Faktúry

ROZŠÍRENÉ VYHĽADÁVANIE
Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota plnenia s DPH / bez DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum doručenia Dodávateľ Dátum zverejnenia
Názov Adresa IČO
FDP20191547 FDP20191547, trovy EX 2052/2013 54,77 S DPH ? 1. 3. 2019 JUDr. Mária Hlaváčová - súdna exekútorka Hlavné námestie 34, Kezmarok 35517743 13.5.2019
FDP20192219 FDP20192219, trovy EX 1145/2008 39,83 S DPH ? 2. 4. 2019 JUDr. Pavol Holík - súdny exekútor Dr. Adámiho 322/19, Topoľčany 42133530 13.5.2019
FDP20192366 FDP20192366, trovy EX 5074/2011 41,39 S DPH ? 5. 4. 2019 JUDr. Michal Mazúr - súdny exekútor Štúrova 17, Košice 31308848 13.5.2019
FDP20191829 FDP20191829, trovy EX 757/2011 39,83 S DPH ? 18. 3. 2019 JUDr. Jozef Ďurica - súdny exekútor Borovnianska cesta 2564/17, Zvolen 37822314 13.5.2019
FDP20191937 FDP20191937, trovy EX 21016/2010 39,83 S DPH ? 21. 3. 2019 JUDr. Stacho Chladný - súdny exekútor Stráž 223, Zvolen 42009766 13.5.2019
FDP20191418 FDP20191418, trovy EX 5855/2009 39,83 S DPH ? 1. 3. 2019 JUDr. Jozef Ďurica - súdny exekútor Borovnianska cesta 2564/17, Zvolen 37822314 13.5.2019
FDP20191967 FDP20191967, trovy EX 931/2011 55,48 S DPH ? 21. 3. 2019 JUDr. Roman Liščák - súdny exekútor Nám. Sv. Michala 5, Hlohovec 34028340 13.5.2019
FDP20192584 FDP20192584, trovy EX 267/2013 44,51 S DPH ? 15. 4. 2019 JUDr. Ľubomír Pekár - súdny exekútor M. M. Hodžu 18, Šaľa 34046917 13.5.2019
FDP20192101 FDP20192101, trovy EX 2796/2013 48,35 S DPH ? 27. 3. 2019 JUDr. René Matuška - súdny exekútor Kalinčiakova 5, Prievidza 36122050 13.5.2019
FDP20191750 FDP20191750, trovy EX 278/2013 58,43 S DPH ? 9. 3. 2019 JUDr. Mária Hlaváčová - súdna exekútorka Hlavné námestie 34, Kezmarok 35517743 13.5.2019
FDP20192454 FDP20192454, trovy EX 4015/2011 50,65 S DPH ? 9. 4. 2019 JUDr. Radovan Ferenc - súdny exekútor Slovenská 13, Prešov 1 35512636 13.5.2019
FDP20191980 FDP20191980, trovy EX 2322/2010 47,51 S DPH ? 22. 3. 2019 JUDr. Ing. Jozef Štorek - súdny exekútor Bezručova 16, Nové Zámky 31195555 13.5.2019
FDP20191623 FDP20191623, trovy EX 1137/2011 39,83 S DPH ? 11. 3. 2019 JUDr. Jozef Ďurica - súdny exekútor Borovnianska cesta 2564/17, Zvolen 37822314 13.5.2019
FDP20192666 FDP20192666, trovy EX 1109/2011 51,71 S DPH ? 12. 4. 2019 JUDr. Ján Sokol - súdny exekútor Jantárova 30, Košice 31275010 13.5.2019
FDP20192342 FDP20192342, trovy EX 5914/2013 49,91 S DPH ? 4. 4. 2019 Mgr. Stanislav Polák - súdny exekútor Moyzesova 5, Nitra 37852167 13.5.2019
FDP20192368 FDP20192368, trovy EX 4850/2011 32,45 S DPH ? 5. 4. 2019 JUDr. Michal Mazúr - súdny exekútor Štúrova 17, Košice 31308848 13.5.2019
FDP20192148 FDP20192148, trovy EX 128/2004 91,61 S DPH ? 29. 3. 2019 JUDr. Rudolf Varga - súdny exekútor Hlavná 26/5, Dunajská Streda 34071890 13.5.2019
FDP20192508 FDP20192508, trovy EX 365/2005 33,49 S DPH ? 11. 4. 2019 MVDr. Mgr. Pavol Kovaľ - súdny exekútor Petrovany 328, Petrovany 31276491 13.5.2019
FDP20191674 FDP20191674, trovy EX 2408/2013 39,83 S DPH ? 11. 3. 2019 JUDr. Jozef Ďurica - súdny exekútor Borovnianska cesta 2564/17, Zvolen 37822314 13.5.2019
