Faktúry

ROZŠÍRENÉ VYHĽADÁVANIE
Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota plnenia s DPH / bez DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum doručenia Dodávateľ Dátum zverejnenia
Názov Adresa IČO
FDR20210303 FDR20210303 stravné lístky 5 974,80 Bez DPH OBJ2021027 19. 8. 2021 Up Déjeuner, s. r. o. Tomášikova 16529/23/D, Bratislava-Čunovo 53528654 6.10.2021
FDP20211469 FDP20211469 HF ( 160 EUR) Trovy EX 1569/2009, JUDr. Husťák Bohumil, Ondrej štefanik 98,21 S DPH ? 18. 8. 2021 Husťák Bohumil Žriedlová č.3, Košice 17072735 6.10.2021
IDP20210138 IDP138; trovy 58EX 199/18; JUDr. Rastislav HORSKÝ; Premium 8 s.r.o., uhr.10.9.21 72,00 Bez DPH ? 19. 8. 2021 Horský Rastislav Jakubovo námestie 15 Bratislava 36086037 6.10.2021
FDR20210312 FDR20210312, Voda spotreba 18.07.21- 17.8.2021 361,74 S DPH Z1600285 ? 30. 8. 2021 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská, Bratislava 35850370 6.10.2021
FDR20210310 FDR20210310 licencie O365 na obdobie 1.8.2021 - 31.10.2021 324,00 S DPH OBJ2021087 25. 8. 2021 SOFTIP, a.s. Krasovského 14, Bratislava - Petržalka 36785512 6.10.2021
FDP20211479 FDP20211479 Trovy EX 959/2003, JUDr. Šajánek Pavel, Pretóry Rastislav 152,96 S DPH ? 19. 8. 2021 Šajánek Pavel Ružová 63/5, Skalica 34049223 6.10.2021
FDR20210281 FDR20210281 servis po 25 400 km BL 772 RA 186,88 S DPH Z2100131 ? 3. 8. 2021 Autoservis Jašo s. r. o. Borekova 8, Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice 821 06 52448894 6.10.2021
FDP20211626 FDP20211626, trovy EX 6910/2013, JUDr. Jozef Buri, Kanáloš Mikuláš 68,55 S DPH ? 14. 9. 2021 Buri Jozef Ku Bratke 3, Levice 42048192 6.10.2021
FDR20210306 FDR20210306 oprava záplavového čidla 289,48 S DPH OBJ2021096 19. 8. 2021 DIAFAN, s.r.o. J.Matušku, Topoľčany 36548073 6.10.2021
FDR20210005 FDR20210005 podpora MRS.DAISY od 1.1.2021- 31.12.2021 17698/2021 1 457,06 S DPH Z2008005 ? 27. 1. 2021 Griff Team Technologies s.r.o. Jičínská, Praha 26478366 6.10.2021
FDP20211684 FDP20211684 Trovy EX 766/2008, JUDr. Jurina Marián, BK E.S.O. 161,86 S DPH ? 22. 9. 2021 Jurina Marián Št. Moyzesa 50, Lučenec 35980966 6.10.2021
FDP20211660 FDP20211660, trovy EX 7593/2013, JUDr. Jozef Buri, Andrea Boháková 61,86 S DPH ? 14. 9. 2021 Buri Jozef Ku Bratke 3, Levice 42048192 6.10.2021
FDP20211562 FDP20211562, trovy EX 1659/2009, JUDr. Barbora Božíková Ághová, Akusha, s.r.o. 47,33 S DPH ? 2. 9. 2021 Božíková Ághová Barbora Jaskový rad 79, Bratislava 42354781 6.10.2021
FDP20211667 FDP20211667, trovy EX 11163/2014, JUDr. Jozef Buri, Kis Tomáš 68,39 S DPH ? 14. 9. 2021 Buri Jozef Ku Bratke 3, Levice 42048192 6.10.2021
FDP20211619 FDP20211619 trovy EX 7592/2013, JUDr. Buri Jozef, Bohák Zsolt 68,21 S DPH ? 15. 9. 2021 Buri Jozef Ku Bratke 3, Levice 42048192 6.10.2021
IDP20210161 IDP161; trovy EX 255EX 392/19; JUDr. NOSKOVÁ; Milan Berky 72,00 Bez DPH ? 8. 9. 2021 Nosková Eleonóra Robotnícka č. 4 Banská Bystrica 37894561 6.10.2021
FDP20211488 FDP20211488 trovy EX 20623/1998, JUDr. Somík Milan, Boda Jaroslav 39,83 S DPH ? 20. 8. 2021 Somík Milan Československej armády 1, Martin 35662794 6.10.2021
IDP20210170 IDP170; trovy EX 279EX 258/21; JUDr. SABOL; Marek Juhás 72,00 Bez DPH ? 23. 9. 2021 Sabol Juraj Hutnícka 1 Košice 35553359 6.10.2021
FDP20211553 FDP20211553, trovy EX 29/2003, JUDr. Martin Závodský, Ladislav Manda 20,00 S DPH ? 2. 9. 2021 Závodský Martin Záhradnícka 39, Bratislava 43249981 6.10.2021
