Verejné obstarávanie po 1.1.2019

Oznamy

Slovenská konsolidačná, a.s. realizuje verejné obstarávanie v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na predmet zákazky: : „Doplnenie požiarnych a záplavových snímačov vrátane výmeny ústredne EPS a projektu skutočného vyhotovenia“.

Na základe uvedeného si Vás dovoľujeme požiadať o predloženie ponuky v lehote do 1.4.2022 v zmysle priloženej Výzvy, ktorej súčasťou je Príloha č. 1

Výzva

Príloha č.1

Dátum zverejnenia: 13.4.2022


Slovenská konsolidačná, a.s. realizuje verejné obstarávanie v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na predmet zákazky: : „Obstaranie dražobníka pre výkon záložného práva formou dobrovoľných dražieb“.

Na základe uvedeného si Vás dovoľujeme požiadať o predloženie ponuky v lehote do 1.4.2022 v zmysle priloženej Výzvy, ktorej súčasťou je Príloha č. 1

Výzva

Príloha č.1

Príloha č.2

Príloha č.3

Príloha č.4

Dátum zverejnenia: 24.3.2022


Slovenská konsolidačná, a.s. realizuje verejné obstarávanie v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na predmet zákazky: : „Obstaranie dražobníka pre výkon záložného práva formou dobrovoľnej dražby“.

Na základe uvedeného si Vás dovoľujeme požiadať o predloženie ponuky v lehote do 1.4.2022 v zmysle priloženej Výzvy, ktorej súčasťou je Príloha č. 1

Výzva

Príloha č.1

Príloha č.2

Príloha č.3

Dátum zverejnenia: 24.3.2022


Slovenská konsolidačná, a.s. realizuje verejné obstarávanie v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na predmet zákazky: „Doručovacie služby“.

Na základe uvedeného si Vás dovoľujeme požiadať o predloženie ponuky v lehote do 24.2.2022 v zmysle priloženej Výzvy, ktorej súčasťou je Príloha č. 1

Výzva

Príloha č.1

Dátum zverejnenia: 18.2.2022


Slovenská konsolidačná, a.s. realizuje verejné obstarávanie v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na predmet zákazky: „Poistenie majetku, poistenie všeobecnej zodpovednosti, poistenie motorových vozidiel a poistenie úrazu prepravovaných osôb“.

Na základe uvedeného si Vás dovoľujeme požiadať o predloženie ponuky v lehote do 21.2.2022 v zmysle priloženej Výzvy, ktorej súčasťou je Príloha č. 1 a 2

Výzva

Príloha č.1

Príloha č.2

Dátum zverejnenia: 10.2.2022


Slovenská konsolidačná, a.s. realizuje verejné obstarávanie v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na predmet zákazky: „Obchodné obálky SK, a.s. do obálkovača“.

Na základe uvedeného si Vás dovoľujeme požiadať o predloženie ponuky v lehote do 27.9.2021 v zmysle priloženej Výzvy, ktorej súčasťou je Príloha č. 1 a 2

Výzva

Príloha č.1

Príloha č.2

Dátum zverejnenia: 20.9.2021


Slovenská konsolidačná, a.s. realizuje verejné obstarávanie v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na predmet zákazky: „Obchodné listy SK, a.s. s poštovým poukazom“.

Na základe uvedeného si Vás dovoľujeme požiadať o predloženie ponuky v lehote do 27.9.2021 v zmysle priloženej Výzvy, ktorej súčasťou je Príloha č. 1 a 2

Výzva

Príloha č.1

Príloha č.2

Dátum zverejnenia: 20.9.2021


Slovenská konsolidačná, a.s. realizuje verejné obstarávanie v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na predmet zákazky: „Obstaranie dražobníka pre výkon záložného práva formou dobrovoľnej dražby“.

Na základe uvedeného si Vás dovoľujeme požiadať o predloženie ponuky v lehote do 27.8.2021 v zmysle priloženej Výzvy, ktorej súčasťou je Príloha č. 1, 2 a 3

Výzva

Príloha č.1

Príloha č.2

Príloha č.3

Dátum zverejnenia: 19.8.2021


Slovenská konsolidačná, a.s. realizuje verejné obstarávanie v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na predmet zákazky: „Výmena stúpačky ľavej vetvy požiarneho vodovodu“.

