BHK, s. r. o.

Číslo OV: 45/2023 zo dňa 6.3.2023 Typ dokumentu: Oznámenia správcov Značka dokumentu: K011904 Subjekt: BHK, s. r. o. https://obchodnyvestnik.justice.gov.sk/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=3703128&csrt=13427819891804254112


Dátum 7. 3. 2023