Faktúry

ROZŠÍRENÉ VYHĽADÁVANIE
Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota plnenia s DPH / bez DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum doručenia Dodávateľ Dátum zverejnenia
Názov Adresa IČO
IDP20160075 IDP75, OS HU 11D/301/15 1,50 Bez DPH ? 10. 5. 2016 Okresný súd Humenné Laborecká č. 17 Humenné 00165883 9.6.2016
FDP20160867 FDP20160867, trovy Ex 985/2008 74,60 S DPH ? 7. 4. 2016 JUDr. Ľubomír Pekár - súdny exekútor Exekútorský úrad v Šali M. M. Hodžu 18, Šaľa 34046917 9.6.2016
FDP20161002 FDP20161002, trovy Ex 397/2009 67,06 S DPH ? 25. 4. 2016 JUDr. Mgr. Vladimír Zachar, PhD. - súdny exekútor Exekútorský úrad Ružomberok ul. Poľná 31/23, Ružomberok 36136255 9.6.2016
IDP20160083 IDP20160083, súd.poplatok 6D/10/2015 1,50 Bez DPH ? 20. 5. 2016 Okresný súd Humenné Laborecká č. 17 Humenné 00165883 9.6.2016
FDP20160952 FDP20160952, trovy Ex 10083/2011 101,68 S DPH ? 19. 4. 2016 JUDr. Matej Kršiak - súdny exekútor Čsl.tankistov 212, Bratislava 37928325 9.6.2016
IDP20160073 IDP73, OS HU 14D/413/15 1,50 Bez DPH ? 10. 5. 2016 Okresný súd Humenné Laborecká č. 17 Humenné 00165883 9.6.2016
FDP20160912 FDP20160912, trovy Ex 1680/2007 86,80 S DPH ? 13. 4. 2016 Mgr. Vladimír Cipár - súdny exekútor Vazovová 9, Bratislava 36060577 9.6.2016
FDP20160869 FDP20160869, trovy Ex 8428/2007 33,93 S DPH ? 7. 4. 2016 JUDr. Ľubomír Pekár - súdny exekútor Exekútorský úrad v Šali M. M. Hodžu 18, Šaľa 34046917 9.6.2016
FDP20160736 FDP20160736, trovy Ex 2069/2010 43,49 S DPH ? 23. 3. 2016 JUDr. Andrea Ondrejková - súdny exekútor Vrútocká 12, Bratislava 36068331 9.6.2016
FDP20160575 FDP20160575, trovy Ex 5714/2007 21,22 S DPH ? 7. 3. 2016 JUDr. Jozef Ďurica - súdny exekútor Exekútorský úrad Exekútorský úrad Zvolen Borovnianska cesta 2564/17, Zvolen 37822314 9.6.2016
ID2016050001 ? 431,34 Bez DPH ? 6. 5. 2016 Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne nám. 1 Bratislava 1 00603481 9.6.2016
FDP20160918 FDP20160918, trovy Ex 534/2007 84,56 S DPH ? 14. 4. 2016 JUDr. Marián Jurina - súdny exekútor Š.Moyzesa 53, Lučenec 35980966 9.6.2016
FDP20160825 FDP20160825, trovy Ex 94/2005 47,58 S DPH ? 4. 4. 2016 JUDr. Jozef Rišian - súdny exekútor Pivovarská 1069, Žilina 35658991 9.6.2016
FDP20160902 FDP20160902, trovy Ex 218/2009 43,10 S DPH ? 12. 4. 2016 JUDr. Rudolf Varga - súdny exekútor Hlavná 26/5, Dunajská Streda 34071890 9.6.2016
FDR20160160 FDR20160160, seminár - Babulová, Tesařová 96,00 S DPH ? 29. 4. 2016 PragmaSys s.r.o. Hlinícka 1165/2, Myjava 47632470 9.6.2016
FDP20160903 FDP20160903 , trovy Ex 834/2002 57,38 S DPH ? 12. 4. 2016 JUDr. Jozef Liščák - súdny exekútor ČSA 23, Banská Bystrica 42012040 9.6.2016
FDR20160159 FDR20160159, servis Global Slovakia 795,00 S DPH Z2015023 ? 27. 4. 2016 Slovenská informačná a marketingová spoločnosť, a.s. skrátený názov SIMS, a.s. Nová Bošáca 78, Nová Bošáca 31425836 9.6.2016
FDP20160982 FDP20160982, trovy Ex 262/2010 28,70 S DPH ? 21. 4. 2016 Mgr. Stanislav Polák - súdny exekútor Moyzesova 5, Nitra 37852167 9.6.2016
FDP20160818 FDP20160818, trovy Ex 312/2013 39,83 S DPH ? 1. 4. 2016 Mgr. Erik Fekete - súdny exekútor Exekútorský úrad Prešov Puškinova 16, Prešov 37881141 9.6.2016
FDP20160883 FDP20160883, trovy Ex 2109/2008 38,02 S DPH ? 7. 4. 2016 JUDr. Jozef Ďurica - súdny exekútor Exekútorský úrad Exekútorský úrad Zvolen Borovnianska cesta 2564/17, Zvolen 37822314 9.6.2016
