Faktúry

ROZŠÍRENÉ VYHĽADÁVANIE
Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota plnenia s DPH / bez DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum doručenia Dodávateľ Dátum zverejnenia
Názov Adresa IČO
FDP20162926 FDP20162926, trovy EX 92/2005 31,22 S DPH ? 24. 11. 2016 JUDr. Ladislav Ďorďovič - súdny exekútor Mierové nám.1, Trenčín 34056475 20.12.2016
FDP20162728 FDP20162728, trovy EX 3740/2013 39,83 S DPH ? 2. 11. 2016 JUDr. Mgr. Andrej Dembický - súdny exekútor Werferova 1, Košice 31274765 20.12.2016
FDP20163015 FDP20163015, trovy EX 514/2008 142,70 S DPH ? 5. 12. 2016 JUDr. Mário Mičák - súdny exekútor Kollárova 39, Banská Bystrica 37825640 20.12.2016
FDP20162752 FDP20162752, trovy EX 3738/2013 60,59 S DPH ? 3. 11. 2016 JUDr. Ing. Štefan Hrebík - súdny exekútor Dukelských hrdinov 2946/6, Malacky 31148531 20.12.2016
FDP20162865 FDP20162865, trovy EX 982/2009 41,75 S DPH ? 14. 11. 2016 JUDr. Ján Sokol - súdny exekútor Jantárova 30, Košice 31275010 20.12.2016
FDR20160463 FDR20160463, revízia elektrického zariadenia 675,00 Bez DPH Z2014050 ? 28. 11. 2016 Tomáš Horváth - ELAZ Ľ. Podjavorinskej 25, Zlaté Moravce 30006457 20.12.2016
FDP20162870 FDP20162870, trovy EX 1563/2009 62,99 S DPH ? 15. 11. 2016 JUDr. Jozef Liščák - súdny exekútor ČSA 23, Banská Bystrica 42012040 20.12.2016
FDP20163010 FDP20163010, trovy EX 18388/2013 39,83 S DPH ? 5. 12. 2016 JUDr. Marcel Kroupa - súdny exekútor Gegeľovská 662/2, Myjava 42026067 20.12.2016
FDP20162919 FDP20162919, trovy EX 1467/2007 112,73 S DPH ? 23. 11. 2016 Mgr. Vladimír Cipár - súdny exekútor Vazovová 9, Bratislava 36060577 20.12.2016
FDP20162754 FDP20162754, trovy EX 4244/2012 47,33 S DPH ? 3. 11. 2016 JUDr. Ing. Štefan Hrebík - súdny exekútor Dukelských hrdinov 2946/6, Malacky 31148531 20.12.2016
FDP20162798 FDP20162798, trovy EX 538/2013 39,64 Bez DPH ? 9. 11. 2016 Mgr. Slavomír Nosko - súdny exekútor Komenského 3, Banská Bystrica 42300932 20.12.2016
FDR20160441 FDR20160441, servis rastlín 122,72 S DPH Z1998001 ? 9. 11. 2016 Hydroflora, s.r.o. Ružová dolina 19, Bratislava 2 35772956 20.12.2016
FDP20162877 FDP20162877, trovy EX 1479/2011 45,59 S DPH ? 16. 11. 2016 JUDr. Ing. Štefan Hrebík - súdny exekútor Dukelských hrdinov 2946/6, Malacky 31148531 20.12.2016
FDP20163000 FDP20163000, trovy EX 228/2014 39,83 S DPH ? 5. 12. 2016 Mgr. Erik Fekete - súdny exekútor Exekútorský úrad Prešov Puškinova 16, Prešov 37881141 20.12.2016
FDP20162924 FDP20162924, trovy EX 483/2004 64,32 S DPH ? 24. 11. 2016 JUDr. Ladislav Ďorďovič - súdny exekútor Mierové nám.1, Trenčín 34056475 20.12.2016
FDP20162947 FDP20162947, trovy EX 1783/2007 46,47 S DPH ? 25. 11. 2016 JUDr. Ing. Karol Mihal - súdny exekútor Moyzesova 34, Košice 35513748 20.12.2016
FDP20162791 FDP20162791, trovy EX 346/2013 46,97 Bez DPH ? 8. 11. 2016 Mgr. Slavomír Nosko - súdny exekútor Komenského 3, Banská Bystrica 42300932 20.12.2016
FDP20162819 FDP20162819, trovy EX 3047/2009 47,51 S DPH ? 11. 11. 2016 JUDr. Radovan Ferenc - súdny exekútor Exekútorský úrad Prešov Slovenská 13, Prešov 1 35512636 20.12.2016
FDP20163021 FDP20163021, trovy EX 1133/2007 192,40 S DPH ? 5. 12. 2016 JUDr. Mário Mičák - súdny exekútor Kollárova 39, Banská Bystrica 37825640 20.12.2016
