Predaje majetku

13. 6. 2022

Dopravno mechanizačná firma, s. r. o. Michalovce

Číslo OV: 111/2022 zo dňa 9.6.2022 Typ dokumentu: Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe Značka dokumentu: X044765 Subjekt: Dopravno mechanizačná firma, s. r. o. Michalovce https://obchodnyvestnik.justice.gov.sk/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=3390195&csrt=17858011360859869362