Faktúry

ROZŠÍRENÉ VYHĽADÁVANIE
Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota plnenia s DPH / bez DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum doručenia Dodávateľ Dátum zverejnenia
Názov Adresa IČO
FDP20160603 FDP20160603, trovy Ex 575/2007 40,36 S DPH ? 11. 3. 2016 JUDr. Peter Matejovie - súdny exekútor Moyzesova 15, Liptovský Mikuláš 37800001 9.5.2016
FDP20160774 FDP20160774, trovy Ex 805/2007 42,79 S DPH ? 30. 3. 2016 JUDr. Stanislava Kolesárová - súdny exekútor Prof. Sáru č. 5, Banská Bystrica 35985101 9.5.2016
FDP20160727 FDP20160727, trovy Ex 2448/2009 68,57 S DPH ? 22. 3. 2016 JUDr. Michal Bulko - súdny exekútor Exekútorský úrad Nám. sv. Egídia 95, Poprad 37790412 9.5.2016
FDP20160582 FDP20160582, trovy Ex 2057/2002 62,52 S DPH ? 8. 3. 2016 JUDr. Peter Molnár - súdny exekútor Kupeckého 29, Košice 35505753 9.5.2016
FDP20160553 FDP20160553, trovy Ex 1313/2010 56,15 S DPH ? 2. 3. 2016 JUDr. Jaroslav Kabáč - súdny exekútor Exekútorský úrad - kancelária Trojičné námestie 191, Tvrdošín 35659378 9.5.2016
FDP20160782 FDP20160782, trovy Ex 1243/2010 47,75 S DPH ? 30. 3. 2016 JUDr. Ján Sokol - súdny exekútor Jantárova 30, Košice 31275010 9.5.2016
FDR20160135 FDR20160135, vodné zrážky 51,98 S DPH Z2002002 ? 6. 4. 2016 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava 29 35850370 9.5.2016
FDP20160784 FDP20160784, trovy Ex 535/2014 44,51 S DPH ? 30. 3. 2016 Mgr. Stanislav Polák - súdny exekútor Moyzesova 5, Nitra 37852167 9.5.2016
FDP20160712 FDP20160712, trovy Ex 537/2010 51,91 S DPH ? 18. 3. 2016 JUDr. Hana Cibulková - súdny exekútor Drobného 15, Bratislava 42133556 9.5.2016
FDP20160725 FDP20160725, trovy Ex 790/2009 47,99 S DPH ? 22. 3. 2016 JUDr. Michal Bulko - súdny exekútor Exekútorský úrad Nám. sv. Egídia 95, Poprad 37790412 9.5.2016
FDR20160134 FDR20160134, vodné - stočné 548,33 S DPH Z2002003 ? 6. 4. 2016 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava 29 35850370 9.5.2016
FDP20160746 FDP20160746, trovy Ex 1387/2007 62,38 S DPH ? 23. 3. 2016 JUDr. Rudolf Dulina - súdny exekútor Exekútorský úrad Michalovce Ľ. Štúra 12, Michalovce 31311482 9.5.2016
FDP20160651 FDP20160651, trovy Ex 4400/2010 44,99 S DPH ? 14. 3. 2016 JUDr. Mgr. Vladimír Zachar, PhD. - súdny exekútor Exekútorský úrad Ružomberok ul. Poľná 31/23, Ružomberok 36136255 9.5.2016
IDP20160018 IDP18,SP,Ex 1120/10,Adamik,OS BAII,0Er/1395/10 42,83 Bez DPH ? 12. 2. 2016 Sociálna poisťovňa Ul. 29. augusta č. 8 a 10 Bratislava 30807484 9.5.2016
FDR20160147 FDR20160147, mesačný poplatok 04/2016 2 370,25 S DPH Z2014039 ? 11. 4. 2016 BENESTRA, s.r.o. (GTS Slovakia, s.r.o.) Einsteinova 24, Bratislava 46303502 9.5.2016
FDP20160648 FDP20160648, trovy Ex 828/2007 44,00 S DPH ? 14. 3. 2016 JUDr. Ján Debnár - súdny exekútor Exekútorský úrad Obrancov mieru 874/3, Detva 37820478 9.5.2016
FDP20160747 FDP20160747, trovy Ex 706/2007 67,33 S DPH ? 23. 3. 2016 JUDr. Rudolf Dulina - súdny exekútor Exekútorský úrad Michalovce Ľ. Štúra 12, Michalovce 31311482 9.5.2016
FDP20160666 FDP20160666, trovy Ex 1131/2010 59,89 S DPH ? 14. 3. 2016 JUDr. Mária Popiková - súdny exkútor Komenského 1917/73, Trebišov 31296131 9.5.2016
FDP20160641 FDP20160641, trovy Ex 3878/2009 67,02 S DPH ? 14. 3. 2016 JUDr. Mgr. Vladimír Zachar, PhD. - súdny exekútor Exekútorský úrad Ružomberok ul. Poľná 31/23, Ružomberok 36136255 9.5.2016
