Predaje majetku

12. 8. 2022

NOFA TRANS SPED SK, s.r.o.

Číslo OV: 155/2022 zo dňa 11.8.2022 Typ dokumentu: Oznámenia správcov Značka dokumentu: K046910 Subjekt: NOFA TRANS SPED SK, s.r.o. https://obchodnyvestnik.justice.gov.sk/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=3452795&csrt=17198298750318035754
12. 8. 2022

NOFA TRANS SPED SK, s.r.o.

Číslo OV: 155/2022 zo dňa 11.8.2022 Typ dokumentu: Oznámenia správcov Značka dokumentu: K046907 Subjekt: NOFA TRANS SPED SK, s.r.o. https://obchodnyvestnik.justice.gov.sk/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=3452774&csrt=17198298750318035754
8. 8. 2022

TIR s.r.o.

Číslo OV: 151/2022 zo dňa 5.8.2022 Typ dokumentu: Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe Značka dokumentu: X061028 Subjekt: TIR s.r.o. https://obchodnyvestnik.justice.gov.sk/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=3446264&csrt=7351631579331755751
8. 8. 2022

Ľuboš Osacký - Belatex Slovensko

Číslo OV: 151/2022 zo dňa 5.8.2022 Typ dokumentu: Oznámenia správcov Značka dokumentu: Subjekt: Ľuboš Osacký - Belatex Slovensko https://obchodnyvestnik.justice.gov.sk/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=3445853&csrt=7702256334994886058
3. 8. 2022

1. SENIOR CITY, a. s.

Číslo OV: 148/2022 zo dňa 2.8.2022 Typ dokumentu: Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe Značka dokumentu: X060172 Subjekt: 1. SENIOR CITY, a. s. https://obchodnyvestnik.justice.gov.sk/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=3441131&csrt=553554254488048239
1. 8. 2022

Chemkostav HSV Humenné a.s. v konkurze

Číslo OV: 146/2022 zo dňa 29.7.2022 Typ dokumentu: Predaj majetku - správca konkurznej podstaty Značka dokumentu: X059374 Subjekt: Chemkostav HSV Humenné a.s. v konkurze https://obchodnyvestnik.justice.gov.sk/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=3439735&csrt=8490903459470642726
25. 7. 2022

RECYCENTRUM, a.s.

Číslo OV: 141/2022 zo dňa 22.7.2022 Typ dokumentu: Oznámenia správcov Značka dokumentu: K043175 Subjekt: RECYCENTRUM, a.s. https://obchodnyvestnik.justice.gov.sk/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=3431351&csrt=16820764437598775803