Faktúry

ROZŠÍRENÉ VYHĽADÁVANIE












Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota plnenia s DPH / bez DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum doručenia Dodávateľ Dátum zverejnenia
Názov Adresa IČO
FDP20193878 FDP20193878, trovy EX 2756/2010 42,35 S DPH ? 3. 6. 2019 JUDr. Zuzana Dobrodenková - súdny exekútor Ružova č. 22, Skalica 34049606 22.7.2019
FDP20193686 FDP20193686, trovy EX 1840/2007 123,88 S DPH ? 24. 5. 2019 JUDr. Rudolf Dulina - súdny exekútor Ľ. Štúra 12, Michalovce 31311482 22.7.2019
FDP20193664 FDP20193664, trovy EX 282/2009 93,71 S DPH ? 23. 5. 2019 JUDr. Ján Sokol - súdny exekútor Jantárova 30, Košice 31275010 22.7.2019
FDP20193969 FDP20193969, trovy EX 686/2012 83,46 S DPH ? 4. 6. 2019 JUDr. Lenka Borovská - súdny exekútor Kováčska 32, Košice 35570636 22.7.2019
FDP20193655 FDP20193655, trovy EX 2568/2013 39,83 S DPH ? 23. 5. 2019 JUDr. Pavol Crkoň - súdny exekútor Jesenského 7371/2, Trenčín 11935391 22.7.2019
FDP20193650 FDP20193650, trovy EX 494/2009 49,49 S DPH ? 23. 5. 2019 JUDr. Ján Sokol - súdny exekútor Jantárova 30, Košice 31275010 22.7.2019
FDP20193976 FDP20193976, trovy EX 3616/2008 106,82 S DPH ? 4. 6. 2019 JUDr. Ivan Lutter - súdny exekútor Longobardská 1301/27, Bratislava 30799783 22.7.2019
FDP20193556 FDP20193556, trovy EX 491/2003 9,36 S DPH ? 20. 5. 2019 JUDr. Štefan Barilik - súdny exekútor Kuzmányho č. 57, Košice 31962441 22.7.2019
FDP20193921 FDP20193921, trovy EX 1067/2014 50,83 S DPH ? 3. 6. 2019 Mgr. Stanislav Polák - súdny exekútor Moyzesova 5, Nitra 37852167 22.7.2019
FDP20193920 FDP20193920, trovy EX 163/2009 49,91 S DPH ? 3. 6. 2019 Mgr. Stanislav Polák - súdny exekútor Moyzesova 5, Nitra 37852167 22.7.2019
FDP20193606 FDP20193606, trovy EX 2230/2010 39,83 S DPH ? 22. 5. 2019 JUDr. Andrea Ondrejková - súdny exekútor Vrútocká 12, Bratislava 36068331 22.7.2019
FDP20193726 FDP20193726, trovy EX 131/2002 90,24 S DPH ? 24. 5. 2019 JUDr. Rudolf Dulina - súdny exekútor Ľ. Štúra 12, Michalovce 31311482 22.7.2019
FDP20193840 FDP20193840, trovy EX 1395/20019 57,10 S DPH ? 31. 5. 2019 JUDr. Ing. Karol Mihal - súdny exekútor Moyzesova 34, Košice 35513748 22.7.2019
FDP20193637 FDP20193637, trovy EX 4076/2013 53,87 S DPH ? 22. 5. 2019 JUDr. Jozef Ďurica - súdny exekútor Borovnianska cesta 2564/17, Zvolen 37822314 22.7.2019
FDP20193707 FDP20193707, trovy EX 1178/2007 159,28 S DPH ? 24. 5. 2019 JUDr. Rudolf Dulina - súdny exekútor Ľ. Štúra 12, Michalovce 31311482 22.7.2019
FDP20193839 FDP20193839, trovy EX 40355/2009 57,95 S DPH ? 31. 5. 2019 JUDr. Jozef Kapronczai - súdny exekútor Švermova 273/21, Galanta 42133882 22.7.2019
FDP20193785 FDP20193785, trovy EX 3413/2008 51,71 S DPH ? 28. 5. 2019 JUDr. Ján Sokol - súdny exekútor Jantárova 30, Košice 31275010 22.7.2019
FDP20193754 FDP20193754, trovy EX 947/2010 53,99 S DPH ? 27. 5. 2019 JUDr. Pavol Malík - súdny exekútor 1.mája 22, Žilina 36137685 22.7.2019
FDP20193523 FDP20193523, trovy EX 590/2014 55,03 S DPH ? 20. 5. 2019 JUDr. Zuzana Papcunová - súdny exekútor Hlavná 68, Košice 1 35551046 22.7.2019
