Predaje majetku

3. 8. 2022

1. SENIOR CITY, a. s.

Číslo OV: 148/2022 zo dňa 2.8.2022 Typ dokumentu: Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe Značka dokumentu: X060172 Subjekt: 1. SENIOR CITY, a. s. https://obchodnyvestnik.justice.gov.sk/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=3441131&csrt=553554254488048239
1. 8. 2022

Chemkostav HSV Humenné a.s. v konkurze

Číslo OV: 146/2022 zo dňa 29.7.2022 Typ dokumentu: Predaj majetku - správca konkurznej podstaty Značka dokumentu: X059374 Subjekt: Chemkostav HSV Humenné a.s. v konkurze https://obchodnyvestnik.justice.gov.sk/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=3439735&csrt=8490903459470642726
29. 7. 2022

DAK TRANS, s. r. o.

Číslo OV: 145/2022 zo dňa 28.7.2022 Typ dokumentu: Oznámenia správcov Značka dokumentu: K044150 Subjekt: DAK TRANS, s. r. o. https://obchodnyvestnik.justice.gov.sk/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=3436512&csrt=4976952719337014331
26. 7. 2022

VIBO, a.s.

Číslo OV: 137/2022 zo dňa 18.7.2022 Typ dokumentu: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe Značka dokumentu: X055828 Subjekt: VIBO, a.s. https://obchodnyvestnik.justice.gov.sk/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=3427471&csrt=17303441887362178327
25. 7. 2022

RECYCENTRUM, a.s.

Číslo OV: 141/2022 zo dňa 22.7.2022 Typ dokumentu: Oznámenia správcov Značka dokumentu: K043175 Subjekt: RECYCENTRUM, a.s. https://obchodnyvestnik.justice.gov.sk/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=3431351&csrt=16820764437598775803