MARBO CAR, s.r.o.

Číslo OV: 170/2022 zo dňa 5.9.2022 Typ dokumentu: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe Značka dokumentu: X068033 Subjekt: MARBO CAR, s.r.o. https://obchodnyvestnik.justice.gov.sk/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=3479838&csrt=18437580192701940378


Dátum 6. 9. 2022