FDP20193534 FDP20193534, trovy EX 1137/2013 99,95 S DPH ? 20. 5. 2019 JUDr. Mária Bíla - súdny exekútor Hlavná 115, Košice 1 42099170 22.7.2019
ID2019060003 CP č.15, 21.5.2019 22,07 Bez DPH ? 5. 6. 2019 Iveta Mecková Kalinovská 2 Košice 22.7.2019
FDP20193790 FDP20193790, trovy EX 791/2010 62,40 S DPH ? 28. 5. 2019 Mgr. Eva Uhaľová - súdny exekútor Nám. SNP 6/11, Zvolen 42005361 22.7.2019
FDP20193642 FDP20193642, trovy EX 6568/2015 9,66 Bez DPH ? 23. 5. 2019 Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, Bratislava 00151866 22.7.2019
FDP20193974 FDP20193974, trovy EX 2145/2011 49,49 S DPH ? 4. 6. 2019 JUDr. Ján Sokol - súdny exekútor Jantárova 30, Košice 31275010 22.7.2019
FDP20193973 FDP20193973, trovy EX 2106/2008 51,71 S DPH ? 4. 6. 2019 JUDr. Ján Sokol - súdny exekútor Jantárova 30, Košice 31275010 22.7.2019
FDP20193663 FDP20193663, trovy EX 3515/2008 47,62 S DPH ? 23. 5. 2019 JUDr. Ján Sokol - súdny exekútor Jantárova 30, Košice 31275010 22.7.2019
FDP20193877 FDP20193877, trovy EX 5389/2008 49,56 S DPH ? 3. 6. 2019 JUDr. Ľubomír Pekár - súdny exekútor M. M. Hodžu 18, Šaľa 34046917 22.7.2019
FDP20193687 FDP20193687, trovy EX 187/2004 90,80 S DPH ? 24. 5. 2019 JUDr. Rudolf Dulina - súdny exekútor Ľ. Štúra 12, Michalovce 31311482 22.7.2019
FDP20193665 FDP20193665, trovy EX 2246/2008 49,49 S DPH ? 23. 5. 2019 JUDr. Ján Sokol - súdny exekútor Jantárova 30, Košice 31275010 22.7.2019
FDP20193870 FDP20193870, trovy EX 1586/2009 53,03 S DPH ? 3. 6. 2019 JUDr. Zuzana Dobrodenková - súdny exekútor Ružova č. 22, Skalica 34049606 22.7.2019
FDP20193684 FDP20193684, trovy EX 693/2007 124,80 S DPH ? 24. 5. 2019 JUDr. Rudolf Dulina - súdny exekútor Ľ. Štúra 12, Michalovce 31311482 22.7.2019
FDP20193818 FDP20193818, trovy EX 873/2014 39,83 S DPH ? 30. 5. 2019 Mgr. Erik Fekete - súdny exekútor Puškinova 16, Prešov 37881141 22.7.2019
FDP20193795 FDP20193795,trovy EX 469/2009 69,17 S DPH ? 29. 5. 2019 JUDr. Dušan Cirbes - súdny exekútor Svätoplukova 425/36, Rimavská Sobota 1 30435382 22.7.2019
FDR20190209 FDR20190209, sluzby 335,06 S DPH Z1600285 ? 24. 6. 2019 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava 29 35850370 22.7.2019
FDR20190205 FDR20190205, zberná jazda 384,00 S DPH Z1900036 ? 17. 6. 2019 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica 36631124 22.7.2019
FDP20193321 FDP20193321, trovy EX 803/2010 48,98 S DPH ? 14. 5. 2019 JUDr. Mária Zervanová - súdny exekútor Záhradnícka 18, Bratislava 31804888 22.7.2019
FDP20193334 FDP20193334, trovy EX 33/2006 53,24 S DPH ? 14. 5. 2019 JUDr. Mária Zervanová - súdny exekútor Záhradnícka 18, Bratislava 31804888 22.7.2019
FDP20193827 FDP20193827, trovy EX 4769/2010 92,60 S DPH ? 30. 5. 2019 JUDr. Roman Liščák - súdny exekútor Nám. Sv. Michala 5, Hlohovec 34028340 22.7.2019
FDP20193993 FDP20193993, trovy EX 1862/2010 49,49 S DPH ? 5. 6. 2019 Mgr. Stanislav Polák - súdny exekútor Moyzesova 5, Nitra 37852167 22.7.2019
FDP20193533 FDP20193533, trovy EX 108/2011 321,36 S DPH ? 20. 5. 2019 JUDr. Mária Bíla - súdny exekútor Hlavná 115, Košice 1 42099170 22.7.2019