Faktúry

ROZŠÍRENÉ VYHĽADÁVANIE
Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota plnenia s DPH / bez DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum doručenia Dodávateľ Dátum zverejnenia
Názov Adresa IČO
FDP20162864 FDP20162864, trovy EX 1594/2010 48,11 S DPH ? 14. 11. 2016 JUDr. Jozef Ďurica - súdny exekútor Exekútorský úrad Exekútorský úrad Zvolen Borovnianska cesta 2564/17, Zvolen 37822314 9.11.2016
FDP20162836 FDP20162836, trovy EX 1910/2013 39,83 S DPH ? 14. 11. 2016 Mgr. Erik Fekete - súdny exekútor Exekútorský úrad Prešov Puškinova 16, Prešov 37881141 9.11.2016
FDP20162837 FDP20162837, trovy EX 1693/2013 39,83 S DPH ? 14. 11. 2016 Mgr. Erik Fekete - súdny exekútor Exekútorský úrad Prešov Puškinova 16, Prešov 37881141 9.11.2016
IDP20160193 IDP193, OS KN 14Er/1059/16 16,50 Bez DPH ? 9. 11. 2016 Okresný súd Komárno Pohraničná 6 Komárno 00165646 9.11.2016
FDP20162847 FDP20162847, trovy EX 1506/2010 47,51 S DPH ? 14. 11. 2016 JUDr. Pavel Šajánek - súdny exekútor Sadová 621, Senica 34049223 9.11.2016
FDP20162845 FDP20162845, trovy EX 281/2013 39,83 S DPH ? 14. 11. 2016 Mgr. Erik Fekete - súdny exekútor Exekútorský úrad Prešov Puškinova 16, Prešov 37881141 9.11.2016
FDP20162878 FDP20162878, trovy EX 2088/2006 33,62 S DPH ? 16. 11. 2016 Mgr. Stanislav Polák - súdny exekútor Moyzesova 5, Nitra 37852167 8.11.2016
FDP20162867 FDP20162867, trovy EX 1240/2010 49,19 S DPH ? 14. 11. 2016 JUDr. Ján Sokol - súdny exekútor Jantárova 30, Košice 31275010 8.11.2016
FDP20162866 FDP20162866, trovy EX 1008/2010 52,33 S DPH ? 14. 11. 2016 JUDr. Ján Sokol - súdny exekútor Jantárova 30, Košice 31275010 8.11.2016
FDR20160443 FDR20160443, poštové služby 10/2016 2 455,25 Bez DPH Z2011040 ? 10. 11. 2016 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica 36631124 8.11.2016
FDP20162835 FDP20162835, trovy EX 8/2014 39,83 S DPH ? 14. 11. 2016 Mgr. Erik Fekete - súdny exekútor Exekútorský úrad Prešov Puškinova 16, Prešov 37881141 8.11.2016
FDP20162844 FDP20162844, trovy EX 520/2013 39,83 S DPH ? 14. 11. 2016 Mgr. Erik Fekete - súdny exekútor Exekútorský úrad Prešov Puškinova 16, Prešov 37881141 8.11.2016
FDP20162848 FDP20162848, trovy EX 1036/2009 43,19 S DPH ? 14. 11. 2016 JUDr. Pavel Šajánek - súdny exekútor Sadová 621, Senica 34049223 8.11.2016
FDP20162885 FDP20162885, trovy EX 7090/2013 43,19 S DPH ? 16. 11. 2016 Mgr. Stanislav Polák - súdny exekútor Moyzesova 5, Nitra 37852167 8.11.2016
FDP20162862 FDP20162862, trovy EX 4434/2013 42,95 S DPH ? 14. 11. 2016 JUDr. Jozef Ďurica - súdny exekútor Exekútorský úrad Exekútorský úrad Zvolen Borovnianska cesta 2564/17, Zvolen 37822314 8.11.2016
FDP20162882 FDP20162882, trovy EX 4380/2013 42,95 S DPH ? 16. 11. 2016 Mgr. Stanislav Polák - súdny exekútor Moyzesova 5, Nitra 37852167 8.11.2016
FDP20162853 FDP20162853, trovy EX 5495/2008 50,41 S DPH ? 14. 11. 2016 JUDr. Ľubomír Pekár - súdny exekútor Exekútorský úrad v Šali M. M. Hodžu 18, Šaľa 34046917 8.11.2016
FDP20162834 FDP20162834, trovy EX 170/2014 39,83 S DPH ? 14. 11. 2016 Mgr. Erik Fekete - súdny exekútor Exekútorský úrad Prešov Puškinova 16, Prešov 37881141 8.11.2016
FDP20162863 FDP20162863, trovy EX 50/2009 47,06 S DPH ? 14. 11. 2016 JUDr. Jozef Ďurica - súdny exekútor Exekútorský úrad Exekútorský úrad Zvolen Borovnianska cesta 2564/17, Zvolen 37822314 8.11.2016
