Faktúry

ROZŠÍRENÉ VYHĽADÁVANIE
Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota plnenia s DPH / bez DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum doručenia Dodávateľ Dátum zverejnenia
Názov Adresa IČO
FDP20191412 FDP20191412, trovy EX 3899/2013 45,41 S DPH ? 28. 2. 2019 Mgr. Jozef Deák - súdny exekútor Horná 23, Banská Bystrica 42196477 15.4.2019
FDP20190924 FDP20190924, trovy EX 2549/2013 57,29 S DPH ? 6. 2. 2019 JUDr. Hana Cibulková - súdny exekútor Drobného 15, Bratislava 42133556 15.4.2019
FDP20191018 FDP20191018, trovy EX 178/2007 20,98 S DPH ? 12. 2. 2019 JUDr. Peter Matejovie - súdny exekútor Moyzesova 15, Liptovský Mikuláš 37800001 15.4.2019
FDP20191312 FDP20191312, trovy EX 5/2015 41,73 S DPH ? 25. 2. 2019 Mgr. Stanislav Polák - súdny exekútor Moyzesova 5, Nitra 37852167 15.4.2019
FDP20191085 FDP20191085, trovy EX 5457/2008 39,83 S DPH ? 15. 2. 2019 JUDr. Jozef Ďurica - súdny exekútor Borovnianska cesta 2564/17, Zvolen 37822314 15.4.2019
FDP20191247 FDP20191247, trovy EX 2198/2009 100,63 S DPH ? 21. 2. 2019 JUDr. Roman Liščák - súdny exekútor Nám. Sv. Michala 5, Hlohovec 34028340 15.4.2019
IDP20190019 IDP19,SP,trovy EX 128/99 JUDr. Varga 41,41 Bez DPH ? 18. 3. 2019 Sociálna poisťovňa Ul. 29. augusta č. 8 a 10 Bratislava 30807484 15.4.2019
FDP20191187 FDP20191187, trovy EX 6003/2007 45,40 S DPH ? 19. 2. 2019 JUDr. Jozef Ďurica - súdny exekútor Borovnianska cesta 2564/17, Zvolen 37822314 15.4.2019
FDP20191120 FDP20191120, trovy EX 23224/2011 47,21 S DPH ? 18. 2. 2019 JUDr. Peter Kuna - súdny exekútor Miletičova 20, Bratislava 42354811 15.4.2019
FDP20191058 FDP20191058, trovy EX 1645/2011 39,83 S DPH ? 14. 2. 2019 Mgr. Vladimír Cipár - súdny exekútor Vazovová 9, Bratislava 36060577 15.4.2019
FDP20191327 FDP20191327, trovy EX 523/2010 65,99 S DPH ? 25. 2. 2019 JUDr. Pavol Malík - súdny exekútor 1.mája 22, Žilina 36137685 15.4.2019
FDP20190982 FDP20190982, trovy EX 310/2015 49,20 S DPH ? 11. 2. 2019 Mgr. Stanislav Polák - súdny exekútor Moyzesova 5, Nitra 37852167 15.4.2019
FDP20191397 FDP20191397, trovy EX 1464/2009 32,59 S DPH ? 28. 2. 2019 JUDr. Ing. Karol Mihal - súdny exekútor Moyzesova 34, Košice 35513748 15.4.2019
FDP20191182 FDP20191182, trovy EX 9185/2007 34,42 S DPH ? 19. 2. 2019 JUDr. Jozef Ďurica - súdny exekútor Borovnianska cesta 2564/17, Zvolen 37822314 15.4.2019
FDP20191320 FDP20191320, trovy EX 504/2016 39,83 S DPH ? 25. 2. 2019 JUDr. Štefan Šviderský - súdny exekútor Exekútorský úrad Vranov nad Topľou Hronského 1811, Vranov nad Topľou 35513136 15.4.2019
FDP20191084 FDP20191084, trovy EX 5585/2008 39,83 S DPH ? 15. 2. 2019 JUDr. Jozef Ďurica - súdny exekútor Borovnianska cesta 2564/17, Zvolen 37822314 15.4.2019
IDP20190016 IDP16,SP,trovy EX 1967/2011 JUDr. FRIGO 39,83 Bez DPH ? 13. 3. 2019 Sociálna poisťovňa Ul. 29. augusta č. 8 a 10 Bratislava 30807484 15.4.2019
FDP20191250 FDP20191250, trovy EX 523/2003 34,19 S DPH ? 21. 2. 2019 MVDr. Mgr. Pavol Kovaľ - súdny exekútor Petrovany 328, Petrovany 31276491 15.4.2019
FDP20191188 FDP20191188, trovy EX 191/2009 40,34 Bez DPH ? 19. 2. 2019 JUDr. Jozef Karas - súdny exekútor Sládkovičova 7, Humenné 3551703400 15.4.2019