FDP20211589 FDP20211589, trovy EX 1509/2016, JUDr. Jozef Ďurica, Igor Bartoš 21,08 S DPH ? 10. 9. 2021 Ďurica Jozef Borovianska cesta 2564/17, Zvolen 37822314 6.10.2021
FDP20211472 FDP20211472 Trovy EX 518/2009, JUDr. Liščák Jozef, Zora Kroštofovičová 51,59 S DPH ? 18. 8. 2021 Liščák Jozef ul. ČSA 23, Banská Bystrica 42012040 6.10.2021
FDP20211482 FDP20211482, trovy EX 57/2014, JUDr. Papcunová Zuzana, Koch Ján 34,39 S DPH ? 19. 8. 2021 Papcunová Zuzana Hlavná 68, Košice 35551046 6.10.2021
FDP20211480 FDP20211480 Trovy EX 1455/2009, JUDr. Šajánek Pavel, Ravinger Andrej 5,28 S DPH ? 19. 8. 2021 Šajánek Pavel Ružová 63/5, Skalica 34049223 6.10.2021
FDR20210288 FDR20210288 1. Etapa - analýzy súčastného stavu 254 400,00 S DPH Z2100002 ? 6. 8. 2021 ANASOFT APR, spol. s r.o. Mlynská dolina, Bratislava 31361552 6.10.2021
FDP20211601 FDP20211601, trovy EX 2233/2014, JUDr. Ing. Jozef Buri, Kudry Kamil 71,75 S DPH ? 13. 9. 2021 Buri Jozef Ku Bratke 3, Levice 42048192 6.10.2021
FDP20211491 FDP20211491 Trovy EX 566/2019, JUDr. Gasper Ján, Hlavác Miroslav 43,68 S DPH ? 20. 8. 2021 Gasper Ján Kálmana Mikszatha 268, Rimavská Sobota 35678691 6.10.2021
FDR20210298 FDR20210298 poštové služby 7/2021 4 077,75 Bez DPH Z2011040 ? 13. 8. 2021 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta, Banská Bystrica 36631124 6.10.2021
FDP20211658 FDP20211658, trovy EX 2758/2017, JUDr. Jozef Buri, Bukai Jozef 41,69 S DPH ? 14. 9. 2021 Buri Jozef Ku Bratke 3, Levice 42048192 6.10.2021
FDP20211597 FDP20211597, trovy EX 5339/2014, JUDr. Ing. Jozef Buri, Ševčík Jozef 68,39 S DPH ? 13. 9. 2021 Buri Jozef Ku Bratke 3, Levice 42048192 6.10.2021
FDP20211594 FDP20211594, trovy EX 3614/2008, JUDr. Jozef Ďurica, Július Gubčo 52,63 S DPH ? 10. 9. 2021 Ďurica Jozef Borovianska cesta 2564/17, Zvolen 37822314 6.10.2021
FDR20210274 FDR20210274, Kancelárska stolička 574,87 S DPH OBJ2021092 26. 7. 2021 CODUM s.r.o. Vranovská, Bratislava 35684038 6.10.2021
IDP20210156 IDP156; trovy EX 267EX 428/21; JUDr. SOKOL; Marta Spišáková, úhr.7.9.21 72,00 Bez DPH ? 3. 9. 2021 Sokol Ján Jantárova č. 30 Košice 31275010 6.10.2021
FDP20211466 FDP20211466, trovy EX 1291/2009, JUDr. Dušan Cirbes, Gál Ladislav 52,49 S DPH ? 17. 8. 2021 Cirbes Dušan Svätoplukova č. 36, Rimavská Sobota 30435382 6.10.2021
FDR20210134 FDR20210134 telonické služby 3 a 4/2021 706,88 S DPH Z2019132 ? 13. 4. 2021 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava 2 35697270 6.10.2021
FDP20211422 FDP20211422, trovy EX 54/2007, JUDr. Andrea Cimermanová, Július Jankovič 117,73 S DPH ? 6. 8. 2021 Cimermanová Andrea Francisciho 1044/6, Zvolen 37816993 6.10.2021
FDP20211700 FDP20211700 trovy EX 677/2007, JUDr.Zervan Mária, Maruška Róbert 88,86 S DPH ? 22. 9. 2021 Zervan Mária Záhradnícka 18, Bratislava 31804888 6.10.2021
FDP20211527 FDP20211527 Trovy EX 676/2013, JUDr. Buri Jozef, Kucmera Ladislav 69,71 S DPH ? 25. 8. 2021 Buri Jozef Ku Bratke 3, Levice 42048192 6.10.2021
FDP20211599 FDP20211599, trovy EX 8727/2013, JUDr. Ing. Jozef Buri, Štefan Mészáros 71,75 S DPH ? 13. 9. 2021 Buri Jozef Ku Bratke 3, Levice 42048192 6.10.2021
FDP20211570 FDP20211570 trovy EX 336/2011, JUDr. Koči Juraj, Hollok Marian 82,00 S DPH ? 3. 9. 2021 Koči Juraj Okružná 3, Michalovce 35538589 6.10.2021
FDP20211549 FDP20211549 trovy EX 509/2008, JUDr. Kormaník Dušan ,Július Szöcs 219,60 S DPH ? 27. 8. 2021 Kormaník Dušan Nám. gen. Štefánika 529/4, Stará Ľubovňa 17082901 6.10.2021