Zúčtovacie údaje

Fakturačné údaje:

Slovenská konsolidačná, a. s.

Cintorínska 21, 814 99  Bratislava

 

IČO  35776005

DIČ  2021483585

IČ DPH  SK2021483585

                                                   

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 2257/B.

 

Zúčtovacie údaje pre Konsolidáciu

Zúčtovacie údaje pre Postupovanie