LOGISTICS SPEDIT SK s. r. o.

Číslo OV: 181/2022 zo dňa 21.9.2022 Typ dokumentu: Oznámenia správcov Značka dokumentu: K054718 Subjekt: LOGISTICS SPEDIT SK s. r. o. https://obchodnyvestnik.justice.gov.sk/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=3499791&csrt=7809424077097126438


Dátum 22. 9. 2022