Na základe uvedeného si Vás dovoľujeme požiadať o predloženie ponuky v lehote do 12.8.2021 v zmysle priloženej Výzvy, ktorej súčasťou je Príloha č. 1 a 2

Výzva

Príloha č.1

Príloha č.2

Dátum zverejnenia: 5.8.2021


Slovenská konsolidačná, a.s. realizuje verejné obstarávanie v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na predmet zákazky: „Interný bezpečnostný firewall“.

Na základe uvedeného si Vás dovoľujeme požiadať o predloženie ponuky v lehote do 7.7.2021 v zmysle priloženej Výzvy, ktorej súčasťou je Príloha č. 1

Výzva

Príloha č.1

Dátum zverejnenia: 28.6.2021


Slovenská konsolidačná, a.s. realizuje verejné obstarávanie v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na predmet zákazky: „Komplexná správa plynovej kotolne“.

Na základe uvedeného si Vás dovoľujeme požiadať o predloženie ponuky v lehote do 28.6.2021 v zmysle priloženej Výzvy, ktorej súčasťou je Príloha č. 1., 2. a 3

Výzva

Príloha č.1

Príloha č.2

Príloha č.3

Dátum zverejnenia: 18.6.2021


Slovenská konsolidačná, a.s. realizuje verejné obstarávanie v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na predmet zákazky: „Servis služobných motorových vozidiel“.

Na základe uvedeného si Vás dovoľujeme požiadať o predloženie ponuky v lehote do 11.6.2021 v zmysle priloženej Výzvy, ktorej súčasťou je Príloha č. 1 a Príloha č. 2

Výzva

Príloha č.1

Príloha č.2

Dátum zverejnenia: 4.6.2021


Slovenská konsolidačná, a.s. realizuje verejné obstarávanie v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na predmet zákazky: „Interný bezpečnostný firewall“.

Na základe uvedeného si Vás dovoľujeme požiadať o predloženie ponuky v lehote do 4.6.2021 v zmysle priloženej Výzvy, ktorej súčasťou je Príloha č. 1

Výzva

Príloha č.1

Dátum zverejnenia: 27.5.2021


Slovenská konsolidačná, a.s. realizuje verejné obstarávanie v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na predmet zákazky: „Služby mobilného operátora“.

Na základe uvedeného si Vás dovoľujeme požiadať o predloženie ponuky v lehote do 6.5.2021 v zmysle priloženej Výzvy, ktorej súčasťou je Príloha č. 1

Výzva

Príloha č.1

Dátum zverejnenia: 29.4.2021


Slovenská konsolidačná, a.s. realizuje verejné obstarávanie v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na predmet zákazky: „Služby pravidelnej údržby batériových zdrojov nepretržitého napájania (UPS) a výmena ventilátorov“.

Na základe uvedeného si Vás dovoľujeme požiadať o predloženie ponuky v lehote do 25.3.2021 v zmysle priloženej Výzvy, ktorej súčasťou je Príloha č. 1 a Príloha č. 2.

Výzva

Príloha č.1

Príloha č.2

Dátum zverejnenia: 18.3.2021


Slovenská konsolidačná, a.s. realizuje verejné obstarávanie v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na predmet zákazky: „Stravné poukážky pre zamestnancov SK, a.s.“.

Na základe uvedeného si Vás dovoľujeme požiadať o predloženie ponuky v lehote do 23.2.2021 v zmysle priloženej Výzvy, ktorej súčasťou je Príloha č. 1.

Výzva

Príloha č.1

Dátum zverejnenia: 18.2.2021


Slovenská konsolidačná, a.s. realizuje verejné obstarávanie v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na predmet zákazky: „Systém pre automatizovanú proaktívnu analýzu a kontrolu VMWare prostredia“.

Na základe uvedeného si Vás dovoľujeme požiadať o predloženie ponuky v lehote do 22.2.2021 v zmysle priloženej Výzvy, ktorej súčasťou je Príloha č. 1.

