Chemkostav HSV Humenné a.s. v konkurze

Číslo OV: 146/2022 zo dňa 29.7.2022 Typ dokumentu: Predaj majetku - správca konkurznej podstaty Značka dokumentu: X059374 Subjekt: Chemkostav HSV Humenné a.s. v konkurze https://obchodnyvestnik.justice.gov.sk/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=3439735&csrt=8490903459470642726


Dátum 1. 8. 2022