Predaje majetku

20. 5. 2022

Plemenárske služby, š.p. v likvidácii

Číslo OV: 96/2022 zo dňa 19.5.2022 Typ dokumentu: Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe Značka dokumentu: X037980 Subjekt: Plemenárske služby, š.p. v likvidácii https://obchodnyvestnik.justice.gov.sk/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=3256847&csrt=16814950384549728481
20. 5. 2022

ZE-PRA, spol. s r.o. v reštrukturalizácií

Číslo OV: 96/2022 zo dňa 19.5.2022 Typ dokumentu: Oznámenia správcov Značka dokumentu: K029325 Subjekt: ZE-PRA, spol. s r.o. v reštrukturalizácií https://obchodnyvestnik.justice.gov.sk/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=3256296&csrt=16814950384549728481
20. 5. 2022

RECYCENTRUM, a.s.

Číslo OV: 96/2022 zo dňa 19.5.2022 Typ dokumentu: Oznámenia správcov Značka dokumentu: K029427 Subjekt: RECYCENTRUM, a.s. https://obchodnyvestnik.justice.gov.sk/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=3255526&csrt=16814950384549728481
20. 5. 2022

VUNAR PRODUCT, a.s. v konkurze

Číslo OV: 96/2022 zo dňa 19.5.2022 Typ dokumentu: Oznámenia správcov Značka dokumentu: K029340 Subjekt: VUNAR PRODUCT, a.s. v konkurze https://obchodnyvestnik.justice.gov.sk/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=3256606&csrt=16814950384549728481
19. 5. 2022

CRYSTAL, S.R.O.

Číslo OV: 95/2022 zo dňa 18.5.2022 Typ dokumentu: Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe Značka dokumentu: X037493 Subjekt: CRYSTAL, S.R.O. https://obchodnyvestnik.justice.gov.sk/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=3256109&csrt=3630531017400277800
17. 5. 2022

STAVUNION, s.r.o.

Číslo OV: 93/2022 zo dňa 16.5.2022 Typ dokumentu: Oznámenia správcov Značka dokumentu: K028500 Subjekt: STAVUNION, s.r.o. https://obchodnyvestnik.justice.gov.sk/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=3252195&csrt=17204830005778882309
17. 5. 2022

1. SENIOR CITY, a. s.

Číslo OV: 91/2022 zo dňa 12.5.2022 Typ dokumentu: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe Značka dokumentu: X035594 Subjekt: 1. SENIOR CITY, a. s. https://obchodnyvestnik.justice.gov.sk/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=3249467&csrt=17204830005778882309
13. 5. 2022

AGRONOVA, spol. s r.o. "v likvidácii"

Číslo OV: 91/2022 zo dňa 12.5.2022 Typ dokumentu: Predaj majetku - správca konkurznej podstaty Značka dokumentu: X035605 Subjekt: AGRONOVA, spol. s r.o. "v likvidácii" https://obchodnyvestnik.justice.gov.sk/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=3251165&csrt=732574762161995614
13. 5. 2022

Poľnohospodárske družstvo Agrokombinát Dolná Nitra

Číslo OV: 87/2022 zo dňa 6.5.2022 Typ dokumentu: Predaj majetku - správca konkurznej podstaty Značka dokumentu: X033934 Subjekt: Poľnohospodárske družstvo Agrokombinát Dolná Nitra https://obchodnyvestnik.justice.gov.sk/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=3137313&csrt=732574762161995614
13. 5. 2022

Róbert Takáč UNIMOTO

Číslo OV: 87/2022 zo dňa 6.5.2022 Typ dokumentu: Oznámenia správcov Značka dokumentu: K026836 Subjekt: Róbert Takáč UNIMOTO https://obchodnyvestnik.justice.gov.sk/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=3244683&csrt=732574762161995614