FDP20162901 FDP20162901, trovy EX 855/2009 46,55 S DPH ? 21. 11. 2016 Mgr. Ľuboš Sidorják - súdny exekútor Murgašová 3, Košice 31311580 20.12.2016
FDP20163018 FDP20163018, trovy EX 2130/2007 163,20 S DPH ? 5. 12. 2016 JUDr. Mário Mičák - súdny exekútor Kollárova 39, Banská Bystrica 37825640 20.12.2016
FDP20162904 FDP20162904, trovy EX 316/2010 62,15 S DPH ? 21. 11. 2016 JUDr. Rudolf Dulina - súdny exekútor Exekútorský úrad Michalovce Ľ. Štúra 12, Michalovce 31311482 20.12.2016
FDP20162841 FDP20162841, trovy EX 1400/2013 39,83 S DPH ? 14. 11. 2016 Mgr. Erik Fekete - súdny exekútor Exekútorský úrad Prešov Puškinova 16, Prešov 37881141 20.12.2016
FDP20162786 FDP20162786, trovy EX 243/2005 39,43 Bez DPH ? 8. 11. 2016 JUDr. Lýdia Bujňáková - súdny exekútor Pražská 4, Košice 35551101 20.12.2016
FDP20162811 FDP20162811, trovy EX 756/2013 43,78 S DPH ? 10. 11. 2016 JUDr. Michal Mazúr - súdny exekútor Štúrova 17, Košice 31308848 20.12.2016
FDR20160432 FDR20160432, stravné kupóny 9 786,70 Bez DPH Z1600277 ? 3. 11. 2016 LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava 31396674 20.12.2016
FDP20162938 FDP20162938, trovy EX 1976/2008 44,85 S DPH ? 25. 11. 2016 JUDr. Ľubomír Pekár - súdny exekútor Exekútorský úrad v Šali M. M. Hodžu 18, Šaľa 34046917 20.12.2016
FDP20162839 FDP20162839, trovy EX 1561/2013 39,83 S DPH ? 14. 11. 2016 Mgr. Erik Fekete - súdny exekútor Exekútorský úrad Prešov Puškinova 16, Prešov 37881141 20.12.2016
FDP20162945 FDP20162945, trovy EX 38/2008 29,72 S DPH ? 25. 11. 2016 JUDr. Ing. Karol Mihal - súdny exekútor Moyzesova 34, Košice 35513748 20.12.2016
FDP20162832 FDP20162832, trovy EX 662/2014 39,83 S DPH ? 14. 11. 2016 Mgr. Erik Fekete - súdny exekútor Exekútorský úrad Prešov Puškinova 16, Prešov 37881141 20.12.2016
FDP20162793 FDP20162793, trovy EX 1478/2013 44,24 Bez DPH ? 8. 11. 2016 Mgr. Slavomír Nosko - súdny exekútor Komenského 3, Banská Bystrica 42300932 20.12.2016
FDP20162822 FDP20162822, trovy EX 2490/2008 31,03 S DPH ? 11. 11. 2016 JUDr. Jozef Ďurica - súdny exekútor Exekútorský úrad Exekútorský úrad Zvolen Borovnianska cesta 2564/17, Zvolen 37822314 20.12.2016
FDP20162758 FDP20162758, legalizácia - osvedčenie pravosti podpisu a registrácia 296,16 S DPH ? 3. 11. 2016 JUDr. Peter Kriško, PhD. - notársky úrad Mlynské Nivy 43, Bratislava 36060984 20.12.2016
FDR20160445 FDR20160445, dodávka plynu 10/2016 2 233,04 S DPH Z201522727_Z ? 11. 11. 2016 MET Slovakia, a.s. Mostová 2, Bratislava 45860637 20.12.2016
FDP20162784 FDP20162784, trovy EX 1850/2013 43,48 Bez DPH ? 8. 11. 2016 Mgr. Slavomír Nosko - súdny exekútor Komenského 3, Banská Bystrica 42300932 20.12.2016
FDP20162843 FDP20162843, trovy EX 824/2013 39,83 S DPH ? 14. 11. 2016 Mgr. Erik Fekete - súdny exekútor Exekútorský úrad Prešov Puškinova 16, Prešov 37881141 20.12.2016
FDR20160531 FDR20160531, fa k PFDO20160059 87,48 S DPH ? 28. 12. 2016 Wolters Kluwer s.r.o. Mlynské nivy, Bratislava 2 31348262 20.12.2016
FDR20160532 FDR20160532, fa k PFDO20160054 199,20 S DPH ? 29. 12. 2016 Wolters Kluwer s.r.o. Mlynské nivy, Bratislava 2 31348262 20.12.2016
FDR20160530 FDR20160530, fa k PFDO20160055 135,00 S DPH ? 28. 12. 2016 Wolters Kluwer s.r.o. Mlynské nivy, Bratislava 2 31348262 20.12.2016
FDR20160518 FDR20160518, noviny denné 796,00 S DPH ? 22. 12. 2016 ECOPRESS a.s. Seberíniho 1, Bratislava 1 31333524 19.12.2016