Faktúry

ROZŠÍRENÉ VYHĽADÁVANIE
Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota plnenia s DPH / bez DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum doručenia Dodávateľ Dátum zverejnenia
Názov Adresa IČO
FDP20211813 FDP20211813, trovy EX 943/2009, JUDr. Zuzana Dobrodenková, Andrea Pekárová 58,00 S DPH ? 14. 10. 2021 Dobrodenková Zuzana Blahova 13, Skalica 34049606 2.12.2021
FDP20211605 FDP20211605, trovy EX 2541/2017, JUDr. Ing. Jozef Buri, Šiška Marián 41,69 S DPH ? 13. 9. 2021 Buri Jozef Ku Bratke 3, Levice 42048192 2.12.2021
IDP20210216 IDP216; trovy EX 402EX 1048/21; JUDr. AILEROVÁ; Tatiana Brenčičová; REF.TROV! 72,00 Bez DPH ? 2. 11. 2021 Ailerová Iveta J. Bottu 21 Levice 44366639 2.12.2021
FDP20211785 FDP20211785 Trovy EX 2488/2007, JUDr.Štorek Jozef, Izonil Slovakia, spol. s r.o. 19,44 S DPH ? 11. 10. 2021 Štorek Jozef Bezručova 16, Nové Zámky 31195555 2.12.2021
FDP20211794 FDP20211794, trovy EX 8210/2013, Mgr. Stanislav Polák, Mária Vassová 42,95 S DPH ? 11. 10. 2021 Polák Stanislav Moyzesova 5, Nitra 37852167 2.12.2021
FDP20211887 FDP20211887, trovy EX 3320/2008, JUDr. Ing. Ján Gasper, PhD., Lakatoš Eugen 63,90 S DPH ? 3. 11. 2021 Gasper Ján Kálmana Mikszatha 268, Rimavská Sobota 35678691 2.12.2021
FDP20211826 FDP20211826 Trovy EX 2427/2007, JUDr.Štorek Jozef , Lakatoš František 9,72 S DPH ? 18. 10. 2021 Štorek Jozef Bezručova 16, Nové Zámky 31195555 2.12.2021
IDP20210217 IDP217; súdny poplatok EX 6090/2010; Rudolf Valášek; SSY: 2309337619 5,00 Bez DPH ? 2. 11. 2021 Krajský súd v Bratislave Záhradnícka 10 Bratislava 1 00215759 2.12.2021
FDP20211739 FDP20211739, trovy Ex 13677/2013, JUDr. Kováč Ladislav, margita Majerčíková 52,65 S DPH ? 29. 9. 2021 Kováč Ladislav Južná trieda 93, Košice 35505222 2.12.2021
FDP20211798 FDP20211798, trovy EX 4296/2008, JUDr. Ing. Roman Liščák, Tomáš Valentík 120,60 S DPH ? 8. 10. 2021 Liščák Roman Nám.sv.Michala 5, Hlohovec 34028340 2.12.2021
FDP20211893 FDP20211893, trovy EX 1310/2013, Mgr. Erik Fekete,Patrícia Lorková 39,83 S DPH ? 8. 11. 2021 Fekete Erik Puškinova 16, Prešov 37881141 2.12.2021
IDP20210244 IDP244; trovy EX 146EX 288/20; JUDr. SAMEC; Jozef Borčin 60,00 Bez DPH ? 11. 11. 2021 Samec Libor Košická 6 Bratislava 2 36078531 2.12.2021
FDP20211838 FDP20211838, trovy EX 4978/2012, JUDr. Ing. Karol Mihal, DOS ERGOMED KOŠICE 44,45 S DPH ? 22. 10. 2021 Mihal Karol Moyzesova 34, Košice 35513748 2.12.2021
IDP20210211 IDP211; trovy EX 138EX 520/21; ex.RADZO; Pišala Jozef 72,00 Bez DPH ? 26. 10. 2021 Radzo František Radlinského 1728/47 Dolný Kubín 36133019 2.12.2021
FDP20211836 FDP20211836, trovy EX 1580/2011, JUDr. Haba Cibulková, Vu Khac Mann 43,61 S DPH ? 22. 10. 2021 Cibulková Hana Opletalova 96, Bratislava 42133556 2.12.2021
FDP20211856 FDP20211856, HF (178,49€), trovy EX 38923/2018, JUDr. Rudolf Krutý, PhD., Anna Briatková 67,37 S DPH ? 25. 10. 2021 Krutý Rudolf Záhradnícka 60, Bratislava 37929810 2.12.2021
FDP20211881 FDP20211881, trovy EX 2149/2008, JUDr. Ing. Ján Gasper, PhD., Ján Farkaš 38,69 S DPH ? 2. 11. 2021 Gasper Ján Kálmana Mikszatha 268, Rimavská Sobota 35678691 2.12.2021
FDP20211841 FDP20211841, trovy EX 8150/2013, Mgr. Stanislav Polák, Mikuláš Hencz 46,08 S DPH ? 22. 10. 2021 Polák Stanislav Moyzesova 5, Nitra 37852167 2.12.2021
FDP20211886 FDP20211886, trovy EX 1141/2012, JUDr. Ivan Nestor, JUVENUS s.r.o.(pôvodne SPP) 39,83 S DPH ? 3. 11. 2021 Nestor Ivan Haburská 49/A, Bratislava 42133521 2.12.2021
