Predaje majetku

21. 3. 2023

DOMUS PETRA, s.r.o.

Číslo OV: 54/2023 zo dňa 17.3.2023 Typ dokumentu: Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe Značka dokumentu: X019354 Subjekt: DOMUS PETRA, s.r.o. https://obchodnyvestnik.justice.gov.sk/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=3718665&csrt=11465728761406774348
17. 3. 2023

GSL - Co, s. r. o.

Číslo OV: 53/2023 zo dňa 16.3.2023 Typ dokumentu: Oznámenia správcov Značka dokumentu: K014834 Subjekt: GSL - Co, s. r. o. https://obchodnyvestnik.justice.gov.sk/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=3714458&csrt=17974332351323264739
16. 3. 2023

BHK, s. r. o.

Číslo OV: 52/2023 zo dňa 15.3.2023 Typ dokumentu: Oznámenia správcov Značka dokumentu: K014445 Subjekt: BHK, s. r. o. https://obchodnyvestnik.justice.gov.sk/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=3713265&csrt=4270967401775437830
14. 3. 2023

Nemocnica s poliklinikou Nová Baňa, n.o. v likvidácii

Číslo OV: 49/2023 zo dňa 10.3.2023 Typ dokumentu: Oznámenia správcov Značka dokumentu: K013390 Subjekt: Nemocnica s poliklinikou Nová Baňa, n.o. v likvidácii https://obchodnyvestnik.justice.gov.sk/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=3708745&csrt=2238668221288852395
13. 3. 2023

DARUTIL, s.r.o.

Číslo OV: 49/2023 zo dňa 10.3.2023 Typ dokumentu: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe Značka dokumentu: X017567 Subjekt: DARUTIL, s.r.o. https://obchodnyvestnik.justice.gov.sk/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=3710004&csrt=7955800802650027871
13. 3. 2023

DARUTIL, s.r.o.

Číslo OV: 49/2023 zo dňa 10.3.2023 Typ dokumentu: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe Značka dokumentu: X017568 Subjekt: DARUTIL, s.r.o. https://obchodnyvestnik.justice.gov.sk/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=3710013&csrt=7955800802650027871