Faktúry

ROZŠÍRENÉ VYHĽADÁVANIE
Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota plnenia s DPH / bez DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum doručenia Dodávateľ Dátum zverejnenia
Názov Adresa IČO
FDP20162803 FDP20162803, trovy EX 1738/2013 47,92 Bez DPH ? 10. 11. 2016 Mgr. Slavomír Nosko - súdny exekútor Komenského 3, Banská Bystrica 42300932 21.12.2016
FDP20162981 FDP20162981, trovy EX 4302/2013 51,01 S DPH ? 1. 12. 2016 JUDr. Marián Janec - súdny exekútor Sad SNP 12, Žilina 17058899 21.12.2016
FDP20162917 FDP20162917, trovy EX 1279/2010 60,65 S DPH ? 22. 11. 2016 JUDr. Peter Stano - súdny exekútor Kapitulská 26, Trnava 37844512 21.12.2016
FDP20162886 FDP20162886, trovy EX 7213/2013 42,95 S DPH ? 16. 11. 2016 Mgr. Stanislav Polák - súdny exekútor Moyzesova 5, Nitra 37852167 21.12.2016
FDP20162725 FDP20162725, trovy EX 2203/2010 48,13 S DPH ? 2. 11. 2016 JUDr. Ladislav Kováč - súdny exekútor Exekútorský úrad Južná trieda 93, Košice 35505222 21.12.2016
FDP20162992 FDP20162992, vidimácia, legalizácia 404,16 S DPH ? 2. 12. 2016 JUDr. Peter Kriško, PhD. - notársky úrad Mlynské Nivy 43, Bratislava 36060984 21.12.2016
FDP20162910 FDP20162910, trovy EX 687/2014 39,83 S DPH ? 21. 11. 2016 Mgr. Erik Fekete - súdny exekútor Exekútorský úrad Prešov Puškinova 16, Prešov 37881141 21.12.2016
FDP20162881 FDP20162881, trovy EX 4468/2013 42,95 S DPH ? 16. 11. 2016 Mgr. Stanislav Polák - súdny exekútor Moyzesova 5, Nitra 37852167 21.12.2016
FDP20162806 FDP20162806, trovy EX 696/2005 41,19 S DPH ? 10. 11. 2016 JUDr. Ľubomír Pekár - súdny exekútor Exekútorský úrad v Šali M. M. Hodžu 18, Šaľa 34046917 21.12.2016
FDP20162709 FDP20162709, trovy EX 13/2010 72,89 S DPH ? 28. 10. 2016 JUDr. Róbert Tutko - súdny exekútor Čučmianska dlhá 26, Rožňava 17071232 21.12.2016
FDP20162998 FDP20162998, trovy EX 732/2014 39,83 S DPH ? 5. 12. 2016 Mgr. Erik Fekete - súdny exekútor Exekútorský úrad Prešov Puškinova 16, Prešov 37881141 21.12.2016
FDP20162962 FDP20162962, trovy EX 1307/2008 40,09 S DPH ? 29. 11. 2016 JUDr. Ľubomír Pekár - súdny exekútor Exekútorský úrad v Šali M. M. Hodžu 18, Šaľa 34046917 21.12.2016
FDP20162856 FDP20162856, trovy EX 7559/2011 42,71 S DPH ? 14. 11. 2016 JUDr. Ľubomír Pekár - súdny exekútor Exekútorský úrad v Šali M. M. Hodžu 18, Šaľa 34046917 21.12.2016
FDP20162961 FDP20162961, trovy EX 5348/2008 48,97 S DPH ? 29. 11. 2016 JUDr. Ľubomír Pekár - súdny exekútor Exekútorský úrad v Šali M. M. Hodžu 18, Šaľa 34046917 21.12.2016
FDP20162857 FDP20162857, trovy EX 7577/2011 42,95 S DPH ? 14. 11. 2016 JUDr. Ľubomír Pekár - súdny exekútor Exekútorský úrad v Šali M. M. Hodžu 18, Šaľa 34046917 21.12.2016
FDR20160455 FDR20160455, voda z povrchového odtoku 835,04 S DPH Z1600285 ? 22. 11. 2016 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava 29 35850370 21.12.2016
FDR20160452 FDR20160452, dátové služby 2 359,27 S DPH Z2014039 ? 21. 11. 2016 BENESTRA, s.r.o. (GTS Slovakia, s.r.o.) Einsteinova 24, Bratislava 46303502 21.12.2016
FDP20162944 FDP20162943, trovy EX 59/2008 33,11 S DPH ? 25. 11. 2016 JUDr. Ing. Karol Mihal - súdny exekútor Moyzesova 34, Košice 35513748 21.12.2016
FDP20162833 FDP20162833, trovy EX 571/2014 39,83 S DPH ? 14. 11. 2016 Mgr. Erik Fekete - súdny exekútor Exekútorský úrad Prešov Puškinova 16, Prešov 37881141 21.12.2016