Výzva

Príloha č.1

Dátum zverejnenia: 11.2.2021


Slovenská konsolidačná, a.s. realizuje verejné obstarávanie v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na predmet zákazky: „Poistenie majetku, poistenie všeobecnej zodpovednosti, poistenie motorových vozidiel a poistenie úrazu prepravovaných osôb“.

Na základe uvedeného si Vás dovoľujeme požiadať o predloženie ponuky v lehote do 22.2.2021 v zmysle priloženej Výzvy, ktorej súčasťou je Príloha č. 1. a Príloha č. 2.

Výzva

Príloha č.1

Príloha č.2

Dátum zverejnenia: 11.2.2021


Slovenská konsolidačná, a.s. realizuje verejné obstarávanie na predmet zákazky: „Stravné poukážky pre zamestnancov SK, a.s.“. .

Na základe uvedeného si Vás dovoľujeme požiadať o predloženie ponuky v lehote do 22.1.2021 v zmysle priloženej Výzvy, ktorej súčasťou je Príloha č. 1.

Výzva

Príloha č.1

Dátum zverejnenia: 18.1.2021


Slovenská konsolidačná, a.s. realizuje verejné obstarávanie v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na predmet zákazky: „Zariadenia používateľskej výpočtovej techniky vrátane notebookov“. .

Na základe uvedeného si Vás dovoľujeme požiadať o predloženie ponuky v lehote do 15.1.2021 v zmysle priloženej Výzvy, ktorej súčasťou je Príloha č. 1.

Výzva

Príloha č.1

Dátum zverejnenia: 11.1.2021


Slovenská konsolidačná, a.s. realizuje verejné obstarávanie v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na predmet zákazky: „Servis výťahov“.

Na základe uvedeného si Vás dovoľujeme požiadať o predloženie ponuky v lehote do 11.1.2021 v zmysle priloženej Výzvy, ktorej súčasťou je Príloha č. 1. a Príloha č. 2.

Výzva

Príloha č.1

Príloha č.2

Dátum zverejnenia: 18.12.2020


Slovenská konsolidačná, a.s. realizuje verejné obstarávanie v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na predmet zákazky: „Rozšírenie existujúcich funkcií informačného systému IS CDT2“.

Na základe uvedeného si Vás dovoľujeme požiadať o predloženie ponuky v lehote do 10.12.2020 v zmysle priloženej Výzvy, ktorej súčasťou je Príloha č. 1., Príloha č. 2 a Príloha č. 3.

Výzva

Príloha č.1

Príloha č.2

Príloha č.3

Dátum zverejnenia: 1.12.2020


Slovenská konsolidačná, a.s. realizuje verejné obstarávanie v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na predmet zákazky: „Softvérová podpora pre Systém na centralizovanú správu udalostí a záznamov (LOGmanager)“.

Na základe uvedeného si Vás dovoľujeme požiadať o predloženie ponuky v lehote do 7.12.2020 v zmysle priloženej Výzvy, ktorej súčasťou je Príloha č. 1.

Výzva

Príloha č.1

Dátum zverejnenia: 1.12.2020


Slovenská konsolidačná, a.s. realizuje verejné obstarávanie v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na predmet zákazky: „Licencie antivírusového systému Symantec Protection Suite Enterprise Edition“.

Na základe uvedeného si Vás dovoľujeme požiadať o predloženie ponuky v lehote do 7.12.2020 v zmysle priloženej Výzvy, ktorej súčasťou je Príloha č. 1.

Výzva

Príloha č.1

Dátum zverejnenia: 1.12.2020


Slovenská konsolidačná, a.s. realizuje verejné obstarávanie v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na predmet zákazky: „Služby obnovy podpory HW a SW produktov centrálnej výpočtovej techniky“.

Na základe uvedeného si Vás dovoľujeme požiadať o predloženie ponuky v lehote do 2.12.2020 v zmysle priloženej Výzvy, ktorej súčasťou je Príloha č. 1.

