NOFA TRANS SPED SK, s.r.o.

Číslo OV: 155/2022 zo dňa 11.8.2022 Typ dokumentu: Oznámenia správcov Značka dokumentu: K046907 Subjekt: NOFA TRANS SPED SK, s.r.o. https://obchodnyvestnik.justice.gov.sk/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=3452774&csrt=17198298750318035754


Dátum 12. 8. 2022