Faktúry

ROZŠÍRENÉ VYHĽADÁVANIE
Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota plnenia s DPH / bez DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum doručenia Dodávateľ Dátum zverejnenia
Názov Adresa IČO
FDP20160438 FDP20160438, trovy Ex 6530/2013 51,83 S DPH ? 19. 2. 2016 Mgr. Jozef Deák - súdny exekútor Horná 23, Banská Bystrica 42196477 22.4.2016
ID2016030001 ? 431,34 Bez DPH ? 7. 3. 2016 Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne nám. 1 Bratislava 1 00603481 22.4.2016
FDP20160561 FDP20160561, trovy Ex 3166/2013 48,19 S DPH ? 3. 3. 2016 JUDr. Ľubomír Pekár - súdny exekútor Exekútorský úrad v Šali M. M. Hodžu 18, Šaľa 34046917 22.4.2016
FDP20160500 FDP20160500, trovy Ex 1605/2010 54,59 S DPH ? 26. 2. 2016 JUDr. Jozef Kapronczai - súdny exekútor Švermova 273/21, Galanta 42133882 22.4.2016
FDP20160474 FDP20160474, trovy Ex 942/2013 39,83 S DPH ? 24. 2. 2016 JUDr. Viera Vaculíková Horváthová - súdny exekútor Dunajská 52, Bratislava 1 37838105 22.4.2016
FDP20160488 FDP20160488, právna pomoc 11/2015 56,47 Bez DPH ? 25. 2. 2016 Ministerstvo financií SR Štefanovičova 5 PO Box 82, Bratislava 1 00151742 22.4.2016
FDP20160572 FDP20160572, trovy Ex 295/1999 96,89 S DPH ? 7. 3. 2016 JUDr. Ing. Zuzana Dobrodenková - súdny exekútor Ružova č. 22 , Skalica 34049606 22.4.2016
FDP20160331 FDP20160331, trovy Ex 2015/2010 68,03 S DPH ? 11. 2. 2016 JUDr. Marián Jurina - súdny exekútor Š.Moyzesa 53, Lučenec 35980966 22.4.2016
FDP20160730 FDP20160730, trovy Ex 7313/2013 43,19 S DPH ? 22. 3. 2016 Mgr. Stanislav Polák - súdny exekútor Moyzesova 5, Nitra 37852167 22.4.2016
FDP20160562 FDP20160562, trovy Ex 435/2013 39,83 S DPH ? 4. 3. 2016 Mgr. Erik Fekete - súdny exekútor Exekútorský úrad Prešov Puškinova 16, Prešov 37881141 22.4.2016
FDP20160502 FDP20160502, trovy Ex 8932/2010 50,63 S DPH ? 26. 2. 2016 JUDr. Jozef Kapronczai - súdny exekútor Švermova 273/21, Galanta 42133882 22.4.2016
FDP20160349 FDP20160349, trovy Ex 1996/2011 53,65 S DPH ? 12. 2. 2016 JUDr. Rudolf Dulina - súdny exekútor Exekútorský úrad Michalovce Ľ. Štúra 12, Michalovce 31311482 22.4.2016
FDP20160579 FDP20160579, trovy Ex 1459/2013 39,83 S DPH ? 8. 3. 2016 Mgr. Erik Fekete - súdny exekútor Exekútorský úrad Prešov Puškinova 16, Prešov 37881141 22.4.2016
FDP20160714 FDP20160714, trovy Ex 1931/2011 68,49 S DPH ? 18. 3. 2016 JUDr. Pavel Šajánek - súdny exekútor Sadová 621, Senica 34049223 22.4.2016
FDP20160487 FDP20160487, právna pomoc 12/2015 112,94 Bez DPH ? 25. 2. 2016 Ministerstvo financií SR Štefanovičova 5 PO Box 82, Bratislava 1 00151742 22.4.2016
FDP20160469 FDP20160469, trovy Ex 1287/2007 64,49 S DPH ? 23. 2. 2016 Mgr. Vladimír Cipár - súdny exekútor Vazovová 9, Bratislava 36060577 22.4.2016
FDP20160170 FDP20160170, trovy Ex 171/2009 41,29 S DPH ? 28. 1. 2016 JUDr. Ing. Jozef Štorek - súdny exekútor Exekútorský úrad Nové Zámky Bezručova 16, Nové Zámky 31195555 22.4.2016
FDR20160101 FDR20160101, vodné - stočné 245,20 S DPH Z2002003 ? 9. 3. 2016 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava 29 35850370 22.4.2016
FDP20160421 FDP20160421, trovy Ex 5107/2012 52,40 S DPH ? 18. 2. 2016 JUDr. Ing. Štefan Hrebík - súdny exekútor Dukelských hrdinov 2946/6, Malacky 31148531 22.4.2016
FDR20160086 FDR20160086, spravodajský servis Global Slovakia 795,00 S DPH Z2015023 ? 2. 3. 2016 Slovenská informačná a marketingová spoločnosť, a.s. skrátený názov SIMS, a.s. Nová Bošáca 78, Nová Bošáca 31425836 22.4.2016