Výzva

Príloha č.1

Dátum zverejnenia: 24.11.2020


Slovenská konsolidačná, a.s. realizuje verejné obstarávanie v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na predmet zákazky: „Integračný komponent na elektronické služby ÚPVS s prevádzkou na vlastnej infraštruktúre“.

Na základe uvedeného si Vás dovoľujeme požiadať o predloženie cenovej ponuky v lehote do 12.10.2020 do 12.00 hod. v zmysle priloženej Výzvy, ktorej súčasťou sú Prílohy č. 1 až 3.

Výzva

Príloha č.1

Príloha č.2

Príloha č.3

Dátum zverejnenia: 6.10.2020


Slovenská konsolidačná, a.s. realizuje verejné obstarávanie v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na predmet zákazky: „Licencie a predĺženie podpory pre produkt Forcepoint DLP Suite“.

Na základe uvedeného si Vás dovoľujeme požiadať o predloženie cenovej ponuky v lehote do 16.8.2020 v zmysle priloženej Výzvy, ktorej súčasťou je Príloha č. 1.

Výzva

Príloha č.1

Dátum zverejnenia: 11.8.2020


Slovenská konsolidačná, a.s. realizuje verejné obstarávanie v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na predmet zákazky: „Stravné poukážky pre zamestnancov SK, a.s.“.

Na základe uvedeného si Vás dovoľujeme požiadať o predloženie ponuky v lehote do 3.8.2020 v zmysle priloženej Výzvy, ktorej súčasťou je Príloha č. 1.

Výzva

Príloha č.1

Dátum zverejnenia: 27.7.2020


Slovenská konsolidačná, a.s. realizuje verejné obstarávanie v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na predmet zákazky: „Služby pre zabezpečenie prevádzky a rozvoja informačného systému na správu registratúry“.

Na základe uvedeného si Vás dovoľujeme požiadať o predloženie ponuky v lehote do 22.6.2020 v zmysle priloženej Výzvy, ktorej súčasťou je Príloha č. 1., Príloha č. 2. a Príloha č.3.

Výzva

Príloha č.1

Príloha č.2

Príloha č.3

Dátum zverejnenia: 12.6.2020


Slovenská konsolidačná, a.s. (ďalej aj „SK, a.s.“) realizuje verejné obstarávanie v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na predmet zákazky: „Aplikačné servery“.

Na základe uvedeného si Vás dovoľujeme požiadať o predloženie cenovej ponuky v lehote do 7.5.2020 v zmysle priloženej Výzvy, ktorej súčasťou je Príloha č. 1.

Výzva

Príloha č.1

Dátum zverejnenia: 29.4.2020


Slovenská konsolidačná, a.s. realizuje verejné obstarávanie v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na predmet zákazky: „Výpočtová technika“.

Na základe uvedeného si Vás dovoľujeme požiadať o predloženie cenovej ponuky v lehote do 12.3.2020 v zmysle priloženej Výzvy, ktorej súčasťou je Príloha č. 1.

Výzva

Príloha č.1

Dátum zverejnenia: 6.3.2020


 

Slovenská konsolidačná, a.s. (ďalej aj „SK, a.s.“) realizuje verejné obstarávanie v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na predmet zákazky: „Obchodné listy SK, a.s. s poštovým poukazom“.

Na základe uvedeného si Vás dovoľujeme požiadať o predloženie cenovej ponuky v lehote do 4.3.2020 v zmysle priloženej Výzvy, ktorej súčasťou je Príloha č. 1. a Príloha č. 2.

Výzva

Príloha č.1

Príloha č.2

Dátum zverejnenia: 26.2.2020


 

Slovenská konsolidačná, a.s. (ďalej aj „SK, a.s.“) realizuje verejné obstarávanie v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na predmet zákazky: „Obchodné obálky SK, a.s. do obálkovača“.

Na základe uvedeného si Vás dovoľujeme požiadať o predloženie cenovej ponuky v lehote do 4.3.2020 v zmysle priloženej Výzvy, ktorej súčasťou je Príloha č. 1. a Príloha č. 2.

Výzva

Príloha č.1

Príloha č.2

Dátum zverejnenia: 26.2.2020


 

Slovenská konsolidačná, a.s. realizuje verejné obstarávanie v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na predmet zákazky: „Migrácia domény a súvisiace služby“.

