Kontakty

Adresa:

Slovenská konsolidačná, a.s.

Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1

e-mail: konsolidacia@konsolidacna.sk

 

 

Ing. Lýdia Vrbová

riaditeľka odboru postúpených pohľadávok

tel.: 02/57 289 340, 02/57 289 341

 

JUDr. Andrea Sciranková

právnik

tel.: 02/57 289 435

Kontakty
Ing. Lýdia Vrbová
riaditeľka odboru postúpených pohľadávok
tel.: 02 57 289 340, 02 57 289 341
JUDr. Andrea Sciranková
právnik
tel.: 02 57 289 435