Plemenárske služby, š.p. v likvidácii

Číslo OV: 81/2022 zo dňa 28.4.2022 Typ dokumentu: Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe Značka dokumentu: X031165 Subjekt: Plemenárske služby, š.p. v likvidácii https://obchodnyvestnik.justice.gov.sk/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=3237323&csrt=11642948791980391715


Dátum 3. 5. 2022