1. SENIOR CITY, a. s.

Číslo OV: 91/2022 zo dňa 12.5.2022 Typ dokumentu: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe Značka dokumentu: X035594 Subjekt: 1. SENIOR CITY, a. s. https://obchodnyvestnik.justice.gov.sk/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=3249467&csrt=17204830005778882309


Dátum 17. 5. 2022