Faktúry

ROZŠÍRENÉ VYHĽADÁVANIE
Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota plnenia s DPH / bez DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum doručenia Dodávateľ Dátum zverejnenia
Názov Adresa IČO
FDP20161444 FDP20161444, trovy Ex 1427/2011 44,27 S DPH ? 1. 6. 2016 JUDr. Ľubomír Pekár - súdny exekútor Exekútorský úrad v Šali M. M. Hodžu 18, Šaľa 34046917 6.7.2016
FDP20161474 FDP20161474, trovy Ex 1905/2013 75,35 S DPH ? 6. 6. 2016 JUDr. Pavol Holík - súdny exekútor Dr. Adámiho 322/19, Topoľčany 42133530 6.7.2016
FDP20161445 FDP20161445, vidimácia, plnomocenstvo 3,19 S DPH ? 1. 6. 2016 JUDr. Ružena Bayerová - notár Notársky úrad Továrenská 8, Bratislava 31806074 6.7.2016
FDP20161477 FDP20161477, trovy Ex 2285/2012 42,95 S DPH ? 6. 6. 2016 JUDr. Peter Krištofík Mucha - súdny exekútor E. B. Lukáča 2, Martin 35658851 6.7.2016
IDP20160104 ISP104, KS BB 47K/50/98 5,00 Bez DPH ? 27. 6. 2016 Krajský súd v Banskej Bystrici Vansovej 8 Banská Bystrica 215775 6.7.2016
FDR20160203 FDR20160203, seminár - Sciranková 19.5.2016 96,00 S DPH ? 27. 5. 2016 Wolters Kluwer s.r.o. Mlynské nivy 48, Bratislava 2 31348262 6.7.2016
FDP20161493 FDP20161493, trovy Ex 843/2008 48,31 S DPH ? 8. 6. 2016 JUDr. Erik Tóth Exekútorský úrad v Nitre Piaristická 2, Nitra 36113271 6.7.2016
FDP20161386 FDP20161386, trovy Ex 3327/2013 47,99 S DPH ? 26. 5. 2016 JUDr. Mgr. Andrej Dembický - súdny exekútor Werferova 1, Košice 31274765 6.7.2016
FDP20161370 FDP20161370, trovy Ex 223/2014 51,77 S DPH ? 25. 5. 2016 JUDr. Anetta Demešová - súdny exekútor 1. mája 1053, Vráble 42208360 6.7.2016
FDP20161496 FDP20161496, trovy Ex 919/2007 38,64 S DPH ? 8. 6. 2016 JUDr. Miroslav Šupa - súdny exekútor Kmeťkova 30, Nitra 37857207 6.7.2016
FDP20161328 FDP20161328, trovy Ex 930/2014 45,23 S DPH ? 23. 5. 2016 JUDr. Mgr. Andrej Dembický - súdny exekútor Werferova 1, Košice 31274765 6.7.2016
FDP20161536 FDP20161536, trovy Ex 435/2007 21,85 S DPH ? 13. 6. 2016 JUDr. Ing. Karol Mihal - súdny exekútor Moyzesova 34, Košice 35513748 6.7.2016
FDP20161457 FDP20161457, trovy Ex 650/2013 39,83 S DPH ? 2. 6. 2016 Mgr. Erik Fekete - súdny exekútor Exekútorský úrad Prešov Puškinova 16, Prešov 37881141 6.7.2016
FDP20161546 FDP20161546, trovy Ex 609/2005 28,02 S DPH ? 14. 6. 2016 JUDr. Ing. Ján Gasper, PhD. - súdny exekútor K. Mikszatha 268, Rimavská Sobota 35678691 6.7.2016
FDP20161327 FDP20161327, trovy Ex 4204/2013 59,41 S DPH ? 23. 5. 2016 JUDr. Mgr. Andrej Dembický - súdny exekútor Werferova 1, Košice 31274765 6.7.2016
FDP20161548 FDP20161548, trovy Ex 510/2005 27,44 S DPH ? 14. 6. 2016 JUDr. Ing. Ján Gasper, PhD. - súdny exekútor K. Mikszatha 268, Rimavská Sobota 35678691 6.7.2016
FDP20161450 FDP20161450, trovy Ex 1473/2013 39,83 S DPH ? 2. 6. 2016 Mgr. Erik Fekete - súdny exekútor Exekútorský úrad Prešov Puškinova 16, Prešov 37881141 6.7.2016
FDP20161554 FDP20161554, trovy Ex 1226/2013 39,83 S DPH ? 14. 6. 2016 Mgr. Erik Fekete - súdny exekútor Exekútorský úrad Prešov Puškinova 16, Prešov 37881141 6.7.2016
FDP20161551 FDP20161551, trovy Ex 592/2013 39,83 S DPH ? 14. 6. 2016 Mgr. Erik Fekete - súdny exekútor Exekútorský úrad Prešov Puškinova 16, Prešov 37881141 6.7.2016
