Všeobecné informácie

Dňa 1.1.2015 nadobudol účinnosť zákon č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“).

V zmysle zákona sa Slovenská konsolidačná, a.s. stala dňom 14.2.2015 poverenou osobou pre konsolidáciu pohľadávok verejného sektora.

Aktuálny výpis SK, a.s. z obchodného registra (odkaz na ORSR)

Rozhodnutie o zápise do OR SR - poverenie na konsolidáciu