MEDVE LM, s. r. o.

MEDVE LM, s.r.o. v konkurze, so sídlom M. Pišúta 4010, Liptovský Mikuláš 031 01, IČO: 44 050 038, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo: 20285/L http://www.irkr.sk/oznam/226-vyhlasenie-1.-kola-ponukoveho-konania-na-spenazenie-hnute%C4%BEneho-majetku-upadcu-%E2%80%93-subor-poh%C4%BEadavok-%E2%80%93-dnom-11.05.2022


Dátum 4. 5. 2022