Predaje majetku

24. 11. 2022

Pastorková Iveta

Číslo OV: 224/2022 zo dňa 23.11.2022 Typ dokumentu: Oznámenia správcov Značka dokumentu: K067821 Subjekt: Pastorková Iveta https://obchodnyvestnik.justice.gov.sk/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=3584867&csrt=2569470933013870877
24. 11. 2022

APANU s.r.o.

Číslo OV: 222/2022 zo dňa 21.11.2022 Typ dokumentu: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe Značka dokumentu: X089592 Subjekt: APANU s.r.o. https://obchodnyvestnik.justice.gov.sk/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=3583519&csrt=2569470933013870877
24. 11. 2022

APANU s.r.o.

Číslo OV: 222/2022 zo dňa 21.11.2022 Typ dokumentu: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe Značka dokumentu: X089591 Subjekt: APANU s.r.o. https://obchodnyvestnik.justice.gov.sk/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=3583509&csrt=2569470933013870877
24. 11. 2022

APANU s.r.o.

Číslo OV: 222/2022 zo dňa 21.11.2022 Typ dokumentu: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe Značka dokumentu: X089590 Subjekt: APANU s.r.o. https://obchodnyvestnik.justice.gov.sk/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=3583471&csrt=2569470933013870877
24. 11. 2022

APANU s.r.o.

Číslo OV: 222/2022 zo dňa 21.11.2022 Typ dokumentu: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe Značka dokumentu: X089589 Subjekt: APANU s.r.o. https://obchodnyvestnik.justice.gov.sk/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx?csrt=2569470933013870877
24. 11. 2022

B.O.S. Slovakia, a.s.

Číslo OV: 222/2022 zo dňa 21.11.2022 Typ dokumentu: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe Značka dokumentu: X089588 Subjekt: B.O.S. Slovakia, a.s. https://obchodnyvestnik.justice.gov.sk/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=3583392&csrt=2569470933013870877
24. 11. 2022

B.O.S. Slovakia, a.s.

Číslo OV: 222/2022 zo dňa 21.11.2022 Typ dokumentu: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe Značka dokumentu: X089585 Subjekt: B.O.S. Slovakia, a.s. https://obchodnyvestnik.justice.gov.sk/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=3583248&csrt=2569470933013870877
24. 11. 2022

Paško Marián

Číslo OV: 223/2022 zo dňa 22.11.2022 Typ dokumentu: Oznámenia správcov Značka dokumentu: K067497 Subjekt: Paško Marián https://obchodnyvestnik.justice.gov.sk/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=3583493&csrt=2569470933013870877
24. 11. 2022

SLOVAKIAN WOOD, s.r.o.

Číslo OV: 223/2022 zo dňa 22.11.2022 Typ dokumentu: Oznámenia správcov Značka dokumentu: K067603 Subjekt: SLOVAKIAN WOOD, s.r.o. https://obchodnyvestnik.justice.gov.sk/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=3583800&csrt=2569470933013870877
21. 11. 2022

DARUTIL, s.r.o.

Číslo OV: 220/2022 zo dňa 16.11.2022 Typ dokumentu: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe Značka dokumentu: X088808 Subjekt: DARUTIL, s.r.o. https://obchodnyvestnik.justice.gov.sk/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=3577951&csrt=5753313667602529086