CRYSTAL, S.R.O.

Číslo OV: 95/2022 zo dňa 18.5.2022 Typ dokumentu: Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe Značka dokumentu: X037493 Subjekt: CRYSTAL, S.R.O. https://obchodnyvestnik.justice.gov.sk/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=3256109&csrt=3630531017400277800


Dátum 19. 5. 2022