Vyúčtovanie exekučných trov v zmysle zákona č. 233/2019- 2022