RECYCENTRUM a.s.

Číslo OV: 74/2022 zo dňa 19.4.2022 Typ dokumentu: Oznámenia správcov Značka dokumentu: K022789 Subjekt: RECYCENTRUM, a.s. https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=3227076


Dátum 6. 5. 2022