FDP20162854 FDP20162854, trovy EX 1398/2011 45,23 S DPH ? 14. 11. 2016 JUDr. Ľubomír Pekár - súdny exekútor Exekútorský úrad v Šali M. M. Hodžu 18, Šaľa 34046917 8.11.2016
ID2016110001 poplatok za odvoz odpadu 10/2016 431,34 Bez DPH ? 8. 11. 2016 Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne nám. 1 Bratislava 1 00603481 8.11.2016
FDP20162883 FDP20162883, trovy EX 4501/2013 44,75 S DPH ? 16. 11. 2016 Mgr. Stanislav Polák - súdny exekútor Moyzesova 5, Nitra 37852167 8.11.2016
FDP20162884 FDP20162883, trovy EX 6584/2013 42,95 S DPH ? 16. 11. 2016 Mgr. Stanislav Polák - súdny exekútor Moyzesova 5, Nitra 37852167 8.11.2016
FDP20162918 FDP20162918, trovy EX 1852/2008 52,67 S DPH ? 23. 11. 2016 JUDr. René Matuška - súdny exekútor Exekútorský úrad Prievidza Kalinčiakova 5, Prievidza 36122050 7.11.2016
FDP20162813 FDP20162813, trovy EX 2400/2013 44,86 S DPH ? 10. 11. 2016 JUDr. Marián Janec - súdny exekútor Sad SNP 12, Žilina 17058899 7.11.2016
FDR20160442 FDR20160442, spracovanie poštového poukazu 10/2016 139,04 Bez DPH OBJ2016002 10. 11. 2016 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica 36631124 7.11.2016
FDR20160444 FDR20160444, vyúčtovacia FA za alektrinu 10/2016 1 048,82 S DPH Z201522720_Z ? 10. 11. 2016 Energy Europe, SE Kopčianska 10, Bratislava 47542667 7.11.2016
FDP20162861 FDP20162861, trovy EX 1821/2010 51,59 S DPH ? 14. 11. 2016 Mgr. Ing. Radoslav Kešeľák - súdny exekútor Mlynská 2, Spišská Nová Ves 35547430 7.11.2016
FDP20162802 FDP20162802, trovy EX 1020/2014 41,87 S DPH ? 10. 11. 2016 JUDr. Mgr. Andrej Dembický - súdny exekútor Werferova 1, Košice 31274765 4.11.2016
FDP20162807 FDP20162807, trovx EX 1216/2008 87,22 S DPH ? 10. 11. 2016 JUDr. Ľubomír Pekár - súdny exekútor Exekútorský úrad v Šali M. M. Hodžu 18, Šaľa 34046917 4.11.2016
FDP20162816 FDP20162816, trovy EX 1830/2011 48,47 S DPH ? 10. 11. 2016 JUDr. Mgr. Andrej Dembický - súdny exekútor Werferova 1, Košice 31274765 4.11.2016
FDP20162808 FDP20162808, trovy EX 1773/2008 32,98 S DPH ? 10. 11. 2016 JUDr. Ľubomír Pekár - súdny exekútor Exekútorský úrad v Šali M. M. Hodžu 18, Šaľa 34046917 4.11.2016
FDR20160434 FDR20160434, SET tepovač Kärcher 630,98 S DPH ? 4. 11. 2016 Renáta Hrobová STEPS NITRA Novozámocká, Nitra 40494748 4.11.2016
FDP20162799 FDP20162799, trovy EX 1813/2013 43,09 Bez DPH ? 9. 11. 2016 Mgr. Slavomír Nosko - súdny exekútor Komenského 3, Banská Bystrica 42300932 3.11.2016
FDP20162790 FDP20162790, trovy EX 1425/2013 40,48 Bez DPH ? 8. 11. 2016 Mgr. Slavomír Nosko - súdny exekútor Komenského 3, Banská Bystrica 42300932 3.11.2016
FDP20162825 FDP20162825, trovy EX 4504/2007 18,91 S DPH ? 11. 11. 2016 JUDr. Jozef Ďurica - súdny exekútor Exekútorský úrad Exekútorský úrad Zvolen Borovnianska cesta 2564/17, Zvolen 37822314 3.11.2016
FDP20162828 FDP20162828, trovy EX 4991/2006 45,10 S DPH ? 11. 11. 2016 JUDr. Jozef Ďurica - súdny exekútor Exekútorský úrad Exekútorský úrad Zvolen Borovnianska cesta 2564/17, Zvolen 37822314 3.11.2016
FDP20162809 FDP20162809, trovy EX 950/2012 43,81 S DPH ? 10. 11. 2016 JUDr. Michal Mazúr - súdny exekútor Štúrova 17, Košice 31308848 3.11.2016
FDP20162757 FDP20162757, trovy EX 596/2013 48,22 Bez DPH ? 9. 11. 2016 Mgr. Slavomír Nosko - súdny exekútor Komenského 3, Banská Bystrica 42300932 3.11.2016
FDP20162810 FDP20162810, trovy EX 1811/2014 45,58 S DPH ? 10. 11. 2016 JUDr. Michal Mazúr - súdny exekútor Štúrova 17, Košice 31308848 3.11.2016