FDP20160830 FDP20160830, trovy Ex 3108/2013 51,95 S DPH ? 4. 4. 2016 JUDr. Jozef Ďurica - súdny exekútor Exekútorský úrad Exekútorský úrad Zvolen Borovnianska cesta 2564/17, Zvolen 37822314 9.6.2016
FDP20160979 FDP20160979, trovy Ex 708/2010 54,94 S DPH ? 21. 4. 2016 JUDr. Pavel Šajánek - súdny exekútor Sadová 621, Senica 34049223 9.6.2016
FDP20160969 FDP20160969, trovy Ex 4135/2013 50,57 S DPH ? 21. 4. 2016 Mgr. Jozef Deák - súdny exekútor Horná 23, Banská Bystrica 42196477 9.6.2016
FDP20160827 FDP20160827, trovy Ex 99/2005 43,67 S DPH ? 4. 4. 2016 JUDr. Mgr. Vladimír Zachar, PhD. - súdny exekútor Exekútorský úrad Ružomberok ul. Poľná 31/23, Ružomberok 36136255 9.6.2016
FDP20160884 FDP20160884, trovy Ex 2654/2013 45,95 S DPH ? 7. 4. 2016 JUDr. Jozef Ďurica - súdny exekútor Exekútorský úrad Exekútorský úrad Zvolen Borovnianska cesta 2564/17, Zvolen 37822314 9.6.2016
FDP20160833 FDP20160833, trovy Ex 10600/2006 35,95 S DPH ? 4. 4. 2016 JUDr. Ing. Zuzana Dobrodenková - súdny exekútor Ružova č. 22 , Skalica 34049606 9.6.2016
FDP20160816 FDP20160816, trovy Ex 26/2000 50,72 S DPH ? 1. 4. 2016 Mgr. Ing. Oľga Hlucháňová - súdny exekútor Nám. A. Hlinku 25/30, Pov.Bystrica 35662905 9.6.2016
FDP20160984 FDP20160984, trovy Ex 1452/2009 36,79 S DPH ? 21. 4. 2016 Mgr. Stanislav Polák - súdny exekútor Moyzesova 5, Nitra 37852167 9.6.2016
FDP20160842 FDP20160842, trovy Ex 162/2005 93,97 S DPH ? 5. 4. 2016 JUDr. Ľubomír Pekár - súdny exekútor Exekútorský úrad v Šali M. M. Hodžu 18, Šaľa 34046917 9.6.2016
FDP20160875 FDP20160875, trovy Ex 2256/2010 41,40 S DPH ? 7. 4. 2016 JUDr. Martin Závodský - súdny exekútor Záhradnícka 39, Bratislava 2 43249981 9.6.2016
FDP20160841 FDP20160841, trovy Ex 2817/2013 49,49 S DPH ? 5. 4. 2016 JUDr. Ľubomír Pekár - súdny exekútor Exekútorský úrad v Šali M. M. Hodžu 18, Šaľa 34046917 9.6.2016
FDP20160872 FDP20160872, trovy Ex 918/2007 32,18 S DPH ? 7. 4. 2016 JUDr. Ľubomír Pekár - súdny exekútor Exekútorský úrad v Šali M. M. Hodžu 18, Šaľa 34046917 9.6.2016
FDP20160993 FDP20160993, trovy Ex 377/2009 71,71 S DPH ? 22. 4. 2016 JUDr. Kešeľak Michal - súdny exekútor Mlynská č. 2, Spišská Nová Ves 36153460 9.6.2016
FDR20160170 FDR20160170, služby hardvérovej a systémovej platformy za 4/2016 2 921,88 S DPH Z2014038 ? 5. 5. 2016 Vision IT Solutions, a.s. Pribinova 25, Bratislava 36815799 9.6.2016
FDP20160894 FDP20160894, trovy Ex 399/2009 54,63 S DPH ? 11. 4. 2016 Mgr. Eva Uhaľová - súdny exekútor Nám. SNP 6/11, Zvolen 42005361 9.6.2016
FDP20160809 FDP20160809, trovy Ex 2992/2010 69,13 S DPH ? 1. 4. 2016 JUDr. Ing. Štefan Hrebík - súdny exekútor Dukelských hrdinov 2946/6, Malacky 31148531 9.6.2016
FDR20160158 FDR20160158, výroba a montáž plastových okien 4 807,90 S DPH OBJ2016018 25. 4. 2016 Starbec, s.r.o. Železničná 4, Tvrdošovce 34118292 9.6.2016
FDP20160814 FDP20160814, trovy Ex 235/2000 35,70 S DPH ? 1. 4. 2016 Mgr.Somík Milan - súdny exekútor Škultétyho 1, Martin 35662794 9.6.2016
FDR20160173 FDR20160173, spracovanie poštového peňažného poukazu 4/2016 149,60 Bez DPH OBJ2016002 9. 5. 2016 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica 36631124 9.6.2016
FDP20160891 FDP20160891, trovy Ex 193/2011 59,23 S DPH ? 11. 4. 2016 Mgr. Anna Michnicová - súdny exekútor Koprivnická 9/G, Bratislava 33767947 9.6.2016