Faktúry

ROZŠÍRENÉ VYHĽADÁVANIE
Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota plnenia s DPH / bez DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum doručenia Dodávateľ Dátum zverejnenia
Názov Adresa IČO
FDP20161665 FDP20161665, trovy Ex 1926/2003 26,36 S DPH ? 23. 6. 2016 Mgr. Stanislav Polák - súdny exekútor Moyzesova 5, Nitra 37852167 12.8.2016
FDP20161571 FDP20161571, trovy Ex 1297/2010 43,19 S DPH ? 15. 6. 2016 JUDr. Peter Matejovie - súdny exekútor Moyzesova 15, Liptovský Mikuláš 37800001 12.8.2016
FDP20161660 FDP20161660, trovy Ex 2471/2011 71,98 S DPH ? 23. 6. 2016 JUDr. Pavel Šajánek - súdny exekútor Sadová 621, Senica 34049223 12.8.2016
FDP20161539 FDP20161539, trovy Ex 34/2011 60,00 S DPH ? 14. 6. 2016 JUDr. Anetta Demešová - súdny exekútor 1. mája 1053, Vráble 42208360 12.8.2016
FDP20161666 FDP20161666, trovy Ex 1119/2010 43,07 S DPH ? 23. 6. 2016 Mgr. Stanislav Polák - súdny exekútor Moyzesova 5, Nitra 37852167 12.8.2016
FDP20161658 FDP20161658, trovy Ex 1463/2010 41,75 S DPH ? 23. 6. 2016 JUDr. Pavel Šajánek - súdny exekútor Sadová 621, Senica 34049223 12.8.2016
IDP20160112 IDP112, SP,Ex 76/06,JUDr. Hlaváčová,OS PP 9Er/18/06 113,15 Bez DPH ? 7. 7. 2016 Sociálna poisťovňa Ul. 29. augusta č. 8 a 10 Bratislava 30807484 12.8.2016
FDP20161430 FDP20161430, trovy Ex 1959/2010 45,95 S DPH ? 31. 5. 2016 JUDr. Jaroslav Kabáč - súdny exekútor Exekútorský úrad - kancelária Trojičné námestie 191, Tvrdošín 35659378 12.8.2016
FDP20161650 FDP20161650, trovy Ex 910/2013 47,57 S DPH ? 23. 6. 2016 Ferdinandy Zora JUDr. Štefánikova č.6, Košice 35562960 12.8.2016
FDP20161573 FDP20161573, trovy Ex 993/2000 30,22 S DPH ? 15. 6. 2016 JUDr. Peter Matejovie - súdny exekútor Moyzesova 15, Liptovský Mikuláš 37800001 12.8.2016
FDR20160273 FDR20160273, elektromontážne práce 11 948,00 S DPH Z20168563_Z ? 7. 7. 2016 ELPARTNER, s.r.o. Z. Kodálya 787/6, Galanta 46212531 12.8.2016
IDP20160117 IDP117,VšZP,Ex3167/09,JUDr.Polák,OS LV 9Er/1051/09 50,76 Bez DPH ? 12. 7. 2016 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Mamamteyova 7 Bratislava 35937874 12.8.2016
FDP20161614 FDP20161614, trovy Ex 1807/2007 107,67 S DPH ? 17. 6. 2016 JUDr. René Matuška - súdny exekútor Exekútorský úrad Prievidza Kalinčiakova 5, Prievidza 36122050 12.8.2016
FDP20161613 FDP20161613, trovy Ex 2398/2006 33,31 S DPH ? 17. 6. 2016 JUDr. René Matuška - súdny exekútor Exekútorský úrad Prievidza Kalinčiakova 5, Prievidza 36122050 12.8.2016
FDP20161478 FDP20161478, trovy Ex 837/2009 42,71 S DPH ? 6. 6. 2016 JUDr. Malík Pavol - súdny exekútor 1.mája 22, Žilina 36137685 12.8.2016
FDP20161588 FDP20161588, trovy Ex 2961/2015 50,21 S DPH ? 15. 6. 2016 JUDr. Jozef Ďurica - súdny exekútor Exekútorský úrad Exekútorský úrad Zvolen Borovnianska cesta 2564/17, Zvolen 37822314 12.8.2016
FDR20160231 FDR20160231, mesačný poplatok 986,32 S DPH ? 13. 6. 2016 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, Bratislava 2 35697270 12.8.2016
FDR20160266 FDR20160266, servis výťahov 6/2016 82,98 Bez DPH Z1993001 ? 6. 7. 2016 Cyril Rumpel - OVYR Mlynarovičová 3, Bratislava 5 13956141 12.8.2016
FDP20161479 FDP20161479, trovy Ex 475/2013 50,99 S DPH ? 6. 6. 2016 JUDr. Malík Pavol - súdny exekútor 1.mája 22, Žilina 36137685 12.8.2016