FDP20191117 FDP20191117, trovy EX 945/2009 50,75 S DPH ? 18. 2. 2019 JUDr. Ľubomír Pekár - súdny exekútor Exekútorský úrad v Šali M. M. Hodžu 18, Šaľa 34046917 15.4.2019
FDP20191050 FDP20191050, trovy EX 1434/2003 50,79 S DPH ? 14. 2. 2019 Mgr. Ľuboš Sidorják - súdny exekútor Murgašová 3, Košice 31311580 15.4.2019
FDP20191180 FDP20191180, trovy EX 8898/2007 36,68 S DPH ? 19. 2. 2019 JUDr. Jozef Ďurica - súdny exekútor Borovnianska cesta 2564/17, Zvolen 37822314 15.4.2019
FDP20191002 FDP20191002, trovy EX 1060/2007 39,83 S DPH ? 12. 2. 2019 JUDr. Ladislav Jakubec - súdny exekútor Zámocká 30, Bratislava-Staré Mesto 31782361 15.4.2019
FDP20190860 FDP20190860, trovy EX 6555/2013 44,27 S DPH ? 4. 2. 2019 JUDr. Ľubomír Pekár - súdny exekútor Exekútorský úrad v Šali M. M. Hodžu 18, Šaľa 34046917 15.4.2019
FDP20191275 FDP20191275, trovy EX 1624/2017 46,60 S DPH ? 22. 2. 2019 JUDr. Martin Hucík - súdny exekútor Radlinského č. 1716, Dolný Kubín 41506839 15.4.2019
FDP20190771 FDP20190771, trovy EX 5867/2009 39,83 S DPH ? 1. 2. 2019 JUDr. Jozef Ďurica - súdny exekútor Borovnianska cesta 2564/17, Zvolen 37822314 15.4.2019
FDP20191486 FDP20191486, trovy EX 535/2013 39,83 S DPH ? 4. 3. 2019 Mgr. Erik Fekete - súdny exekútor Puškinova 16, Prešov 37881141 15.4.2019
FDP20191056 FDP20191056, trovy EX 1711/2012 57,26 S DPH ? 14. 2. 2019 JUDr. Mária Bíla - súdny exekútor Hlavná 115, Košice 1 42099170 15.4.2019
FDP20191172 FDP20191172, hromadná FA 801,84 S DPH ? 19. 2. 2019 JUDr. Bohumil Husťák - súdny exekútor Bratislavská 22, Košice 17072735 15.4.2019
FDP20190870 FDP20190870, trovy EX 3333/2008 38,66 S DPH ? 5. 2. 2019 JUDr. Jozef Ďurica - súdny exekútor Borovnianska cesta 2564/17, Zvolen 37822314 15.4.2019
FDP20191495 FDP20191495, trovy EX 2243/2009 47,62 S DPH ? 4. 3. 2019 Mgr. Stanislav Polák - súdny exekútor Moyzesova 5, Nitra 37852167 15.4.2019
FDP20191261 FDP20191261, trovy EX 4233/2014 51,83 S DPH ? 22. 2. 2019 JUDr. Jozef Kapronczai - súdny exekútor Švermova 273/21, Galanta 42133882 15.4.2019
FDP20191340 FDP20191340, trovy EX 19201/2016 47,09 S DPH ? 26. 2. 2019 Mgr. Jozef Deák - súdny exekútor Horná 23, Banská Bystrica 42196477 15.4.2019
FDP20191159 FDP20191159, trovy EX 20959/2011 49,56 S DPH ? 18. 2. 2019 JUDr. Peter Kuna - súdny exekútor Miletičova 20, Bratislava 42354811 15.4.2019
FDP20191068 FDP20191068, trovy EX 5564/2009 39,83 S DPH ? 15. 2. 2019 JUDr. Jozef Ďurica - súdny exekútor Borovnianska cesta 2564/17, Zvolen 37822314 15.4.2019
FDP20190971 FDP20190971, trovy EX 1893/2014 44,51 S DPH ? 11. 2. 2019 Mgr. Stanislav Polák - súdny exekútor Moyzesova 5, Nitra 37852167 15.4.2019
FDP20191385 FDP20191385, trovy EX 1423/2008 100,93 S DPH ? 28. 2. 2019 JUDr. Marián Jurina - súdny exekútor Š.Moyzesa 53, Lučenec 35980966 15.4.2019
FDP20190871 FDP20190870, trovy EX 810/2008 38,36 S DPH ? 5. 2. 2019 JUDr. Jozef Ďurica - súdny exekútor Borovnianska cesta 2564/17, Zvolen 37822314 15.4.2019
FDP20191260 FDP20191260, trovy EX 2389/2010 55,06 S DPH ? 21. 2. 2019 JUDr. Roman Liščák - súdny exekútor Nám. Sv. Michala 5, Hlohovec 34028340 15.4.2019
FDP20190968 FDP20190968, trovy EX 287/2011 55,79 S DPH ? 11. 2. 2019 JUDr. Ján Sokol - súdny exekútor Jantárova 30, Košice 31275010 15.4.2019