TIR s.r.o.

Číslo OV: 79/2022 zo dňa 26.4.2022 Typ dokumentu: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe Značka dokumentu: X030463 Subjekt: TIR s.r.o. https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=3233678


Dátum 27. 4. 2022