Faktúry

ROZŠÍRENÉ VYHĽADÁVANIE
Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota plnenia s DPH / bez DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum doručenia Dodávateľ Dátum zverejnenia
Názov Adresa IČO
FDP20191288 FDP20191288, trovy EX 1789/2009 39,83 S DPH ? 2. 2. 2019 JUDr. Štefan Šviderský - súdny exekútor Exekútorský úrad Vranov nad Topľou Hronského 1811, Vranov nad Topľou 35513136 15.4.2019
FDP20191139 FDP20191139, trovy EX 733/2014 42,90 S DPH ? 18. 2. 2019 JUDr. Zuzana Papcunová - súdny exekútor Hlavná 68, Košice 1 35551046 15.4.2019
FDP20191044 FDP20191044, trovy EX 870/2007 129,25 S DPH ? 14. 2. 2019 JUDr. Rudolf Dulina - súdny exekútor Exekútorský úrad Michalovce Ľ. Štúra 12, Michalovce 31311482 15.4.2019
FDP20191556 FDP20191556, trovy EX 1175/2009 49,19 S DPH ? 6. 3. 2019 JUDr. Rudolf Varga - súdny exekútor Hlavná 26/5, Dunajská Streda 34071890 15.4.2019
FDP20190890 FDP20190890, trovy EX 1487/2010 33,19 Bez DPH ? 5. 2. 2019 JUDr. Libor Samec - súdny exekútor Košická 6, Bratislava 36078531 15.4.2019
FDP20191509 FDP20191509, trovy EX 562/2010 78,51 S DPH ? 1. 3. 2019 JUDr. Dušan Cirbes - súdny exekútor Exekútorský úrad Rim. Sobota Svätoplukova 425/36, Rimavská Sobota 1 30435382 15.4.2019
FDP20191286 FDP20191286, trovy EX 20199/2009 39,83 S DPH ? 25. 2. 2019 JUDr. Stacho Chladný - súdny exekútor Stráž 223, Zvolen 42009766 15.4.2019
FDP20191233 FDP20191233, trovy EX 2408/2013 44,27 S DPH ? 20. 2. 2019 JUDr. René Matuška - súdny exekútor Kalinčiakova 5, Prievidza 36122050 15.4.2019
FDP20191479 FDP20191479, trovy EX 568/2010 47,27 S DPH ? 4. 3. 2019 JUDr. Róbert Tutko - súdny exekútor Čučmianska dlhá 26, Rožňava 17071232 15.4.2019
FDP20190914 FDP20190914, trovy EX 969/2014 39,83 S DPH ? 7. 2. 2019 JUDr. Rudolf Dulina - súdny exekútor Exekútorský úrad Michalovce Ľ. Štúra 12, Michalovce 31311482 15.4.2019
FDP20191041 FDP20191041, trovy EX 29/2012 89,86 S DPH ? 13. 2. 2019 JUDr. Mário Mičák - súdny exekútor Kollárova 39, Banská Bystrica 37825640 15.4.2019
FDP20191548 FDP20191548, trovy EX 1004/2012 47,09 S DPH ? 1. 3. 2019 JUDr. René Matuška - súdny exekútor Kalinčiakova 5, Prievidza 36122050 15.4.2019
FDP20191463 FDP20191463, trovy EX 4240/2008 48,30 S DPH ? 4. 3. 2019 JUDr. Ing. Ján Gasper, PhD. - súdny exekútor K. Mikszatha 268, Rimavská Sobota 35678691 15.4.2019
FDP20190885 FDP20190885, trovy EX 1240/2010 39,83 S DPH ? 5. 2. 2019 JUDr. Stanislav Laifer - súdny exekútor Prievozská 14/A, Bratislava 31782868 15.4.2019
FDP20191031 FDP20191031, trovy EX 1317/2013 46,00 S DPH ? 13. 2. 2019 JUDr. Michal Mazúr - súdny exekútor Štúrova 17, Košice 31308848 15.4.2019
FDP20191297 FDP20191297, trovy EX 6528/2007 35,54 S DPH ? 25. 2. 2019 JUDr. Ľubomír Pekár - súdny exekútor Exekútorský úrad v Šali M. M. Hodžu 18, Šaľa 34046917 15.4.2019
FDP20191601 FDP20191601, trovy EX 495/2007 83,20 S DPH ? 8. 3. 2019 Mgr. Ing. Radoslav Kešeľák - súdny exekútor Mlynská 2, Spišská Nová Ves 35547430 15.4.2019
FDP20191113 FDP20191113, trovy EX 1112/2010 39,83 S DPH ? 18. 2. 2019 JUDr. Stanislav Laifer - súdny exekútor Prievozská 14/A, Bratislava 31782868 15.4.2019
FDP20191360 FDP20191360, trovy EX 495/2009 49,07 S DPH ? 27. 2. 2019 JUDr. Ján Sokol - súdny exekútor Jantárova 30, Košice 31275010 15.4.2019