FDR20160271 FDR20160271, prehliadka po 242000 km BA-632-RX 120,98 S DPH Z2014032 ? 6. 7. 2016 Jaroslav Jašo AUTOSERVIS GARANT J+D Borekova 8, Bratislava 2 11819251 12.8.2016
FDP20161587 FDP20161587, trovy Ex 6018/2009 50,81 S DPH ? 15. 6. 2016 JUDr. Jozef Ďurica - súdny exekútor Exekútorský úrad Exekútorský úrad Zvolen Borovnianska cesta 2564/17, Zvolen 37822314 12.8.2016
FDR20160228 FDR20160228, poradenské a konzultačné práce 64,73 S DPH Z2002005 ? 13. 6. 2016 Dravecký & Partner Tax, k.s. Moskovská 13, Bratislava 35865172 12.8.2016
FDR20160259 FDR20160259, seminár 86,40 S DPH ? 1. 7. 2016 Wolters Kluwer s.r.o. Mlynské nivy 48, Bratislava 2 31348262 12.8.2016
FDP20161504 FDP20161504, trovy Ex 729/2013 49,37 S DPH ? 7. 6. 2016 JUDr. Mária Hlaváčová - súdna exekútorka Exekútorský úrad Kežmarok Hlavné námestie 34, Kezmarok 35517743 12.8.2016
FDP20161602 FDP20161602, trovy Ex 1473/2009 46,07 S DPH ? 17. 6. 2016 Mgr. Stanislav Polák - súdny exekútor Moyzesova 5, Nitra 37852167 12.8.2016
FDP20161505 FDP20161505, trovy Ex 1186/2010 44,51 S DPH ? 9. 6. 2016 JUDr. Jozef Kapronczai - súdny exekútor Švermova 273/21, Galanta 42133882 12.8.2016
FDP20161605 FDP20161605, trovy Ex 1997/2009 44,63 S DPH ? 17. 6. 2016 Mgr. Stanislav Polák - súdny exekútor Moyzesova 5, Nitra 37852167 12.8.2016
FDP20161498 FDP20161498, trovy Ex 265/2014 39,83 S DPH ? 9. 6. 2016 JUDr. Mgr. Andrej Dembický - súdny exekútor Werferova 1, Košice 31274765 12.8.2016
FDP20161690 FDP20161690, trovy Ex 535/2014 39,83 S DPH ? 29. 6. 2016 JUDr. Marianna Vargová - súdny exekútor Hviezdoslavova 1234/4, Trebišov 35530791 12.8.2016
FDP20161623 FDP20161623, trovy Ex 3205/2009 44,51 S DPH ? 17. 6. 2016 Mgr. Stanislav Polák - súdny exekútor Moyzesova 5, Nitra 37852167 12.8.2016
FDP20161487 FDP20161487, trovy Ex 1928/2007 115,02 S DPH ? 7. 6. 2016 JUDr. Svätoslav Mruškovič - súdny exekútor Exekútorský úrad Prešov Konštantínova 13, Prešov 37787691 12.8.2016
FDR20160213 FDR20160213, čistenie kanalizácie, dažďový zvod v garáži 603,26 S DPH OBJ2016035 6. 6. 2016 V.K.K Stav, s. r. o. Pri Vinohradoch 6179/109, Bratislava 47915994 12.8.2016
FDR20160262 FDR20160262, služby hardvérovej a systémovej platformy 6/2016 2 921,88 S DPH Z2014038 ? 6. 7. 2016 Vision IT Solutions, a.s. Pribinova 25, Bratislava 36815799 12.8.2016
FDP20161628 FDP20161628, trovy Ex 4097/2013 63,34 S DPH ? 20. 6. 2016 JUDr. Bohumil Husťák - súdny exekútor Bratislavská 22, Košice 17072735 12.8.2016
IDP20160108 IDP108, OS RK 7Er/539/16 16,50 Bez DPH ? 29. 6. 2016 Okresný súd Ružomberok Dončova 8 Ružomberok 12.8.2016
FDP20161582 FDP20161582, trovy Ex 9325/2007 33,09 S DPH ? 15. 6. 2016 JUDr. Jozef Ďurica - súdny exekútor Exekútorský úrad Exekútorský úrad Zvolen Borovnianska cesta 2564/17, Zvolen 37822314 12.8.2016
FDP20161633 FDP20161633, trovy Ex 1569/2008 61,46 S DPH ? 20. 6. 2016 JUDr. Ľubomír Pekár - súdny exekútor Exekútorský úrad v Šali M. M. Hodžu 18, Šaľa 34046917 12.8.2016
FDR20160243 FDR20160243, literatúra 162,04 S DPH ? 21. 6. 2016 Wolters Kluwer s.r.o. Mlynské nivy 48, Bratislava 2 31348262 12.8.2016
FDP20161575 FDP20161575, trovy Ex 1021/2007 24,48 S DPH ? 15. 6. 2016 JUDr. Peter Matejovie - súdny exekútor Moyzesova 15, Liptovský Mikuláš 37800001 12.8.2016
FDP20161640 FDP20161640, trovy Ex 1773/2011 73,33 S DPH ? 21. 6. 2016 JUDr. Stacho Chladný - súdny exekútor Stráž 223, Zvolen 42009766 12.8.2016