdny exekútor Štefánikova č.6, Košice 35562960 17.6.2019
FDP20193092 FDP20193092, trovy 350 EX 328/18 72,00 S DPH ? 7. 5. 2019 JUDr. Stacho Chladný - súdny exekútor Stráž 223, Zvolen 42009766 17.6.2019
FDP20192981 FDP20192981, trovy EX 29/2011 42,83 S DPH ? 2. 5. 2019 JUDr. Marcel Kroupa - súdny exekútor Gegeľovská 662/2, Myjava 42026067 17.6.2019
FDP20192600 FDP20192600, trovy EX 3120/2015 18,50 Bez DPH ? 15. 4. 2019 Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, Bratislava 00151866 17.6.2019
IDP20190040 IDP40 trovy EX 287/2010 JUDr. GERBERY 50,03 Bez DPH ? 22. 5. 2019 JUDr. Boris Gerbery - súdny exekútor Starosaska 10 Spišská Nová Ves 35512881 17.6.2019
FDP20193062 FDP20193062, trovy EX 254/2010 55,93 S DPH ? 3. 5. 2019 JUDr. Stanislava Kolesárová - súdny exekútor Prof. Sáru č. 5, Banská Bystrica 35985101 17.6.2019
FDP20192999 FDP20192999, trovy EX 378/2007 82,08 S DPH ? 2. 5. 2019 MVDr. Mgr. Pavol Kovaľ - súdny exekútor Petrovany 328, Petrovany 31276491 17.6.2019
FDP20192609 FDP20192609, trovy EX 3340/2015 18,68 Bez DPH ? 15. 4. 2019 Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, Bratislava 00151866 17.6.2019
FDP20193348 FDP20193348, trovy EX 1687/2010 47,03 S DPH ? 14. 5. 2019 Mgr. Ľuboš Sidorják - súdny exekútor Murgašová 3, Košice 31311580 17.6.2019
FDP20193202 FDP20193202, trovy EX 4255/2009 57,53 S DPH ? 10. 5. 2019 JUDr. Roman Liščák - súdny exekútor Nám. Sv. Michala 5, Hlohovec 34028340 17.6.2019
FDP20193293 FDP20193293, trovy EX 3780/2012 48,08 S DPH ? 13. 5. 2019 JUDr. Roman Liščák - súdny exekútor Nám. Sv. Michala 5, Hlohovec 34028340 17.6.2019
FDP20193093 FDP20193093, trovy EX 1818/2012 61,55 S DPH ? 7. 5. 2019 JUDr. Štefan Hrebík - súdny exekútor Dukelských hrdinov 2946/6, Malacky 31148531 17.6.2019
FDP20192980 FDP20192980, trovy EX 1696/2013 39,83 S DPH ? 2. 5. 2019 Mgr. Erik Fekete - súdny exekútor Puškinova 16, Prešov 37881141 17.6.2019
FDP20192750 FDP20192750, trovy EX 2695/2007 40,78 S DPH ? 23. 4. 2019 JUDr. Jozef Ďurica - súdny exekútor Borovnianska cesta 2564/17, Zvolen 37822314 17.6.2019
FDP20192954 FDP20192954, trovy EX 584/2008 141,10 S DPH ? 30. 4. 2019 JUDr. Pavel Šajánek - súdny exekútor Sadová 621, Senica 34049223 17.6.2019
FDP20193079 FDP20193079, trovy EX 2208/2011 50,40 S DPH ? 3. 5. 2019 Mgr. Jozef Deák - súdny exekútor Horná 23, Banská Bystrica 42196477 17.6.2019
FDP20192930 FDP20192930, trovy EX 397/2013 47,32 S DPH ? 29. 4. 2019 JUDr. Zuzana Papcunová - súdny exekútor Hlavná 68, Košice 1 35551046 17.6.2019
FDP20192878 FDP20192878, trovy EX 3535/2009 39,83 S DPH ? 26. 4. 2019 JUDr. Jozef Ďurica - súdny exekútor Borovnianska cesta 2564/17, Zvolen 37822314 17.6.2019
