Greschner Karol

Číslo OV: 122/2022 zo dňa 24.6.2022 Typ dokumentu: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe Značka dokumentu: X049377 Subjekt: Greschner Karol https://obchodnyvestnik.justice.gov.sk/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=3406707&csrt=5348747308885228037


Dátum 27. 6. 2022