FDP20160691 FDP20160691, trovy Ex 335/2013 39,83 S DPH ? 17. 3. 2016 Mgr. Erik Fekete - súdny exekútor Exekútorský úrad Prešov Puškinova 16, Prešov 37881141 22.4.2016
FDP20160643 FDP20160643, trovy Ex 1428/2007 46,79 S DPH ? 14. 3. 2016 JUDr. Ing. Ján Gasper, PhD. - súdny exekútor K. Mikszatha 268, Rimavská Sobota 35678691 22.4.2016
FDR20160073 FDR20160073, poradenské a konzultačné práce 12/2015 a 1/2016 1 087,39 S DPH Z2002005 ? 19. 2. 2016 Dravecký & Partner Tax, k.s. Moskovská 13, Bratislava 35865172 22.4.2016
FDR20160082 FDR20160082, stravné lístky 19 334,20 S DPH Z2015128 ? 25. 2. 2016 LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava 31396674 22.4.2016
FDP20160285 FDP20160285, trovy Ex 332/2008 21,67 S DPH ? 5. 2. 2016 JUDr. Alena Szalayová - súdny exekútor P. Jilemnického 1, Levice 36100021 22.4.2016
FDP20160586 FDP20160586, trovy Ex 1383/2007 65,75 S DPH ? 9. 3. 2016 Mgr. Vladimír Cipár - súdny exekútor Vazovová 9, Bratislava 36060577 22.4.2016
FDP20160246 FDP20160246, trovy Ex 222/2009 74,11 S DPH ? 1. 2. 2016 JUDr. Svätoslav Mruškovič - súdny exekútor Exekútorský úrad Prešov Konštantínova 13, Prešov 37787691 22.4.2016
FDP20160689 FDP20160689, trovy Ex 471/2013 39,83 S DPH ? 17. 3. 2016 Mgr. Erik Fekete - súdny exekútor Exekútorský úrad Prešov Puškinova 16, Prešov 37881141 22.4.2016
FDP20160639 FDP20160639, trovy Ex 4543/2011 103,68 S DPH ? 14. 3. 2016 JUDr. Michal Mazúr - súdny exekútor Štúrova 17, Košice 31308848 22.4.2016
FDP20160418 FDP20160418, trovy Ex 440/2013 39,83 S DPH ? 18. 2. 2016 Mgr. Erik Fekete - súdny exekútor Exekútorský úrad Prešov Puškinova 16, Prešov 37881141 22.4.2016
FDP20160533 FDP20160533, trovy Ex 663/2008 54,98 S DPH ? 29. 2. 2016 JUDr. Ľubomír Pekár - súdny exekútor Exekútorský úrad v Šali M. M. Hodžu 18, Šaľa 34046917 22.4.2016
FDP20160534 FDP20160534, trovy Ex 5539/2012 41,87 S DPH ? 29. 2. 2016 JUDr. Ing. Štefan Hrebík - súdny exekútor Dukelských hrdinov 2946/6, Malacky 31148531 22.4.2016
FDR20160117 FDR20160117, PORADENSKé A KONZULTAčNé PRáCE 686,09 S DPH Z2002005 ? 17. 3. 2016 Dravecký & Partner Tax, k.s. Moskovská 13, Bratislava 35865172 22.4.2016
FDP20160413 FDP20160413, trovy Ex 1034/2013 39,83 S DPH ? 18. 2. 2016 Mgr. Erik Fekete - súdny exekútor Exekútorský úrad Prešov Puškinova 16, Prešov 37881141 22.4.2016
FDR20160111 FDR20160111, prehliadka po 158 000 km BA-924-TK 555,54 S DPH Z2014032 ? 11. 3. 2016 Jaroslav Jašo AUTOSERVIS GARANT J+D Borekova 8, Bratislava 2 11819251 22.4.2016
FDP20160441 FDP20160441, trovy Ex 1195/2007 50,41 S DPH ? 19. 2. 2016 JUDr. Rudolf Dulina - súdny exekútor Exekútorský úrad Michalovce Ľ. Štúra 12, Michalovce 31311482 22.4.2016
FDR20160088 FDR20160088, podpora IS 02/2016 1 108,77 Bez DPH Z2008005 ? 4. 3. 2016 H.P.L.Systems s.r.o. Jičínská 29, Praha 26478366 22.4.2016
FDP20160523 FDP20160523, trovy Ex 277/2013 39,83 S DPH ? 29. 2. 2016 Mgr. Erik Fekete - súdny exekútor Exekútorský úrad Prešov Puškinova 16, Prešov 37881141 22.4.2016
FDP20160463 FDP20160463, trovy Ex 1333/2013 116,63 S DPH ? 23. 2. 2016 JUDr. Pavol Crkoň - súdny exekútor Jesenského 7371/2, Trenčín 11935391 22.4.2016
IDP20160035 IDP35, KS KE 7K/351/01 1,50 Bez DPH ? 10. 3. 2016 Krajský súd v Košiciach Štúrova 29 Košice 215783 22.4.2016