Faktúry

ROZŠÍRENÉ VYHĽADÁVANIE
Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota plnenia s DPH / bez DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum doručenia Dodávateľ Dátum zverejnenia
Názov Adresa IČO
FDP20151932 FDP20151932, trovy Ex 5926/2013 46,79 S DPH ? 9. 11. 2015 Mgr. Jozef Deák - súdny exekútor Horná 23, Banská Bystrica 42196477 3.12.2015
FDP20151785 FDP20151785, trovy Ex 1535/2007 9,96 S DPH ? 22. 10. 2015 JUDr. Ľubomír Pekár - súdny exekútor Exekútorský úrad v Šali M. M. Hodžu 18, Šaľa 34046917 3.12.2015
ID2015110004 ? 41,15 Bez DPH ? 18. 11. 2015 Iveta Mecková Kalinovská 2 Košice 3.12.2015
FDP20151684 FDP20151684, trovy Ex 1747/2008 40,92 S DPH ? 12. 10. 2015 JUDr. Marián Jurina - súdny exekútor Š.Moyzesa 53, Lučenec 35980966 3.12.2015
IDP20150332 IDP332, SP,Ex 162/06, OS KK, 5Er/190/06 41,43 Bez DPH ? 4. 11. 2015 Sociálna poisťovňa Ul. 29. augusta č. 8 a 10 Bratislava 30807484 3.12.2015
FDP20151790 FDP20151790, trovy Ex 1317/2010 47,75 S DPH ? 22. 10. 2015 JUDr. Jozef Kapronczai - súdny exekútor Švermova 273/21, Galanta 42133882 3.12.2015
FDR20150435 FDR20150435, mesačný poplatok 1 104,44 Bez DPH Z2008005 ? 5. 10. 2015 H.P.L.Systems s.r.o. Jičínská 29, Praha 26478366 3.12.2015
FDP20151654 FDP20151654, trovy Ex 1618/2010 50,27 S DPH ? 8. 10. 2015 JUDr. Jozef Ďurica - súdny exekútor Exekútorský úrad Exekútorský úrad Zvolen Borovnianska cesta 2564/17, Zvolen 37822314 3.12.2015
FDP20151551 FDP20151551, trovy Ex 461/2009 51,83 S DPH ? 25. 9. 2015 JUDr. Václav Kuna - súdny exekútor Piaristická 2, Nitra 36100251 10.11.2015
FDP20151516 FDP20151516, trovy Ex 629/2007 31,08 S DPH ? 22. 9. 2015 JUDr. Peter Matejovie - súdny exekútor Moyzesova 15, Liptovský Mikuláš 37800001 10.11.2015
FDP20151667 FDP20151667, trovy Ex 6008/2013 47,32 S DPH ? 8. 10. 2015 Mgr. Jozef Deák - súdny exekútor Horná 23, Banská Bystrica 42196477 10.11.2015
FDP20151470 FDP20151470, trovy Ex 2470/2013 50,37 S DPH ? 16. 9. 2015 JUDr. Jozef Ďurica - súdny exekútor Exekútorský úrad Exekútorský úrad Zvolen Borovnianska cesta 2564/17, Zvolen 37822314 10.11.2015
FDP20151674 FDP20151674, trovy Ex 965/2009 94,30 S DPH ? 9. 10. 2015 JUDr. Dušan Cirbes - súdny exekútor Exekútorský úrad Rim. Sobota Svätoplukova 425/36, Rimavská Sobota 1 30435382 10.11.2015
FDP20151548 FDP20151548, trovy Ex 1416/2009 45,35 S DPH ? 25. 9. 2015 JUDr. Václav Kuna - súdny exekútor Piaristická 2, Nitra 36100251 10.11.2015
FDP20151515 FDP20151515, trovy Ex 622/2008 39,83 S DPH ? 22. 9. 2015 JUDr. Pavel Šajánek - súdny exekútor Sadová 621, Senica 34049223 10.11.2015
FDP20151677 FDP20151677, trovy Ex 2830/2010 43,31 S DPH ? 12. 10. 2015 JUDr. Jozef Rišian - súdny exekútor Pivovarská 1069, Žilina 35658991 10.11.2015
FDP20151444 FDP20151444, trovy Ex 547/2002 29,29 S DPH ? 11. 9. 2015 JUDr. Malík Pavol - súdny exekútor 1.mája 22, Žilina 36137685 10.11.2015
FDP20151572 FDP20151572, trovy Ex 248/2005 83,01 S DPH ? 28. 9. 2015 JUDr. Michal Bulko - súdny exekútor Exekútorský úrad Nám. sv. Egídia 95, Poprad 37790412 10.11.2015
FDP20151569 FDP20151569, trovy Ex 106/2011 60,94 S DPH ? 28. 9. 2015 Mgr. Eva Uhaľová - súdny exekútor Nám. SNP 6/11, Zvolen 42005361 10.11.2015
FDP20151468 FDP20151468, trovy Ex 4536/2013 42,95 S DPH ? 16. 9. 2015 JUDr. Jozef Ďurica - súdny exekútor Exekútorský úrad Exekútorský úrad Zvolen Borovnianska cesta 2564/17, Zvolen 37822314 10.11.2015