FDP20192384 FDP20192384, trovy EX 4083/2013 50,81 S DPH ? 5. 4. 2019 JUDr. Michal Mazúr - súdny exekútor Štúrova 17, Košice 31308848 13.5.2019
FDP20192054 FDP20192054, trovy EX 6675/2013 41,50 S DPH ? 26. 3. 2019 Mgr. Stanislav Polák - súdny exekútor Moyzesova 5, Nitra 37852167 13.5.2019
FDP20191573 FDP20191573, trovy EX 3948/2015 15,31 Bez DPH ? 7. 3. 2019 Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, Bratislava 00151866 13.5.2019
FDP20191936 FDP20191936, trovy EX 193/2015 44,51 S DPH ? 20. 3. 2019 Mgr. Stanislav Polák - súdny exekútor Moyzesova 5, Nitra 37852167 13.5.2019
FDP20192311 FDP20192311, trovy EX 4832/2007 53,76 S DPH ? 3. 4. 2019 JUDr. Jozef Ďurica - súdny exekútor Borovnianska cesta 2564/17, Zvolen 37822314 13.5.2019
FDP20192277 FDP20192277, trovy EX 610/2011 47,63 S DPH ? 3. 4. 2019 Mgr. Stanislav Polák - súdny exekútor Moyzesova 5, Nitra 37852167 13.5.2019
FDP20191416 FDP20191416, trovy EX 4053/2007 11,90 S DPH ? 1. 3. 2019 JUDr. Jozef Ďurica - súdny exekútor Borovnianska cesta 2564/17, Zvolen 37822314 13.5.2019
FDP20192228 FDP20192228, trovy EX 416/2008 22,49 S DPH ? 2. 4. 2019 JUDr. Zora Ferdinandy - súdny exekútor Štefánikova č.6, Košice 35562960 13.5.2019
FDP20192781 FDP20192781, trovy EX 2701/2010 61,36 S DPH ? 24. 4. 2019 JUDr. Roman Liščák - súdny exekútor Nám. Sv. Michala 5, Hlohovec 34028340 13.5.2019
FDP20191795 FDP20191795, trovy EX 1218/2007 177,73 S DPH ? 15. 3. 2019 JUDr. Rudolf Dulina - súdny exekútor Ľ. Štúra 12, Michalovce 31311482 13.5.2019
FDP20191965 FDP20191965, trovy EX 637/2011 53,86 S DPH ? 21. 3. 2019 Mgr. Ing. Radoslav Kešeľák - súdny exekútor Mlynská 2, Spišská Nová Ves 35547430 13.5.2019
FDP20192103 FDP20192103, trovy EX 2348/2013 56,51 S DPH ? 27. 3. 2019 JUDr. Pavol Crkoň - súdny exekútor Jesenského 7371/2, Trenčín 11935391 13.5.2019
FDP20192590 FDP20192590, trovy EX 94/2010 58,10 S DPH ? 15. 4. 2019 JUDr. Ivan Varga - súdny exekútor Popradská 68, Košice 35520833 13.5.2019
FDP20191752 FDP20191752, trovy EX 596/2009 49,49 S DPH ? 12. 3. 2019 JUDr. Ján Sokol - súdny exekútor Jantárova 30, Košice 31275010 13.5.2019
FDP20192670 FDP20192670, trovy EX 747/2010 88,08 S DPH ? 15. 4. 2019 JUDr. Dušan Cirbes - súdny exekútor Svätoplukova 425/36, Rimavská Sobota 1 30435382 13.5.2019
FDP20192308 FDP20192308, trovy EX 3634/2008 17,69 S DPH ? 3. 4. 2019 JUDr. Jozef Ďurica - súdny exekútor Borovnianska cesta 2564/17, Zvolen 37822314 13.5.2019
FDP20191928 FDP20191928, trovy EX 7007/2010 57,42 S DPH ? 20. 3. 2019 JUDr. Roman Liščák - súdny exekútor Nám. Sv. Michala 5, Hlohovec 34028340 13.5.2019
FDP20191399 FDP20191399, trovy EX 3298/2011 43,67 S DPH ? 28. 2. 2019 JUDr. Miroslav Šupa - súdny exekútor Kmeťkova 30, Nitra 37857207 13.5.2019
FDP20192282 FDP20192282, trovy EX 3204/2014 44,51 S DPH ? 3. 4. 2019 Mgr. Stanislav Polák - súdny exekútor Moyzesova 5, Nitra 37852167 13.5.2019
FDP20192816 FDP20192816, trovy EX 4641/2010 59,63 S DPH ? 24. 4. 2019 JUDr. Ivan Lutter - súdny exekútor Longobardská 1301/27, Bratislava 30799783 13.5.2019
FDP20192235 FDP20192235, trovy EX 60/2010 64,01 S DPH ? 2. 4. 2019 JUDr. Zora Ferdinandy - súdny exekútor Štefánikova č.6, Košice 35562960 13.5.2019