RETIA, a.s.

Číslo OV: 85/2023 zo dňa 4.5.2023 Typ dokumentu: Oznámenia správcov Značka dokumentu: K024168 Subjekt: RETIA, a.s. https://obchodnyvestnik.justice.gov.sk/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=3760551&csrt=10099247666860230394


Dátum 9. 5. 2023