Faktúry

ROZŠÍRENÉ VYHĽADÁVANIE
Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota plnenia s DPH / bez DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum doručenia Dodávateľ Dátum zverejnenia
Názov Adresa IČO
FDP20152306 FDP20152306, trovy EX 5625/2013 58,43 S DPH ? 29. 12. 2015 JUDr. Jozef Ďurica - súdny exekútor Exekútorský úrad Exekútorský úrad Zvolen Borovnianska cesta 2564/17, Zvolen 37822314 17.3.2016
FDR20160016 FDR20160016, spracovanie peňažného poukazu U 12/2015 57,92 Bez DPH OBJ2016002 11. 1. 2016 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica 36631124 17.3.2016
FDP20160119 FDP20160119, trovy Ex 10/2010 59,63 Bez DPH ? 21. 1. 2016 JUDr. Pavel Šajánek - súdny exekútor Sadová 621, Senica 34049223 17.3.2016
FDP20152282 FDP20152282, trovy EX 1362/2010 53,93 Bez DPH ? 28. 12. 2015 JUDr. Libor Samec - súdny exekútor Košická 6 , Bratislava 36078531 17.3.2016
FDP20152311 FDP20152311, trovy EX 1824/2013 39,83 S DPH ? 29. 12. 2015 Mgr. Erik Fekete - súdny exekútor Exekútorský úrad Prešov Puškinova 16, Prešov 37881141 17.3.2016
FDR20160020 FDR20160020, dodávka plynu za 01/2016 5 286,00 S DPH Z2013061 ? 12. 1. 2016 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, Bratislava 46113177 17.3.2016
FDP20160150 FDP20160150, trovy Ex 4747/2011 44,63 S DPH ? 25. 1. 2016 JUDr. Ivan Lutter - súdny exekútor Longobardská 1301/27, Bratislava 30799783 17.3.2016
FDP20160209 FDP20160209, trovy Ex 6659/2013 42,95 S DPH ? 29. 1. 2016 Mgr. Stanislav Polák - súdny exekútor Moyzesova 5, Nitra 37852167 17.3.2016
FDP20160306 FDP20160306, trovy Ex 402/2014 39,83 S DPH ? 8. 2. 2016 Mgr. Erik Fekete - súdny exekútor Exekútorský úrad Prešov Puškinova 16, Prešov 37881141 17.3.2016
FDP20160003 FDP20160003, trovy Ex 1386/2007 65,87 S DPH ? 5. 1. 2016 JUDr. Rudolf Dulina - súdny exekútor Exekútorský úrad Michalovce Ľ. Štúra 12, Michalovce 31311482 17.3.2016
FDP20152284 FDP20152284, trovy EX 4816/2008 45,16 S DPH ? 28. 12. 2015 JUDr. Ľubomír Pekár - súdny exekútor Exekútorský úrad v Šali M. M. Hodžu 18, Šaľa 34046917 17.3.2016
FDP20160265 FDP20160265, trovy Ex 198/2013 39,83 S DPH ? 3. 2. 2016 Mgr. Erik Fekete - súdny exekútor Exekútorský úrad Prešov Puškinova 16, Prešov 37881141 17.3.2016
FDP20152313 FDP20152313, trovy EX 104/2014 39,83 S DPH ? 29. 12. 2015 Mgr. Erik Fekete - súdny exekútor Exekútorský úrad Prešov Puškinova 16, Prešov 37881141 17.3.2016
IDP20160021 IDP21,SP,Ex 503/10,OS BAII,57Er/581/10 42,83 Bez DPH ? 12. 2. 2016 Sociálna poisťovňa Ul. 29. augusta č. 8 a 10 Bratislava 30807484 17.3.2016
IDP20160013 IDP13, SP, JUDr. Direrová,Ex 566/06, OS BA II,37Er/1441/19 52,69 Bez DPH ? 9. 2. 2016 Sociálna poisťovňa Ul. 29. augusta č. 8 a 10 Bratislava 30807484 17.3.2016
IDP20160006 IDP6, OS TN 28K/69/2010 15,00 Bez DPH ? 26. 1. 2016 Okresný súd Trenčín Piaristická 27 Trenčín 00165701 17.3.2016
FDP20160211 FDP20160211, trovy Ex 8216/2013 43,19 S DPH ? 29. 1. 2016 Mgr. Stanislav Polák - súdny exekútor Moyzesova 5, Nitra 37852167 17.3.2016
FDP20152244 FDP20152244, trovy Ex 2528/2013 77,95 S DPH ? 21. 12. 2015 JUDr. Štefan Šviderský - súdny exekútor Exekútorský úrad Vranov nad Topľou Hronského 1811, Vranov nad Topľou 35513136 17.3.2016
FDP20160184 FDP20160184, trovy Ex 773/2009 59,60 S DPH ? 29. 1. 2016 JUDr. Anetta Demešová - súdny exekútor 1. mája 1053, Vráble 42208360 17.3.2016
