Faktúry

ROZŠÍRENÉ VYHĽADÁVANIE
Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota plnenia s DPH / bez DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum doručenia Dodávateľ Dátum zverejnenia
Názov Adresa IČO
FDP20211475 FDP20211475, trovy EX 7962/2011, JUDr. Pekár Ľubomír, Sahlayeva Nadiya 44,39 S DPH ? 18. 8. 2021 Pekár Ľubomír P.Pázmáňa 49/3, Šaľa 34046917 6.10.2021
FDP20211573 FDP20211573 trovy 278EX 1615/2018, JUDr. Rus Marko, Belko Pavel 72,00 S DPH ? 6. 9. 2021 Rus Marko Železničná 257/19, Revúca 37951416 6.10.2021
FDP20211628 FDP20211628, trovy EX 11885/2016, JUDr. Jozef Buri, Lakatoš Ján 42,11 S DPH ? 14. 9. 2021 Buri Jozef Ku Bratke 3, Levice 42048192 6.10.2021
FDP20211464 FDP20211464, trovy EX 702/2010, JUDr. Jaroslav Kabáč, Marta Tužinská-Farma MADSK. s.r.o. 39,83 S DPH ? 17. 8. 2021 Kabáč Jaroslav Hviezdoslavovo námestie 204/4, Námestovo 35659378 6.10.2021
FDP20211654 FDP20211654, trovy EX 8018/2012, JUDr. Jozef Buri, Šarkőzi Vincent 71,75 S DPH ? 14. 9. 2021 Buri Jozef Ku Bratke 3, Levice 42048192 6.10.2021
FDR20210285 FDR20210285 služby v odpadovom hospodárstve 1-6/2021 704,52 S DPH OBJ2019022 5. 8. 2021 GLOBAL GREEN, s.r.o. Repaškého, Bratislava 35790571 6.10.2021
FDR20210272 FDR20210272 kancelárske potreby 1 199,62 S DPH OBJ2021068 22. 7. 2021 Ing. Pavol Regina - "REGINA" Hattalova, Bratislava - mestská časť Nové Mesto 11636653 6.10.2021
IDP20210139 IDP131; trovy EX 105EX 531/18 JUDr. MAJKÚTOVÁ; Horváth Attila, na úhr.25.8.21 72,00 Bez DPH ? 23. 8. 2021 Majkútová Soňa Štúrova 257 Senica 36091952 6.10.2021
FDP20211649 FDP20211649, trovy EX 8395/2011, JUDr. Jozef Buri, Birdáč Jozef 69,47 S DPH ? 14. 9. 2021 Buri Jozef Ku Bratke 3, Levice 42048192 6.10.2021
FDP20210173 FDP20210173, trovy EX 3336/2014, JUDr. DULINA, Kristián Medvec 197,17 S DPH ? 2. 2. 2021 Dulina Rudolf ul. Ľudovíta Štúra 12, Michalovce 31311482 6.10.2021
FDP20211463 FDP20211463, trovy EX 41297/2001, Mgr. Milan Somík, Šmirala Jozef 71,59 S DPH ? 17. 8. 2021 Somík Milan Československej armády 1, Martin 35662794 6.10.2021
FDP20211577 FDP20211577 trovy EX 422/2008, JUDr. Radzo František, Miroslav Vlžák 43,59 S DPH ? 3. 5. 2021 Radzo František Radlinského 1728/47, Dolný Kubín 36133019 6.10.2021
FDP20211672 FDP20211672, trovy EX 7544/2013, JUDr. Jozef Buri, Mário Gróf 39,83 S DPH ? 14. 9. 2021 Buri Jozef Ku Bratke 3, Levice 42048192 6.10.2021
FDP20211465 FDP20211465, trovy EX 179/2010, JUDr. Dušan Cirbes, Kisfaludi Zoltán 56,03 S DPH ? 17. 8. 2021 Cirbes Dušan Svätoplukova č. 36, Rimavská Sobota 30435382 6.10.2021
FDP20211637 FDP20211637 Trovy EX 201/2014, JUDr. Buri Jozef, Molnár Josef 68,39 S DPH ? 15. 9. 2021 Buri Jozef Ku Bratke 3, Levice 42048192 6.10.2021
FDP20211583 FDP20211583, trovy EX 146/2011, JUDr. Miroslav Šutliak, Ferenc Roman 53,66 S DPH ? 9. 9. 2021 Šutliak Miroslav M.M.Hodžu 28, Liptovský Mikuláš 37901532 6.10.2021
FDP20211555 FDP20211555, trovy EX 3436/2013, Mgr. Marián Janec, Mária Žigmundová 39,83 S DPH ? 31. 8. 2021 Janec Marián, Mgr. Sad SNP 666/12, Žilina 42214939 6.10.2021
FDP20211386 FDP20211386, trovy EX 471/2012, JUDr. Miroslav Šutliak, Žácok Marián 43,87 S DPH ? 26. 7. 2021 Šutliak Miroslav M.M.Hodžu 28, Liptovský Mikuláš 37901532 6.10.2021
FDP20211736 FDP20211736, trovy EX 1315/2014, JUDr. Jana Debnárová, Milan šarkan 75,25 S DPH ? 28. 9. 2021 Debnárová Jana T. Vansovej 2, Lučenec 45029164 6.10.2021
