Križan Pavol

Číslo OV: 97/2023 zo dňa 23.5.2023 Typ dokumentu: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe Značka dokumentu: X034593 Subjekt: Križan Pavol https://obchodnyvestnik.justice.gov.sk/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx?csrt=11123332499291417047


Dátum 24. 5. 2023