FDP20190935 FDP20190935, trovy EX 6799/2008 47,56 S DPH ? 8. 2. 2019 JUDr. Jozef Ďurica - súdny exekútor Borovnianska cesta 2564/17, Zvolen 37822314 15.4.2019
FDP20191299 FDP20191299, trovy EX 850/2009 67,51 S DPH ? 25. 2. 2019 JUDr. Ing. Karol Mihal - súdny exekútor Moyzesova 34, Košice 35513748 15.4.2019
FDP20191584 FDP20191584, trovy EX 799/2005 55,34 S DPH ? 8. 3. 2019 JUDr. Ladislav Ďorďovič - súdny exekútor Mierové nám.1, Trenčín 34056475 15.4.2019
FDP20191212 FDP20191212, trovy EX 1469/2009 103,27 S DPH ? 20. 2. 2019 JUDr. Svätoslav Mruškovič - súdny exekútor Exekútorský úrad Prešov Kúpeľná 6, Prešov 37787691 15.4.2019
FDP20191550 FDP20191550, trovy EX 5364/2013 46,97 S DPH ? 1. 3. 2019 Mgr. Jozef Deák - súdny exekútor Horná 23, Banská Bystrica 42196477 15.4.2019
FDP20191466 FDP20191466, trovy EX 3851/2008 54,22 S DPH ? 4. 3. 2019 JUDr. Ing. Ján Gasper, PhD. - súdny exekútor K. Mikszatha 268, Rimavská Sobota 35678691 15.4.2019
FDP20191560 FDP20191560, trovy EX 300/2009 57,79 S DPH ? 6. 3. 2019 JUDr. Denisa Regináčová Mihálová - súdny exekútor Moyzesova 34, Košice 35560886 15.4.2019
FDP20191218 FDP20191218, trovy EX 1322/2009 46,67 S DPH ? 18. 2. 2019 JUDr. Jozef Kapronczai - súdny exekútor Švermova 273/21, Galanta 42133882 15.4.2019
FDP20191007 FDP20191007, trovy EX 1568/2009 60,23 S DPH ? 12. 2. 2019 JUDr. Peter Matejovie - súdny exekútor Moyzesova 15, Liptovský Mikuláš 37800001 15.4.2019
FDP20191302 FDP20191302, trovy EX 2400/2011 61,50 S DPH ? 25. 2. 2019 JUDr. Jozef Rišian - súdny exekútor Pivovarská 1069, Žilina 35658991 15.4.2019
FDP20191358 FDP20191358, trovy EX 3069/2011 53,20 S DPH ? 27. 2. 2019 Mgr. Jozef Deák - súdny exekútor Horná 23, Banská Bystrica 42196477 15.4.2019
FDP20191075 FDP20191075, trovy EX 1073/2010 39,83 S DPH ? 15. 2. 2019 JUDr. Jozef Ďurica - súdny exekútor Borovnianska cesta 2564/17, Zvolen 37822314 15.4.2019
FDR20190082 FDR20190082, služby 3 866,69 S DPH Z201765290_Z ? 13. 3. 2019 MET Slovakia, a.s. Rajská 7, Bratislava 45860637 15.4.2019
FDP20191069 FDP20191068, trovy EX 5911/2008 57,64 S DPH ? 15. 2. 2019 JUDr. Jozef Ďurica - súdny exekútor Borovnianska cesta 2564/17, Zvolen 37822314 15.4.2019
FDP20190969 FDP20190969, trovy EX 194/2015 44,51 S DPH ? 11. 2. 2019 Mgr. Stanislav Polák - súdny exekútor Moyzesova 5, Nitra 37852167 15.4.2019
FDP20191330 FDP20191330, trovy EX 2228/2009 69,87 S DPH ? 25. 2. 2019 JUDr. Roman Liščák - súdny exekútor Nám. Sv. Michala 5, Hlohovec 34028340 15.4.2019
FDP20191201 FDP20191201, trovy EX 76/2006 43,80 S DPH ? 19. 2. 2019 JUDr. Martin Závodský - súdny exekútor Záhradnícka 39, Bratislava 2 43249981 15.4.2019
FDP20191127 FDP20191127, trovy EX 30137/2011 39,83 S DPH ? 18. 2. 2019 JUDr. Peter Kuna - súdny exekútor Miletičova 20, Bratislava 42354811 15.4.2019
FDP20191074 FDP20191074, trovy EX 5342/2008 39,83 S DPH ? 15. 2. 2019 JUDr. Jozef Ďurica - súdny exekútor Borovnianska cesta 2564/17, Zvolen 37822314 15.4.2019
FDP20191637 FDP20191637, trovy EX 650/2011 42,85 S DPH ? 11. 3. 2019 JUDr. Mgr. Vladimír Zachar, PhD. - súdny exekútor ul. Poľná 31/23, Ružomberok 36136255 15.4.2019
FDP20190977 FDP20190977, trovy EX 10571/2010 77,75 S DPH ? 11. 2. 2019 JUDr. Štefan Šviderský - súdny exekútor Exekútorský úrad Vranov nad Topľou Hronského 1811, Vranov nad Topľou 35513136 15.4.2019