FDP20160766 FDP20160766, trovy Ex 767/2009 55,90 S DPH ? 29. 3. 2016 Mgr. Vladimír Cipár - súdny exekútor Vazovová 9, Bratislava 36060577 9.5.2016
FDP20160767 FDP20160767, trovy Ex 5188/2012 46,19 S DPH ? 29. 3. 2016 Mgr. Vladimír Cipár - súdny exekútor Vazovová 9, Bratislava 36060577 9.5.2016
IDP20160057 IDP57, SP,JUDr. Hlaváčová,Ex 623/06,OS KK 3Er/938/06 182,33 Bez DPH ? 13. 4. 2016 Sociálna poisťovňa Ul. 29. augusta č. 8 a 10 Bratislava 30807484 9.5.2016
FDP20160630 FDP20160630, trovy Ex 40/2005 84,00 S DPH ? 11. 3. 2016 JUDr. Jozef Parrák - súdny exekútor Starohájska 11, Bratislava 35678925 9.5.2016
FDP20160711 FDP20160711, trovy Ex 2719/2012 52,73 S DPH ? 18. 3. 2016 JUDr. Ing. Štefan Hrebík - súdny exekútor Dukelských hrdinov 2946/6, Malacky 31148531 9.5.2016
FDP20160789 FDP20160789, trovy Ex 936/2013 39,83 S DPH ? 30. 3. 2016 Mgr. Erik Fekete - súdny exekútor Exekútorský úrad Prešov Puškinova 16, Prešov 37881141 9.5.2016
FDP20160604 FDP20160604, trovy Ex 3077/2009 44,51 S DPH ? 11. 3. 2016 JUDr. Peter Matejovie - súdny exekútor Moyzesova 15, Liptovský Mikuláš 37800001 9.5.2016
FDP20160599 FDP20160599, trovy Ex 82/2010 44,63 S DPH ? 10. 3. 2016 JUDr. Martin Závodský - súdny exekútor Záhradnícka 39, Bratislava 2 43249981 9.5.2016
FDP20160794 FDP20160794, trovy Ex 4426/2007 48,63 S DPH ? 30. 3. 2016 JUDr. Ľubomír Pekár - súdny exekútor Exekútorský úrad v Šali M. M. Hodžu 18, Šaľa 34046917 9.5.2016
FDP20160804 FDP20160804, trovy Ex 133/2008 47,64 S DPH ? 31. 3. 2016 JUDr. Viera Kučerová - súdny exekútor nám. Sv. Martina 9, Holíč 37851390 9.5.2016
FDR20160115 FDR20160115, mesačná kontrola EPS za 3/2016 48,00 S DPH Z20155796_Z ? 16. 3. 2016 DIAFAN, s.r.o. J. Matušku 2250/12, Topolľany 36548073 9.5.2016
FDP20160796 FDP20160796, trovy Ex 786/2007 41,52 S DPH ? 30. 3. 2016 JUDr. Ľubomír Pekár - súdny exekútor Exekútorský úrad v Šali M. M. Hodžu 18, Šaľa 34046917 9.5.2016
FDP20160709 FDP20160709, trovy Ex 594/2014 39,83 S DPH ? 17. 3. 2016 Mgr. Erik Fekete - súdny exekútor Exekútorský úrad Prešov Puškinova 16, Prešov 37881141 9.5.2016
FDR20160123 FDP20160803, vstup a používanie Global Slovakia 795,00 S DPH Z2015023 ? 30. 3. 2016 Slovenská informačná a marketingová spoločnosť, a.s. skrátený názov SIMS, a.s. Nová Bošáca 78, Nová Bošáca 31425836 9.5.2016
FDP20160675 FDP20160675, trovy Ex 456/2007 36,98 S DPH ? 16. 3. 2016 JUDr. Ing. Jozef Buri - súdny exekútor Ku Bratke 3, Levice 42048192 9.5.2016
FDR20160120 FDR20160120, občianske právo 64,90 S DPH OBJ2015064 23. 3. 2016 Wolters Kluwer s.r.o. Mlynské nivy 48, Bratislava 2 31348262 9.5.2016
IDP20160065 IDP65,konkurz 15S11/16h 22,00 Bez DPH ? 5. 5. 2016 Bezirksgericht Vockalbruck Rakúsko 151116 9.5.2016
FDP20160629 FDP20160629, trovy Ex 3109/2013 44,73 S DPH ? 11. 3. 2016 JUDr. Mgr. Andrej Dembický - súdny exekútor Werferova 1, Košice 31274765 9.5.2016
IDP20160060 IDP60, Ex 115/14, OS PP 20Er/66/14 60,77 S DPH ? 20. 4. 2016 JUDr. Mária Hlaváčová- súdna exekútorka Exekútorský úrad Kežmarok Hlavné námestie 34 Kezmarok 35517743 9.5.2016
FDP20160678 FDP20160678, trovy Ex 1334/2008 44,63 S DPH ? 16. 3. 2016 JUDr. Ing. Jozef Buri - súdny exekútor Ku Bratke 3, Levice 42048192 9.5.2016
FDP20160734 FDP20160734, trovy Ex 197/1997 39,24 S DPH ? 23. 3. 2016 JUDr. Jozef Parrák - súdny exekútor Starohájska 11, Bratislava 35678925 9.5.2016