Ábrahám Pavol

Číslo OV: 179/2022 zo dňa 19.9.2022 Typ dokumentu: Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe Značka dokumentu: X071539 Subjekt: Ábrahám Pavol https://obchodnyvestnik.justice.gov.sk/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=3493750&csrt=4549215117256182926


Dátum 21. 9. 2022