B.O.S. Slovakia, a.s.

Číslo OV: 222/2022 zo dňa 21.11.2022 Typ dokumentu: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe Značka dokumentu: X089585 Subjekt: B.O.S. Slovakia, a.s. https://obchodnyvestnik.justice.gov.sk/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=3583248&csrt=2569470933013870877


Dátum 24. 11. 2022