VIBO, a.s.

Číslo OV: 137/2022 zo dňa 18.7.2022 Typ dokumentu: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe Značka dokumentu: X055828 Subjekt: VIBO, a.s. https://obchodnyvestnik.justice.gov.sk/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=3427471&csrt=17303441887362178327


Dátum 26. 7. 2022