B.O.S. Slovakia, a.s. v reštrukturalizácii

Číslo OV: 226/2022 zo dňa 25.11.2022 Typ dokumentu: Oznámenia správcov Značka dokumentu: K068546 Subjekt: B.O.S. Slovakia, a.s. v reštrukturalizácii https://obchodnyvestnik.justice.gov.sk/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=3588172&csrt=9437836433635124140


Dátum 28. 11. 2022