FDP20161455 FDP20161455, trovy Ex 878/2013 39,83 S DPH ? 2. 6. 2016 Mgr. Erik Fekete - súdny exekútor Exekútorský úrad Prešov Puškinova 16, Prešov 37881141 6.7.2016
FDP20161562 FDP20161562, trovy Ex 704/2007 55,49 S DPH ? 15. 6. 2016 JUDr. Táňa Pačesová - súdny exekútor Exekútorský úrad Na barine 10, Bratislava 36068314 6.7.2016
FDR20160212 FDR20160212, PO a BOZP 143,75 Bez DPH Z20151823_Z ? 3. 6. 2016 Radoslav Lyžičiar - BEZPO Plk.Prvoniča 4 , Bratislava 40231356 6.7.2016
FDP20161460 FDP20161460, trovy Ex 1330/2010 81,42 S DPH ? 2. 6. 2016 Mgr. MVDr. Pavol Kovaľ - súdny exekútor Petrovany 328, Petrovany 31276491 6.7.2016
FDP20161532 FDP20161532, trovy Ex 376/2009 60,74 S DPH ? 10. 6. 2016 JUDr. Mgr. Vladimír Zachar, PhD. - súdny exekútor Exekútorský úrad Ružomberok ul. Poľná 31/23, Ružomberok 36136255 6.7.2016
FDP20161563 FDP20161563, trovy Ex 128/2008 127,43 S DPH ? 15. 6. 2016 JUDr. Mário Mičák - súdny exekútor Kollárova 39, Banská Bystrica 37825640 6.7.2016
FDP20161528 FDP20161528, trovy Ex 1038/2009 39,83 S DPH ? 10. 6. 2016 JUDr. Pavel Šajánek - súdny exekútor Sadová 621, Senica 34049223 6.7.2016
FDR20160174 FDR20160174, mesačná kontrola EPS 4/2016 48,00 S DPH Z20155796_Z ? 9. 5. 2016 DIAFAN, s.r.o. J. Matušku 2250/12, Topolľany 36548073 6.7.2016
FDP20161237 FDP20161237, trovy Ex 376/2014 39,83 S DPH ? 12. 5. 2016 Mgr. Erik Fekete - súdny exekútor Exekútorský úrad Prešov Puškinova 16, Prešov 37881141 6.7.2016
FDP20161469 FDP20161469, trovy EX 598/2007 71,98 S DPH ? 3. 6. 2016 JUDr. Rudolf Dulina - súdny exekútor Exekútorský úrad Michalovce Ľ. Štúra 12, Michalovce 31311482 6.7.2016
FDP20161524 FDP20161524, trovy Ex 420/2011 51,47 S DPH ? 9. 6. 2016 JUDr. Mgr. Vladimír Zachar, PhD. - súdny exekútor Exekútorský úrad Ružomberok ul. Poľná 31/23, Ružomberok 36136255 6.7.2016
FDP20161389 FDP20161389, trovy Ex 2266/2010 68,70 S DPH ? 27. 5. 2016 JUDr. Jozef Kapronczai - súdny exekútor Švermova 273/21, Galanta 42133882 6.7.2016
IDP20160100 IDP100, DZP,Ex 2239/13,OS PP,12Er/695/13 68,81 Bez DPH ? 22. 6. 2016 JUDr. Mária Hlaváčová - súdna exekútorka Exekútorský úrad Kežmarok Hlavné námestie 34 Kezmarok 35517743 6.7.2016
FDP20161516 FDP20161516, trovy Ex 1879/2013 39,83 S DPH ? 9. 6. 2016 Mgr. Erik Fekete - súdny exekútor Exekútorský úrad Prešov Puškinova 16, Prešov 37881141 6.7.2016
FDP20161515 FDP20161515, trovy Ex 1343/2013 39,83 S DPH ? 9. 6. 2016 Mgr. Erik Fekete - súdny exekútor Exekútorský úrad Prešov Puškinova 16, Prešov 37881141 6.7.2016
FDP20161410 FDP20161410, trovy Ex 2594/2011 65,00 S DPH ? 30. 5. 2016 JUDr. Ing. Štefan Hrebík - súdny exekútor Dukelských hrdinov 2946/6, Malacky 31148531 6.7.2016
FDR20160219 FDR20160219, služby hardvérovej a systémovej platformy 2 921,88 S DPH Z2014038 ? 6. 6. 2016 Vision IT Solutions, a.s. Pribinova 25, Bratislava 36815799 6.7.2016
FDP20161425 FDP20161425, trovy Ex 623/2007 30,46 S DPH ? 31. 5. 2016 JUDr. René Matuška - súdny exekútor Exekútorský úrad Prievidza Kalinčiakova 5, Prievidza 36122050 6.7.2016
FDP20161412 FDP20161412, trovy Ex 604/2014 45,59 S DPH ? 30. 5. 2016 Dembický Andrej JUDr. Werferova 1, Košice 31274765 6.7.2016
ID2016060004 ? 2,55 Bez DPH ? 22. 6. 2016 Iveta Mecková Kalinovská 2 Košice 6.7.2016
ID2016060009 ? 2,64 Bez DPH ? 22. 6. 2016 Iveta Mecková Kalinovská 2 Košice 6.7.2016