Na základe uvedeného si Vás dovoľujeme požiadať o predloženie cenovej ponuky v lehote do 27.2.2020 v zmysle priloženej Výzvy, ktorej súčasťou je Príloha č. 1.

Výzva

Dátum zverejnenia: 21.2.2020


 

Slovenská konsolidačná, a.s. realizuje verejné obstarávanie v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na predmet zákazky: „Poistenie majetku, poistenie všeobecnej zodpovednosti, poistenie motorových vozidiel a poistenie úrazu prepravovaných osôb“.

Na základe uvedeného si Vás dovoľujeme požiadať o predloženie cenovej ponuky poštou v lehote do: 3.2.2020 alebo osobne v čase od 9:00 hod. do 14:00 hod., najneskôr však v lehote do: 4.2.2020, do 11:00 hod. v zmysle priloženej Výzvy, ktorej súčasťou je Príloha č. 1. a Príloha č. 2.

Výzva

Príloha č.1

Príloha č.2

Dátum zverejnenia: 23.1.2020


 

Slovenská konsolidačná, a.s. realizuje verejné obstarávanie v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na predmet zákazky: „Audítorské a poradenské služby na roky 2020 -  2023“.

Na základe uvedeného si Vás dovoľujeme požiadať o predloženie cenovej ponuky v lehote do 3.2.2020 v zmysle priloženej Výzvy, ktorej súčasťou je Príloha č. 1. a Príloha č. 2.

Výzva

Príloha č.1

Príloha č.2

Dátum zverejnenia: 23.1.2020


 

Slovenská konsolidačná, a.s. realizuje verejné obstarávanie v zmysle § 117  zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na predmet zákazky: „Vymaľovanie dvoch schodísk budovy SK, a.s.“.

Na základe uvedeného si Vás dovoľujeme požiadať o predloženie cenovej ponuky v lehote do 6.12.2019 v zmysle priloženej Výzvy, ktorej súčasťou je Príloha č. 1.

Výzva

Príloha č.1

Dátum zverejnenia: 29.11.2019


 

Slovenská konsolidačná, a.s. realizuje verejné obstarávanie v zmysle § 117  zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na predmet zákazky: „Výmena aktívnych sieťových prvkov lokálnej počítačovej siete a súvisiace služby“.

Na základe uvedeného si Vás dovoľujeme požiadať o predloženie cenovej ponuky v lehote do 6.12.2019 v zmysle priloženej Výzvy, ktorej súčasťou je Príloha č. 1.

Výzva

Príloha č.1

Dátum zverejnenia: 29.11.2019


 

Slovenská konsolidačná, a.s. realizuje verejné obstarávanie v zmysle § 117  zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na predmet zákazky: „Elektrická požiarna signalizácia“.

Na základe uvedeného si Vás dovoľujeme požiadať o predloženie cenovej ponuky v lehote do 24.11.2019 v zmysle priloženej Výzvy, ktorej súčasťou je Príloha č. 1. a 2.

Výzva

Príloha č.1

Príloha č.2

Dátum zverejnenia: 18.11.2019


 

Slovenská konsolidačná, a.s. realizuje verejné obstarávanie v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na predmet zákazky: „Rozšírenie existujúcich funkcií informačného systému IS CDT2 v súvislosti s novými požiadavkami zákona č. 233/2019 Z.z. o ukončení niektorých exekučných konaní“. Na základe uvedeného si Vás dovoľujeme požiadať o predloženie cenovej ponuky v lehote do 22.11.2019 v zmysle priloženej Výzvy, ktorej súčasťou je Príloha č. 1, Príloha č. 2. a Príloha č. 3

Výzva

Príloha č.1

Príloha č.2

Príloha č.3

Dátum zverejnenia: 14.11.2019


 

Slovenská konsolidačná, a.s. realizuje verejné obstarávanie v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na predmet zákazky: „Obstaranie dražobníka pre výkon záložného práva formou dobrovoľnej dražby“.