FDP20162794 FDP20162794, trovy EX 1393/2013 42,64 Bez DPH ? 8. 11. 2016 Mgr. Slavomír Nosko - súdny exekútor Komenského 3, Banská Bystrica 42300932 21.12.2016
FDP20162821 FDP20162821, trovy EX 7173/2007 35,75 S DPH ? 11. 11. 2016 JUDr. Jozef Ďurica - súdny exekútor Exekútorský úrad Exekútorský úrad Zvolen Borovnianska cesta 2564/17, Zvolen 37822314 21.12.2016
FDP20162759 FDP20162759, trovy EX 439/2013 52,92 Bez DPH ? 4. 11. 2016 Mgr. Slavomír Nosko - súdny exekútor Komenského 3, Banská Bystrica 42300932 21.12.2016
FDR20160431 FDR20160431, mesačný servis 2016 110,72 S DPH Z2008001 ? 3. 11. 2016 ARBE s.r.o. Pekná cesta 19, Bratislava 3 36056553 21.12.2016
FDP20162939 FDP20162939, trovy EX 2321/2012 44,89 S DPH ? 25. 11. 2016 JUDr. Ing. Karol Mihal - súdny exekútor Moyzesova 34, Košice 35513748 21.12.2016
FDP20162838 FDP20162838, trovy EX 1562/2013 39,83 S DPH ? 14. 11. 2016 Mgr. Erik Fekete - súdny exekútor Exekútorský úrad Prešov Puškinova 16, Prešov 37881141 21.12.2016
FDP20163019 FDP20163019, trovy EX 2114/2007 182,18 S DPH ? 5. 12. 2016 JUDr. Mário Mičák - súdny exekútor Kollárova 39, Banská Bystrica 37825640 21.12.2016
FDP20162903 FDP20162903, trovy EX 1091/2007 61,32 S DPH ? 21. 11. 2016 JUDr. Rudolf Dulina - súdny exekútor Exekútorský úrad Michalovce Ľ. Štúra 12, Michalovce 31311482 21.12.2016
FDP20162840 FDP20162840, trovy EX 1545/2013 39,83 S DPH ? 14. 11. 2016 Mgr. Erik Fekete - súdny exekútor Exekútorský úrad Prešov Puškinova 16, Prešov 37881141 21.12.2016
FDP20162785 FDP20162785, trovy EX 248/2008 43,10 Bez DPH ? 8. 11. 2016 JUDr. Lýdia Bujňáková - súdny exekútor Pražská 4, Košice 35551101 21.12.2016
FDP20162812 FDP20162812, trovy EX 283/2006 57,90 S DPH ? 10. 11. 2016 JUDr. Ladislav Ďorďovič - súdny exekútor Mierové nám.1, Trenčín 34056475 21.12.2016
FDP20162946 FDP20162946, trovy EX 37/2008 60,20 S DPH ? 25. 11. 2016 JUDr. Ing. Karol Mihal - súdny exekútor Moyzesova 34, Košice 35513748 21.12.2016
FDP20162792 FDP20162792, trovy EX 2275/2013 42,08 Bez DPH ? 8. 11. 2016 Mgr. Slavomír Nosko - súdny exekútor Komenského 3, Banská Bystrica 42300932 21.12.2016
FDP20162817 FDP20162817, trovy EX 338/2004 49,67 S DPH ? 11. 11. 2016 JUDr. Zuzana Papcunová - súdny exekútor Hlavná 68, Košice 1 35551046 21.12.2016
FDR20160507 zúčtovacia faktúra plyn 11/2016 2 141,27 S DPH Z201522727_Z ? 15. 12. 2016 MET Slovakia, a.s. Rajská 7, Bratislava 45860637 21.12.2016
FDR20160523 FDR20160523, fa k záloh. PFDO20160057 399,96 S DPH OBJ2016088 28. 12. 2016 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A, Žilina 31592503 21.12.2016
FDR20160535 FDR20170032, vyúčtovacia FA - PFDO20160061 TREND 370,00 S DPH OBJ2016091 23. 1. 2017 News and Media Holing, a.s. Korešpondenčná adresa: Panonónska cesta 9, 852 32 Bratislava Einsteinova 25, Bratislava 47256281 21.12.2016
FDR20160524 FDR20160524, fa k PFDO20160058 344,16 S DPH OBJ2016088 28. 12. 2016 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A, Žilina 31592503 21.12.2016
FDR20160447 FDR20160447, Orange 1 077,83 S DPH ? 14. 11. 2016 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, Bratislava 2 35697270 20.12.2016
FDP20162950 FDP20162950, trovy EX 364/2010 111,38 S DPH ? 28. 11. 2016 JUDr. Denisa Regináčová Mihálová - súdny exekútor Moyzesova 34, Košice 35560886 20.12.2016
FDP20162879 FDP20162879, trovy EX 8174/2013 44,99 S DPH ? 16. 11. 2016 Mgr. Stanislav Polák - súdny exekútor Moyzesova 5, Nitra 37852167 20.12.2016