FDP20151613 FDP20151613, trovy Ex 538/2010 56,58 S DPH ? 5. 10. 2015 JUDr. Ing. Karol Mihal - súdny exekútor Moyzesova 34, Košice 35513748 10.11.2015
FDP20151420 FDP20151420, trovy 4510/2011 67,79 S DPH ? 8. 9. 2015 JUDr. Ing. Štefan Hrebík - súdny exekútor Dukelských hrdinov 2946/6, Malacky 31148531 10.11.2015
FDP20151422 FDP20151422, trovy Ex 766/2011 49,18 S DPH ? 9. 9. 2015 Mgr. Drahomír Kriváň - súdny exekútor Solivarská 15, Bratislava 6609246061 10.11.2015
FDP20151604 FDP20151604, plnomocenstvo 545,77 S DPH ? 1. 10. 2015 JUDr. Ružena Bayerová - notár Notársky úrad Továrenská 8, Bratislava 31806074 10.11.2015
FDP20151536 FDP20151536, trovy Ex 315/2008 45,00 S DPH ? 23. 9. 2015 JUDr. Ivan Varga - súdny exekútor Exekútorský úrad Košice Popradská 68, Košice 35520833 10.11.2015
IDP20150319 IDP319,DZP, trovy Ex 1825/13, OS PP 10er/1370/13 39,83 Bez DPH ? 13. 10. 2015 JUDr. Mária Hlaváčová, súdna exekútorka Exekútorský úrad Kežmarok Hlavné námestie 34 Kezmarok 35517743 10.11.2015
FDP20151618 FDP20151618, trovy ex 1207/2011 55,20 S DPH ? 5. 10. 2015 JUDr. Ladislav Ďorďovič - súdny exekútor Mierové nám.1, Trenčín 34056475 10.11.2015
FDP20151534 FDP20151534, trovy Ex 389/2013 39,83 S DPH ? 23. 9. 2015 Mgr. Erik Fekete - súdny exekútor Exekútorský úrad Prešov Puškinova 16, Prešov 37881141 10.11.2015
FDP20151615 FDP20151615, trovy ex 1175/2009 61,04 S DPH ? 5. 10. 2015 JUDr. Jozef Rišian - súdny exekútor Pivovarská 1069, Žilina 35658991 10.11.2015
FDP20151527 FDP20151527, trovy Ex 3652/2009 42,95 S DPH ? 23. 9. 2015 JUDr. Ľubomír Pekár - súdny exekútor Exekútorský úrad v Šali M. M. Hodžu 18, Šaľa 34046917 10.11.2015
IDP20150320 IDP320, trovy Ex 2282/13, OS PP 21Er/716/13 50,33 S DPH ? 13. 10. 2015 JUDr. Mária Hlaváčová, súdna exekútorka Exekútorský úrad Kežmarok Hlavné námestie 34 Kezmarok 35517743 10.11.2015
FDP20151621 FDP20151621, trovy Ex 414/2007 127,06 S DPH ? 5. 10. 2015 JUDr. Ladislav Ďorďovič - súdny exekútor Mierové nám.1, Trenčín 34056475 10.11.2015
FDP20151538 FDP20151538, trovy 2871/2010 54,23 S DPH ? 23. 9. 2015 Mgr. Vladimír Cipár - súdny exekútor Vazovová 9, Bratislava 36060577 10.11.2015
FDP20151600 FDP20151600, trovy Ex 975/2009 39,83 S DPH ? 1. 10. 2015 Mgr. MVDr. Pavol Kovaľ - súdny exekútor Petrovany 328, Petrovany 31276491 10.11.2015
FDP20151629 FDP20151629, trovy Ex 5039/2011 53,39 S DPH ? 6. 10. 2015 JUDr. Mgr. Vladimír Zachar, PhD. - súdny exekútor Exekútorský úrad Ružomberok ul. Poľná 31/23, Ružomberok 36136255 10.11.2015
FDP20151693 FDP20151693, trovy Ex 2167/2011 46,79 S DPH ? 12. 10. 2015 JUDr. Ing. Zuzana Dobrodenková - súdny exekútor Ružova č. 22 , Skalica 34049606 10.11.2015
FDP20151628 FDP20151628, trovy Ex 3720/2013 16,55 S DPH ? 6. 10. 2015 Mgr. Bernard Janík - súdny exekútor Exekútorský úrad Žilina Daniela Dlabača 2/978, Žilina 42064171 10.11.2015
FDP20151680 FDP20151680, trovy Ex 1119/2009 46,43 S DPH ? 12. 10. 2015 JUDr. Jozef Rišian - súdny exekútor Pivovarská 1069, Žilina 35658991 10.11.2015
FDR20150425 FDR20150425, stravné lístky 134,22 S DPH Z2012029 ? 24. 9. 2015 Edenred Slovakia, s.r.o. Karadžičova 8 P.O. Box 21, Bratislava 2 31328695 10.11.2015
FDP20151184 FDP20151184, trovy Ex 429/2007 67,68 S DPH ? 31. 7. 2015 Mgr. Vladimír Cipár - súdny exekútor Vazovová 9, Bratislava 36060577 10.11.2015