Bernát Marián

Číslo OV: 110/2022 zo dňa 8.6.2022 Typ dokumentu: Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe Značka dokumentu: X044349 Subjekt: Bernát Marián https://obchodnyvestnik.justice.gov.sk/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=3389072&csrt=11176636936019243599


Dátum 10. 6. 2022