FDP20211863 FDP20211863, trovy EX 1428/2009, JUDr. Štefan Šviderský, Ladislav Malár 41,27 S DPH ? 27. 10. 2021 Šviderský Štefan Hronského 1811, Vranov nad Topľou 35513136 2.12.2021
FDP20211844 FDP20211844, trovy EX 2694/2013, JUDr. Štefan Šviderský, Marek Kováč 39,83 S DPH ? 21. 10. 2021 Šviderský Štefan Hronského 1811, Vranov nad Topľou 35513136 2.12.2021
FDP20211778 FDP20211778 Trovy Ex 6134/2010, JUDr.Liščák Roman , Vašek Igor 39,83 S DPH ? 8. 10. 2021 Liščák Roman Nám.sv.Michala 5, Hlohovec 34028340 2.12.2021
FDP20211771 FDP20211771 trovy Ex 1970/2008 ,JUDr.Polák Stanislav , MASAB, spol. s r. o. 49,39 S DPH ? 8. 10. 2021 Polák Stanislav Moyzesova 5, Nitra 37852167 2.12.2021
FDP20211852 FDP20211852, trovy EX 128/1999, JUDr. Ing. Ján Gasper, PhD. Kajba Juraj 33,12 S DPH ? 20. 10. 2021 Gasper Ján Kálmana Mikszatha 268, Rimavská Sobota 35678691 2.12.2021
IDP20210186 IDP186; trovy EX 19EX 430/18; JUDr. CIRBES; Miroslav Abrahám 72,00 Bez DPH ? 8. 10. 2021 Cirbes Dušan Svätoplukova č. 36 Rimavská Sobota 30435382 2.12.2021
IDP20210219 IDP219; trovy EX 409EX 682/21; Mgr. KORIM; Anton Čup 36,00 Bez DPH ? 2. 11. 2021 Korim Juraj Duklianskych hrdinov 2473 Vranov nad Topľou 42344387 2.12.2021
FDP20211877 FDP20211877, trovy EX 2857/2008, JUDr. Viera Kučerová, A.J. Secret Consulting s.r.o. 59,51 S DPH ? 2. 11. 2021 Kučerová Viera Ulica A. Dubčeka 3558/78, Holíč 37851390 2.12.2021
FDP20211822 FDP20211822 trovy EX 3560/2013, JUDr.Chladný Stacho , Benko Peter 47,63 S DPH ? 19. 10. 2021 Chladný Stacho Stráž 3/223, Zvolen 42009766 2.12.2021
FDP20211787 FDP20211787 Trovy EX 57/2001, JUDr.Cirbes Dušan , Galant Robert 77,64 S DPH ? 13. 10. 2021 Cirbes Dušan Svätoplukova č. 36, Rimavská Sobota 30435382 2.12.2021
IDP20210228 IDP228; trovy EX 325EX 88/21; JUDr. ULIANKOVÁ; Štefan Ridzoň 72,00 Bez DPH ? 8. 11. 2021 Ulianková Lucia Nám. SNP 30 Zvolen 31815561 2.12.2021
FDP20211882 FDP20211882, trovy EX 1018/2008, JUDr. Ladislav Kováč, PhD., Information Technology Arts spo. s.r.o. 44,56 S DPH ? 2. 11. 2021 Kováč Ladislav Južná trieda 93, Košice 35505222 2.12.2021
FDP20211848 FDP20211848, trovy EX 2732/2007, JUDr. Mruškovič Štefan, Magdaléna Begičová 77,47 S DPH ? 20. 10. 2021 Mruškovič Svätoslav Kúpeľná 6, Prešov 37787691 2.12.2021
FDP20211856 FDP20211856, HF (178,49€), trovy EX 35832/2018, JUDr. Rudolf Krutý, PhD., Július Studený 39,83 S DPH ? 25. 10. 2021 Krutý Rudolf Záhradnícka 60, Bratislava 37929810 2.12.2021
FDP20211849 FDP20211849, trovy EX 255/2015, Mgr. Stanislav Polák, Štefan Hodosy 41,51 S DPH ? 21. 10. 2021 Polák Stanislav Moyzesova 5, Nitra 37852167 2.12.2021
FDP20211857 FDP20211857, HF (111,27€), trovy EX 41277//2019, JUDr. Rudolf Krutý, PhD.,Lukáš Sisák 62,32 S DPH ? 25. 10. 2021 Krutý Rudolf Záhradnícka 60, Bratislava 37929810 2.12.2021
FDP20211837 FDP20211837, trovy EX 3127/2012, JUDr. Andrea Ondrejková, Ivan Mokráš 45,83 S DPH ? 22. 10. 2021 Ondrejková Andrea Na križovatkách 47, Bratislava 36068331 2.12.2021
FDP20211851 FDP20211851, trovy EX 4397/2013, Mgr. Stanislav Polák, Vladimír Kálazi 44,51 S DPH ? 21. 10. 2021 Polák Stanislav Moyzesova 5, Nitra 37852167 2.12.2021
IDP20210212 IDP212; trovy EX 145EX 1145/21; JUDr, RYCHTARČÍK; Andrea Ištaneková 72,00 Bez DPH ? 28. 10. 2021 Rychtarčík Róbert 1.mája 223/25 Poprad 35515741 2.12.2021
FDP20211884 FDP20211884, trovy EX 6642/2013, JUDr. Ing. Jozef Buri, LLM, Krivánek Tibor 68,39 S DPH ? 3. 11. 2021 Buri Jozef Ku Bratke 3, Levice 42048192 2.12.2021
FDP20211823 FDP20211823 Trovy EX 10461/2016, JUDr.Deák Jozef , Vyletel Vladimír 45,14 S DPH ? 19. 10. 2021 Deák Jozef Horná 23, Banská Bystrica 42196477 2.12.2021