Róbert Takáč UNIMOTO

Číslo OV: 87/2022 zo dňa 6.5.2022 Typ dokumentu: Oznámenia správcov Značka dokumentu: K026836 Subjekt: Róbert Takáč UNIMOTO https://obchodnyvestnik.justice.gov.sk/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=3244683&csrt=732574762161995614


Dátum 13. 5. 2022