Walker, s.r.o.

Číslo OV: 164/2022 zo dňa 24.8.2022 Typ dokumentu: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe Značka dokumentu: X065542 Subjekt: Walker, s.r.o. https://obchodnyvestnik.justice.gov.sk/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=3469974&csrt=927004381048323234


Dátum 2. 9. 2022