Predaje majetku

21. 11. 2022

Adrián Gallai

Číslo OV: 220/2022 zo dňa 16.11.2022 Typ dokumentu: Oznámenia správcov Značka dokumentu: K066470 Subjekt: Adrián Gallai https://obchodnyvestnik.justice.gov.sk/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=3578480&csrt=5753313667602529086
21. 11. 2022

FLH ENALCO-SQ, s.r.o.

Číslo OV: 219/2022 zo dňa 15.11.2022 Typ dokumentu: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe Značka dokumentu: X088400 Subjekt: FLH ENALCO-SQ, s.r.o. https://obchodnyvestnik.justice.gov.sk/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=3578335&csrt=5753313667602529086
15. 11. 2022

CRYSTAL, S.R.O.

Číslo OV: 218/2022 zo dňa 14.11.2022 Typ dokumentu: Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe Značka dokumentu: X088116 Subjekt: CRYSTAL, S.R.O. https://obchodnyvestnik.justice.gov.sk/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=3576369&csrt=2040485193815553715 https://obchodnyvestnik.justice.gov.sk/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=3576369&csrt=2040485193815553715
15. 11. 2022

MS - Bau, spol. s r.o. Prešov

Číslo OV: 218/2022 zo dňa 14.11.2022 Typ dokumentu: Oznámenia správcov Značka dokumentu: K066232 Subjekt: MS - Bau, spol. s r.o. Prešov https://obchodnyvestnik.justice.gov.sk/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=3576288&csrt=2040485193815553715
15. 11. 2022

MS - Bau, spol. s r.o. Prešov

Číslo OV: 218/2022 zo dňa 14.11.2022 Typ dokumentu: Oznámenia správcov Značka dokumentu: K066231 Subjekt: MS - Bau, spol. s r.o. Prešov https://obchodnyvestnik.justice.gov.sk/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=3576286&csrt=2040485193815553715
15. 11. 2022

MS - Bau, spol. s r.o. Prešov

Číslo OV: 218/2022 zo dňa 14.11.2022 Typ dokumentu: Oznámenia správcov Značka dokumentu: K066233 Subjekt: MS - Bau, spol. s r.o. Prešov https://obchodnyvestnik.justice.gov.sk/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=3576290&csrt=2040485193815553715