Predaje pohľadávok

Momentálne neprebiehajú žiadne výberové konania na predaj pohľadávok.

 

V zmysle vnútorných predpisov a obchodných podmienok Slovenskej konsolidačnej, a.s. sa predaj pohľadávok, ktoré v súlade s platnou legislatívou je možné postúpiť tretej osobe, realizuje formou verejných výberových konaní. V prípade vyhlásenia verejného výberového konania bude uverejnený inzerát v slovenských denníkoch a na internetovej stránke spoločnosti.

 

Bez verejného výberového konania je možné uskutočniť priamy predaj pohľadávky len za odplatu vo výške 100% nominálnej hodnoty pohľadávky po schválení kompetentnými orgánmi spoločnosti.