Na základe uvedeného si Vás dovoľujeme požiadať o predloženie cenovej ponuky v lehote do 8.11.2019 v zmysle priloženej Výzvy, ktorej súčasťou je Príloha č. 1. a Príloha č. 2

Výzva

Príloha č.1

Príloha č.2

Dátum zverejnenia: 31.10.2019


 

Slovenská konsolidačná, a.s. realizuje verejné obstarávanie v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na predmet zákazky: „Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú v súvislosti so spracúvaním osobných údajov (GDPR)“.

Na základe uvedeného si Vás dovoľujeme požiadať o predloženie cenovej ponuky poštou v lehote do: 11.11.2019 alebo osobne v čase od 9:00 hod. do 14:00 hod., najneskôr však v lehote do: 12.11.2019 do 11:00 hod. v zmysle priloženej Výzvy, ktorej súčasťou je Príloha č. 1. a Príloha č. 2.

Výzva

Príloha č.1

Príloha č.2

Dotazník

Dátum zverejnenia: 31.10.2019


 

Zabezpečenie prevádzkovej podpory integračného komponentu na elektronické služby spoločných modulov Ústredného portálu verejnej správy

Slovenská konsolidačná, a.s. realizuje verejné obstarávanie v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na predmet zákazky: „Zabezpečenie prevádzkovej podpory integračného komponentu na elektronické služby spoločných modulov Ústredného portálu verejnej správy“.

Na základe uvedeného si Vás dovoľujeme požiadať o predloženie cenovej ponuky v lehote do 11.10.2019 v zmysle priloženej Výzvy, ktorej súčasťou je Príloha č. 1 a Príloha č. 2.

Výzva

Príloha č.1

Príloha č.2

Dátum zverejnenia: 3.10.2019


 

Predĺženie SAS licencií

Slovenská konsolidačná, a.s. realizuje verejné obstarávanie v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na predmet zákazky: „Predĺženie SAS licencií“.

Na základe uvedeného si Vás dovoľujeme požiadať o predloženie cenovej ponuky v lehote do 27.9.2019 v zmysle priloženej Výzvy, ktorej súčasťou je Príloha č. 1 a Príloha č. 2.

Výzva

Príloha č.1

Príloha č.2

Dátum zverejnenia: 19.9.2019


 

Výpočtová technika

Slovenská konsolidačná, a.s. realizuje verejné obstarávanie v zmysle § 117  zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na predmet zákazky: „Výpočtová technika“.

Na základe uvedeného si Vás dovoľujeme požiadať o predloženie cenovej ponuky v lehote do 26.5.2019 v zmysle priloženej Výzvy, ktorej súčasťou je Príloha č. 1.

Výzva

Príloha č.1

Dátum zverejnenia: 21.5.2019


 

Multifunkčné zariadenie

Slovenská konsolidačná, a.s. realizuje verejné obstarávanie v zmysle § 117  zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na predmet zákazky: „Multifunkčné zariadenie“.

Na základe uvedeného si Vás dovoľujeme požiadať o predloženie cenovej ponuky v lehote do 26.5.2019 v zmysle priloženej Výzvy, ktorej súčasťou je Príloha č. 1.

Výzva

Príloha č.1

Dátum zverejnenia: 21.5.2019


 

Výmena svietidiel

Slovenská konsolidačná, a.s. realizuje verejné obstarávanie v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na predmet zákazky: „Výmena svietidiel“.

Na základe uvedeného si Vás dovoľujeme požiadať o predloženie cenovej ponuky v lehote do 24.5.2019 v zmysle priloženej Výzvy, ktorej súčasťou je Príloha č. 1.

Výzva

Príloha č.1

Dátum zverejnenia: 13.5.2019


 

Služby mobilného operátora

Slovenská konsolidačná, a.s. realizuje verejné obstarávanie v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na predmet zákazky: „Služby mobilného operátora“.