FDR20160002 FDR20160002, dodanie funkcionalít do IS CDT 2 909,00 Bez DPH Z2014044 ? 5. 1. 2016 H.P.L.Systems s.r.o. Jičínská 29, Praha 26478366 17.3.2016
FDP20160113 FDP20160113, trovy Ex 282/2013 39,83 S DPH ? 21. 1. 2016 Mgr. Erik Fekete - súdny exekútor Exekútorský úrad Prešov Puškinova 16, Prešov 37881141 17.3.2016
FDP20152241 FDP20152241, trovy Ex 3605/2009 45,23 S DPH ? 21. 12. 2015 JUDr. Anetta Demešová - súdny exekútor 1. mája 1053, Vráble 42208360 17.3.2016
FDP20160317 FDP20160317, trovy Ex 494/2009 35,31 S DPH ? 8. 2. 2016 JUDr. Václav Kuna - súdny exekútor Piaristická 2, Nitra 36100251 17.3.2016
FDP20160189 FDP20160189, trovy Ex 150/2008 72,49 S DPH ? 29. 1. 2016 Mgr. Stanislav Polák - súdny exekútor Moyzesova 5, Nitra 37852167 17.3.2016
FDR20150608 FDR20150608,mesačná kontrola EPS za 12/2015 48,00 S DPH Z20155796_Z ? 22. 12. 2015 DIAFAN, s.r.o. J. Matušku 2250/12, Topolľany 36548073 17.3.2016
FDP20160097 FDP20160097, trovy Ex 384/2007 102,29 S DPH ? 18. 1. 2016 JUDr. Jaroslav Kabáč - súdny exekútor Exekútorský úrad - kancelária Trojičné námestie 191, Tvrdošín 35659378 17.3.2016
FDP20160264 FDP20160264, trovy Ex 381/2013 39,83 S DPH ? 3. 2. 2016 Mgr. Erik Fekete - súdny exekútor Exekútorský úrad Prešov Puškinova 16, Prešov 37881141 17.3.2016
ID2016020001 ? 431,34 Bez DPH ? 31. 1. 2016 Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne nám. 1 Bratislava 1 00603481 17.3.2016
FDR20160342 FDR20160342, seminár - Brunovská 20,00 Bez DPH ? 22. 8. 2016 Národný ústav celoživotného vzdelávania Tomášikova 4, Bratislava 699438 17.3.2016
FDR20160343 FDR20160343, seminár - Spiritza 20,00 Bez DPH ? 22. 8. 2016 Národný ústav celoživotného vzdelávania Tomášikova 4, Bratislava 699438 17.3.2016
FDR20160052 FDR20160052, 01/2016 PO a BOZP 143,75 Bez DPH Z20151823_Z ? 5. 2. 2016 Radoslav Lyžičiar - BEZPO Plk.Prvoniča 4 , Bratislava 40231356 16.3.2016
FDR20160024 FDR20160024, havárijná oprava merania teploty na ÚK 90,00 S DPH OBJ2016001 18. 1. 2016 Intram, s.r.o. Bočná 92, Bratislava 2 17324211 16.3.2016
FDP20160354 FDP20160354, trovy Ex 452/2013 39,83 S DPH ? 15. 2. 2016 Mgr. Erik Fekete - súdny exekútor Exekútorský úrad Prešov Puškinova 16, Prešov 37881141 16.3.2016
FDP20160243 FDP20160243, trovy Ex 967/2013 45,58 S DPH ? 1. 2. 2016 JUDr. Ladislav Bango - súdny exekútor Kollárova 34, Trnava 34025961 16.3.2016
FDR20160064 10 407,90 Bez DPH Z2011040 ? 12. 2. 2016 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica 36631124 16.3.2016
FDP20152215 FDP20152215, Ex 148/2011 45,80 S DPH ? 17. 12. 2015 JUDr. Cibulková Hana - súdny exekútor Drobného 15, Bratislava 42133556 16.3.2016
FDR20160038 FDR20160038, servis rastlín 116,12 S DPH Z1996001 ? 28. 1. 2016 Hydroflora, s.r.o. Ružová dolina 19, Bratislava 2 35772956 16.3.2016
FDP20160005 FDP20160005, trovy Ex 4307/2012 52,55 S DPH ? 7. 1. 2016 JUDr. Andrea Ondrejková - súdny exekútor Vrútocká 12, Bratislava 36068331 16.3.2016
FDR20150588 FDR20150588, skartator AT-06c, Skartator Ideal 4002c 4x40 1 800,00 S DPH Z201539675_Z ? 17. 12. 2015 MIHI.sk, s.r.o. Lichardova 200/13, Slovenská Ľupča 36645095 16.3.2016
FDP20160222 FDP20160222, trovy Ex 670/2009 48,18 S DPH ? 29. 1. 2016 JUDr. Ing. Zuzana Dobrodenková - súdny exekútor Ružova č. 22 , Skalica 34049606 16.3.2016