FDP20211569 FDP20211569 trovy Ex 887/2011, JUDr. Polák Stanislav, Rác Michal 44,51 S DPH ? 3. 9. 2021 Polák Stanislav Moyzesova 5, Nitra 37852167 6.10.2021
FDP20211526 FDP20211526 Trovy EX 1476/2012, JUDr. Buri Jozef, Jurík Ján 71,51 S DPH ? 25. 8. 2021 Buri Jozef Ku Bratke 3, Levice 42048192 6.10.2021
FDP20211707 FDP20211707, trovy EX 334/2010, Mgr. Ľudovít Zelíska, Petra Šimková 68,15 S DPH ? 24. 9. 2021 Zelíska Ľudovít Podzámska č. 37, Hlohovec 36091669 6.10.2021
FDR20210305 FDR20210305 mesačná kontrola EPS 8/2021 55,20 S DPH Z1900282 ? 19. 8. 2021 DIAFAN, s.r.o. J.Matušku, Topoľčany 36548073 6.10.2021
FDP20211498 FDP20211498 trovy EX 129/1999, JUDr. Gasper Ján, Kajba Juraj 33,12 S DPH ? 23. 8. 2021 Gasper Ján Kálmana Mikszatha 268, Rimavská Sobota 35678691 6.10.2021
FDP20211459 FDP20211459 trovy EX 43/2003, JUDr.Rišian Jozef , Miroslav Cisarik 40,36 S DPH ? 16. 8. 2021 Rišian Jozef Pivovarská 1069, Žilina 35658991 6.10.2021
IDP20210150 IDP150; trovy EX 394EX 91/2019; JUDr. BALAŠKO; MACAU s.r.o., na uhr.6.9.21 72,00 Bez DPH ? 3. 9. 2021 Balaškó Peter Komárňanská 100 Hurbanovo 42335124 6.10.2021
FDP20211453 FDP20211453, trovy EX 2044/2010, JUDr. Rudolf Dulina, Kiácová Jana 71,23 S DPH ? 12. 8. 2021 Dulina Rudolf ul. Ľudovíta Štúra 12, Michalovce 31311482 6.10.2021
IDP20210169 IDP169; trovy EX 205EX 93/19; JUDr. MATUŠKA; Limitles, spol s r.o. 72,00 Bez DPH ? 22. 9. 2021 Matuška René Mariánska 35 Prievidza 36122050 6.10.2021
FDP20211571 FDP20211571 Trovy EX 1208/2009, JUDr. Dulina Rudolf, M + H 6 s.r.o. 42,63 S DPH ? 3. 9. 2021 Dulina Rudolf ul. Ľudovíta Štúra 12, Michalovce 31311482 6.10.2021
FDP20211591 FDP20211591, trovy EX 5069/2007, JUDr. Jozef Ďurica, Ivan Šarkozi 73,90 S DPH ? 10. 9. 2021 Ďurica Jozef Borovianska cesta 2564/17, Zvolen 37822314 6.10.2021
FDP20211477 FDP20211477 trovy EX 324/2013, JUDr. Hucík Martin, Kasagrandová Zdenka 47,84 S DPH ? 18. 8. 2021 Hucík Martin ul.Ľ. Jankuľáka 845, Liesek 41506839 6.10.2021
FDP20211504 FDP20211504 trovy EX 546/2007 , JUDr. Jurina Marián, Balogová Mária 44,88 S DPH ? 23. 8. 2021 Jurina Marián Št. Moyzesa 50, Lučenec 35980966 6.10.2021
FDP20211508 FDP20211508 Trovy 383EX 284/2020, JUDr. Hulmanová Janušová Stanislava, Matulová Jana 72,00 S DPH ? 23. 8. 2021 Hulmanová Janušová Stanislava Vojtecha Tvrdého 783/6, Žilina 42222656 6.10.2021
FDR20210300 FDR20210300 zberné jazdy 07/2021 504,00 S DPH Z1900036 ? 13. 8. 2021 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta, Banská Bystrica 36631124 6.10.2021
IDP20210154 IDP154; trovy EX 18EX 356/21; Mgr. CIPÁR; David Horváth, úhr.7.9.21 72,00 Bez DPH ? 3. 9. 2021 Cipár Vladimír Mýtna 50 Bratislava 36060577 6.10.2021
FDP20211623 FDP20211623, trovy EX 12842/2014, JUDr. Buri Jozef, Árvai Ladislav 43,37 S DPH ? 14. 9. 2021 Buri Jozef Ku Bratke 3, Levice 42048192 6.10.2021
FDP20211448 FDP20211448, trovy EX 2804/2010, JUDr. Ing. Štefan Hrebík, Eva Széplakyová 59,15 S DPH ? 9. 8. 2021 Hrebík Štefan Dukelských hrdinov 2946/6, Malacky 31148531 27.8.2021
IDP20210131 IDP 131; trovy EX 385EX 89/20; JUDr. Martin HUCIK; Oľga Chválová; na uhr.17.8.21 72,00 Bez DPH ? 16. 8. 2021 Hucík Martin ul.Ľ. Jankuľáka 845 Liesek 41506839 27.8.2021
FDP20211447 FDP20211447, trovy EX 535/2012, JUDr. Ing. Štefan Hrebík, Goralová Edita 51,59 S DPH ? 9. 8. 2021 Hrebík Štefan Dukelských hrdinov 2946/6, Malacky 31148531 27.8.2021
IDP20210137 IDP137; 263EX 200/21; JUDr. Ivan Šteiner ; Širilla Tomáš, na úhr. 20.8.21 72,00 Bez DPH ? 18. 8. 2021 Šteiner Ivan Lipová 7 Nové Mesto nad Váhom 37913581 27.8.2021