Na základe uvedeného si Vás dovoľujeme požiadať o predloženie cenovej ponuky poštou v lehote do: 20.5.2019 alebo osobne v čase od 9:00 hod. do 14:00 hod., najneskôr však v lehote do: 21.5.2019, do 11:00 hod. v zmysle priloženej Výzvy, ktorej súčasťou je Príloha č. 1

Výzva

Príloha č.1

Dátum zverejnenia: 9.5.2019


 

Odborné služby pri príprave projektu a zavádzaní integrovaného systému správy a konsolidácie pohľadávok

Slovenská konsolidačná, a.s. realizuje verejné obstarávanie v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na predmet zákazky: „Odborné služby pri príprave projektu a zavádzaní integrovaného systému správy a konsolidácie pohľadávok“.

Na základe uvedeného si Vás dovoľujeme požiadať o predloženie cenovej ponuky v lehote do 18.4.2019 v zmysle priloženej Výzvy, ktorej súčasťou je Príloha č. 1, Príloha č. 2.

Výzva

Príloha č.1

Príloha č.2

Dátum zverejnenia: 11.4.2019


 

Sprístupnenie informácií o záujmovej skupine subjektov

Slovenská konsolidačná, a.s. realizuje verejné obstarávanie v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na predmet zákazky: „Sprístupnenie informácií o záujmovej skupine subjektov“.

Na základe uvedeného si Vás dovoľujeme požiadať o predloženie cenovej ponuky v lehote do 4.4.2019 v zmysle priloženej Výzvy, ktorej súčasťou je Príloha č. 1, Príloha č. 2 a Príloha č. 3.

Výzva

Príloha č.1

Príloha č.2

Príloha č.3

Dátum zverejnenia: 28.3.2019


 

Revízie a servis garážových brán a vstupných dverí

Slovenská konsolidačná, a.s. realizuje verejné obstarávanie v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na predmet zákazky: „Revízie a servis garážových brán a vstupných dverí“.

Na základe uvedeného si Vás dovoľujeme požiadať o predloženie cenovej ponuky v lehote do 21.3.2019 v zmysle priloženej Výzvy, ktorej súčasťou je Príloha č. 1 a Príloha č. 2.

Výzva

Príloha č.1

Príloha č.2

Dátum zverejnenia: 15.3.2019


 

Rozšírenie funkcionalít systému na správu registratúry

Slovenská konsolidačná, a.s. realizuje verejné obstarávanie v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na predmet zákazky: „Rozšírenie funkcionalít systému na správu registratúry“.

Na základe uvedeného si Vás dovoľujeme požiadať o predloženie cenovej ponuky v lehote do 14.3.2019 v zmysle priloženej Výzvy, ktorej súčasťou je Príloha č. 1, Príloha č. 2 a Príloha č. 3.

Výzva

Príloha č.1

Príloha č.2

Príloha č.3

Dátum zverejnenia: 7.3.2019


 

Služby autorizovaného technika v oblasti BOZP a PO

Slovenská konsolidačná, a.s. realizuje verejné obstarávanie v zmysle v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na predmet zákazky:  „Služby autorizovaného technika v oblasti BOZP a PO“.

Na základe uvedeného si Vás dovoľujeme požiadať o predloženie cenovej ponuky v lehote do 7.3.2019 v zmysle priloženej Výzvy, ktorej súčasťou je Príloha č. 1. a Príloha č. 2.

Výzva

Príloha č.1

Príloha č.2

Dátum zverejnenia: 28.2.2019


 

Obstaranie poistenia majetku, poistenia všeobecnej zodpovednosti, poistenia motorových vozidiel a poistenia úrazu prepravovaných osôb

Slovenská konsolidačná, a.s. realizuje verejné obstarávanie v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na predmet zákazky: „Obstaranie poistenia majetku, poistenia všeobecnej zodpovednosti, poistenia motorových vozidiel a poistenia úrazu prepravovaných osôb“.

Na základe uvedeného si Vás dovoľujeme požiadať o predloženie cenovej ponuky poštou v lehote do: 21.2.2019 alebo osobne v čase od 9:00 hod. do 14:00 hod., najneskôr však v lehote do: 22.2.2019, do 11:00 hod. v zmysle priloženej Výzvy, ktorej súčasťou je Príloha č. 1. a Príloha č. 2.

Výzva

Príloha č.1

Príloha č.2

Dátum zverejnenia: 7.2.2019