FDP20192948 FDP20192948, trovy EX 183/2004 38,85 S DPH ? 30. 4. 2019 František Radzo - súdny exekútor Radlinského 1728/47, Dolný Kubín 36133019 17.6.2019
FDP20193086 FDP20193086, trovy EX 3153/2012 61,91 S DPH ? 3. 5. 2019 JUDr. Lukáš Liščák - súdny exekútor Nám. sv. Michala 5/A, Hlohovec 42400538 17.6.2019
FDP20192763 FDP20192763, trovy EX 350/2009 43,13 S DPH ? 23. 4. 2019 JUDr. Pavel Šajánek - súdny exekútor Sadová 621, Senica 34049223 17.6.2019
FDP20192927 FDP20192927, trovy EX 441/2005 67,44 S DPH ? 29. 4. 2019 MVDr. Mgr. Pavol Kovaľ - súdny exekútor Petrovany 328, Petrovany 31276491 17.6.2019
FDP20192872 FDP20192872, trovy EX 1661/2006 31,95 S DPH ? 25. 4. 2019 JUDr. Ján Sokol - súdny exekútor Jantárova 30, Košice 31275010 17.6.2019
FDR20190149 FDR20190149, služby 144,00 S DPH Z1800087 ? 7. 5. 2019 ARBE s.r.o. Pekná cesta 19, Bratislava 3 36056553 17.6.2019
FDP20193029 FDP20193029, trovy EX 2045/2010 99,78 S DPH ? 2. 5. 2019 JUDr. Rudolf Dulina - súdny exekútor Ľ. Štúra 12, Michalovce 31311482 17.6.2019
FDP20193243 FDP20193243, trovy EX 12796/2014 40,97 S DPH ? 13. 5. 2019 JUDr. Zora Ferdinandy - súdny exekútor Štefánikova č.6, Košice 35562960 17.6.2019
FDP20193030 FDP20193030, trovy EX 2082/2010 135,64 S DPH ? 2. 5. 2019 JUDr. Rudolf Dulina - súdny exekútor Ľ. Štúra 12, Michalovce 31311482 17.6.2019
FDP20193242 FDP20193242, trovy EX 13247/2014 42,35 S DPH ? 13. 5. 2019 JUDr. Zora Ferdinandy - súdny exekútor Štefánikova č.6, Košice 35562960 17.6.2019
FDP20192916 FDP20192916, trovy EX 782/2012 39,83 S DPH ? 26. 4. 2019 JUDr. Ivan Nestor - súdny exekútor Haburská 49/A, Bratislava 2 42133521 17.6.2019
FDP20192865 FDP20192865, trovy EX 1351/2015 39,83 S DPH ? 25. 4. 2019 Mgr. Klaudia Dzuriková - súdny exekútor Mlynská 3, Bánovce nad Bebravou 36128619 17.6.2019
FDP20192956 FDP20192956, trovy EX 2619/2019 45,26 S DPH ? 30. 4. 2019 JUDr. Štefan Hrebík - súdny exekútor Dukelských hrdinov 2946/6, Malacky 31148531 17.6.2019
FDP20193261 FDP20193261, trovy EX 654/2015 43,19 S DPH ? 13. 5. 2019 Mgr. Helena Kríková - súdny exekútor Košovská cesta 1, Prievidza 42147735 17.6.2019
FDP20193020 FDP20193020, trovy EX 2833/2010 91,40 S DPH ? 2. 5. 2019 JUDr. Michal Bulko - súdny exekútor Nám. sv. Egídia 95, Poprad 37790412 17.6.2019
FDP20192967 FDP20192967, trovy EX 779/2010 49,91 S DPH ? 29. 4. 2019 Mgr. Stanislav Polák - súdny exekútor Moyzesova 5, Nitra 37852167 17.6.2019
FDP20192856 FDP20192856, trovy EX 1114/2010 39,83 S DPH ? 25. 4. 2019 JUDr. Štefan Šviderský - súdny exekútor Hronského 1811, Vranov nad Topľou 35513136 17.6.2019
FDP20192933 FDP20192933, trovy EX 11079/2009 50,99 S DPH ? 29. 4. 2019 JUDr. Peter Kuna - súdny exekútor Miletičova 20, Bratislava 42354811 17.6.2019